måndag 21 maj 2012

En drömsyn


Jag såg Sverige. Vårt vackra, avlånga land.
Den förfallna grunden började vittra sönder och stenar lossnade.
Grus och sand började rinna ner mot ett stort svart hål.
Sverige började sjunka och dras mot den mörka avgrunden.

Landet började luta precis som ett skepp som sjunker med stäven före.
Sverige gled fortare och fortare mot djupet.
Jag förstod att nu går vårt land under.
Plötsligt stannade processen upp med ett ryck.
Jag tittade och undrade vad det var som gjorde att det stannade.

Då fick jag se att det var någonting under landet som stoppade det hela.
Jag såg något stort och väldigt som landet fastnat på.
Hela Sverige hängde på ett jättekors!
Korset kommer att bli vår och landets enda räddning från undergång.

Jag var omskakad när jag vaknade.
Bön för landet är mer aktuell än någonsin.
Låt oss ropa till Gud om nåd och förbarmande över vårt land.
Gud älskar Sverige!

Sylvia Gustafsson           
17 maj 2012Bön för staden - Nottingham


Kraftfull och förenad bön reducerar kriminalitet i en förort till Nottingham, England. 

Det var en anmärkningsvärd pålysning som en radiostation i England gjorde i sommaren 2001. Nyhetsuppläsaren berättade om ett märkligt initiativ som togs för två år sedan i ett område i Nottingham där kriminaliteten var anmärkningsvärt hög. 

En polischef har märkt en dramatisk minskning av kriminaliteten och menar att det följer som svar på bön. Alan Stuart, polischef för Arnold utanför Nottingham, sade att bilstölder och annan kriminalitet hade reducerats nästan över en natt efter det att han sänt ut en begäran om förbön till var och en av stadens 19 församlingar. 

Och ungdomsbrottsligheten hade minskat med 47% sedan förbönen började. 


Bön fungerar

Polischefen, som är verksam inom anglikanska kyrkan, gav exempel på hur bönen påverkat brottsligheten i staden. Så har t.ex. ungdomsvåldet i vissa kvarter helt upphört, bilstölderna minskat från 35 per vecka till en eller två bilstölder i veckan. Det har också blivit betydligt lugnare i stadens skolor där gängvåldet reducerats från 80 ingripanden i veckan till fyra i de 20 skolorna. 


Viktig förbön

Under de två åren som förbönen pågått har den sammanlagda brottsligheten bland ungdomar i Arnold minskat med över 40%. Polischefen Stuart berättar att hans överordnade frågade vad i all världen som är på gång i Arnold och han svarade att ”staden ber!” Det pågår allvarlig och uppriktig förbön bland stadens kristna!

- Kritikerna hävdar att det är tillfälligheter(!) men siffrorna talar för sig själv. I vissa kvarter i staden genomfördes 35 bilinbrott eller bilstölder i genomsnitt varje vecka men veckan efter böneuppropet till församlingarna konstaterade jag att det bara skett en enda bilstöld berättar Stuart. Och i staden som helhet har dessa brott minskat från 80 till ett eller två i genomsnitt under de två åren. 


Vi bara slutade

Dagen efter en liknande böneupprop för ungdomsgäng som orsakat skadegörelse i ett område i Arnold under flera månader, upphörde oroligheterna genast. Rektorn för en skola i området frågade några av de ungdomar som han trodde var ansvariga för skadegörelsen, varför man slutat. 

- Vi vet inte, svarade de, vi bara slutade!

Arnold är den enda staden i England som har en minskande ungdomsbrottslighet. Sedan man startade det systematiska förbönsarbetet har den nästan halverats medan kriminaliteten i allmänhet har minskat med 10 %. 

Gud kan!

Källa: Setinel UK update
Från BED nr 4 från 2001

Bön för staden – Oskarshamn


De kristna på en ort skall ta ett ansvar för den genom att be för sin ort. En församlings öde är förknippat med ortens öde.

När Guds folk använder bönens vapen, är de inte fågade av av uppåtgående eller nedåtgående trender, utan då är de själva med och skapar sin bygds historia. Vi får gång på gång vara med om profetiska vittnesbörd, föraningar om vad som kan hända i större skala.


Bönesvaret – en lugn nyårshelg

Nyårshelgen 1986-87 hade alla församlingar i Oskarshamn anordnat en gemensam kampanj under mottot Öppen famn. Samtidigt var 200 ungdomar på ungdomsläger med bibelundervisning. Ungdomarna formade en hänförd jättekör. Mötena hölls i sporthallen. 

Under nyårsaftonen skedde flera saker som visade att Guds folk tog ansvar för staden. Bland annat hölls en förmiddagssamling på torget i tio graders kyla, då ungdomarna sjöng och Thorbjörn Bastås intervjuade ett av stadens kommunalråd om stadens framtid och problem. 

I samband med denna samling hölls förbön för staden. Själv bad jag för Oskarshamn och hade i min hand ett gult papper om kommunens kampanj bland ungdomar emot alkohol och drogmissbruk. Jag bad om att kommunen skulle ha framgång i denna kampanj och att folk skulle ge Gud äran för hans omsorg om staden när bönesvaret kom. I samma tidning där reportaget fanns om denna förbönssamling för Oskarshamn, fanns också en rubrik Nyårshelgen den lugnaste på decennier.

- Det var den lugnaste nyårsnatten, som jag har upplevt under mina 25 tjänstgöringsår. 
Jan-Erik Eneman, vakthavande befäl vid Oskarshamnspolisen, blev verkligen glatt överraskad på sitt jourpass under nyårshelgen. 
- Vi behövde inte ta hand om en enda berusad kommuninvånare under natten mellan nyårsafton och nyårsdagen. Jag tror, att det är första gången på decennier, som vi slipper det. (Oskarshamnstidningen 2 januari 1987)


Guds härlighet vilar över staden

När Guds folk tar ansvar för sin ort, ber för den och önskar den välgång i Jesu namn, då får vi ofta läsa goda nyheter om bönesvar i ortens tidningar.

När vi ber för staden, segrar Herren över de onda och nedbrytande krafterna. Guds frid lägrar sig över staden, för att vi skall kunna predika och evangelisera utan att bli hindrade och störda av något. En väckelse är inte djupgående med mindre än att den också får effekt på ortens liv!
Kjell Sjöberg

Ur boken Att inta en ort av Kjell Sjöberg, Salt och Ljus 1988 (XP-media)

Bön för staden - Goiania


Vad kan hända när kvinnor kommer samman och ”bara” ber?

Förbönsledare i Goiania, en stad med närmare 1.2 miljoner innevånare strax söder om huvudstaden Brasilia, berättar att andelen kristna i staden vuxit under de senaste sex åren från 8 % till 45 %. Tidigare hade staden varit ett starkt fäste för spiritism men det är den inte nu längre!

Pastorer i Goiania säger att denna väldiga tillväxt där 100-tusentals människor fann Jesus på bara några år, hänger samman med intensiv förbön av kristna kvinnor. Elizabeth Cornelio, hemmafru, mamma och en av förbönsrörelsens initiativtagare, blev tillsagd av sin pastor att inte bedja tillsammans med kristna från andra kyrkor. ”Medlemmar från andra kyrkor är inte andliga bröder och systrar, på sin höjd andliga kusiner!” sa han. 


Världens största bönenätverk

För sex år sedan inbjöd Elizabeth kristna från olika kyrkor att bedja enhälligt för staden. För denna ”synd” uteslöts hon ur sin församling. De 850 som kom till det första mötet har nu vuxit till världens största nätverk av förebedjare med 188 000 kvinnor som ber varje morgon för sin stad. De har kontakt med varandra genom ett direktsänt radioprogram av Elizabeth Cornelio och hennes nära medarbetare Elizabeth Albernaz.


372 nya församlingar på en månad

Varje kyrka i staden har vuxit och många nya församlingar har startat rapporterar man. Förebedjarna, för det mesta kvinnor, ber regelbundet hemma hos folk, ber för befrielse från demoniska krafter, ber profetiskt eller ber på gatorna i någon stadsdel som ännu ej nåtts av väckelsen. De upplever ofta hur en församling bildas bara dagarna efter det man varit och bett på platsen!

- Bön, säger man, gör människor otroligt öppna för evangelium. Därför är förbönen något som hänger ihop med att bilda församlingar. Bönen är till den som sade: ”Jag skall bygga min församling!”

I ett samfund bad och fastade man i 40 dagar i slutet av 1998 och kunde starta 372 nya församlingar enbart under januari månad 1999!


Vem är de verkliga ledarna?

Trots att det finns pastorer som fortfarande har problem med att samarbeta med kristna från andra kyrkor, har kvinnorna uppnått något som många ledande pastorer ansåg omöjligt: De samarbetar nu med över 80 lokala grupperingar av kyrkor, de har tränat över 5 000 böneledare och har gett Guds folk en förebild av hur en stad kan förvandlas andligt, en flammande låga som redan spridit sin eld till många städer och byar i Brasilien och även till andra nationer. 


Bön förhindrar blodbad

För en tid sedan blev det upplopp i Goianias fängelse och man tog gisslan. Polisen och personalen på fängelset stod maktlösa. Utvecklingen hade gått dem ur händerna. De kontaktade förebedjarna och bad dem att bedja för den hopplösa situationen. 

Elizabeth Cornelio mobiliserade inte bara tusentals förebedjare utan fick även en direkttelefon in till fängelset så att hon kunde leda och målinrikta förbönen. Hela staden såg i direktsändning hur dramat vände och slutade lycjkligt utan någon kom till skada, precis vid den tidpunkt man profeterat om! ”Bön förhindrade blodbad!” stod det på lokal-tidningarnas löpsedlar och förstasidor. 


Ett ord till de kristna kvinnorna

Tiden för det esoteriska och för New Age har passerat. Mödrar ber på många platser för sina barn, att Guds eld skall bränna i deras hjärtan så att de når sina skolor och universitet genom dem. 

Vi måste rensa våra öron så att vi hör Guds röst igen. Det kommer en andlig jordbävning som påverkar kyrkor och samfund och gemenskaper. 

Befolkningen skall skakas. Gud väcker de som påstår sig vara förnyade men som fortfarande sover. 

Smärtan är som en födslosmärta. Gud söker andliga barnmorskor som kan bedja fram det Gud vill göra på varje plats – även där du bor. 

Allt Gud vill är ditt öppna hjärta och villigheten att lyda honom från och med nu.

Gud välsigne dig!

Källa: Friday Fax 5 mars 1999, E. Albernaz och E. Cornelio. 
The Friday Fax is a newsletter sent only to subscribers. To subscribe, send a message with the subject subscribe to friday_fax@ibm.net

Från BED nr 4 från 1999

måndag 14 maj 2012

Tokerier i Bibel 2000

Bibelkommissionen (BK) tillsattes av svenska biskopsmötet redan 1964, då med uppgift att bl a söka fastställa var själva kärnproblemet finns när man ska översätta Bibeln, och vad som är innersta orsaken till de skilda bibeluppfattningarna. Lite enklare formulerat: I vilken mening Bibeln är Guds Ord?
Frågan är illavarslande för den bibeltroende. Vi som tror på Guds Ord och låter Skrift tolka Skrift uppfattar självklart Bibeln som Guds Ord! Den saken behöver inte utredas!

Efter sex års mödosamt arbete hade de lärde i BK tänkt färdigt och kommit fram till följande slutsatser:

1. Bibelns skrifter liksom alla andra produkter av mänsklig verksamhet innehåller misstag och felaktigheter
2. Bibeln är oinskränkt mänsklig
3. Bibelns läror, även läran om rättfärdiggörelse genom tro, är bara mänskotankar

Den grundinställningen ledde till flera märkliga översättningar, sådana varianter som andra översättare inte presenterat. Här följer några exempel.

1. Skall ett folk fråga sina gudar?

Enligt Jes 8:19 skall ett folk fråga sin Gud.
”När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” (Jes 8:19, Svenska Folkbibeln)

Enligt Bibel 2000 skall ett folk fråga sina gudar och inte Gud.
”Man säger till er: ”Fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar!” - Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda om budskap och undervisning för de levandes skull?” (Jes 8:19, Bibel 2000)

Detta är ren villfarelse och en beskrivning av den ockulta ideologi som predikas av New Age.

2. Skall HERREN vara din framtids säkra grund?

I Svenska Folkbibeln står det i Jes 33:6 att HERREN skall vara din framtids säkra grund.
”Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan skall vara Sions skatt.” (Jes 33:6, Svenska Folkbibeln)

Enligt Boken som är en reviderad och bearbetad utgåva av Levande Bibeln, står det att Herren är den säkra grunden i alla tider.
”Herren är den säkra grunden i alla tider, en källa till vishet och kunskap – ja, gudsfruktan är nyckeln till dessa skatter.” (Jes 33:6, Boken)

I Bibel 2000 saknas däremot första delen av versen, ”HERREN är din framtids säkra grund”.
”[---] En skatt som ger räddning är vishet och insikt, gudsfruktan är hans rikedom.” (Jes 33:6, Bibel 2000)

Om Bibeln är en hoper människomeningar som gäller idag och förkastas i morgon, är Herren inte någon fast grund. Översättarnas personliga uppfattning påverkar översättningen!

3. Treenigheten

Enligt NT 81, som är Bibelkommissionens översättning, är inte läran om en treenig Gud en klar biblisk lära, utan ett senare påhitt, en vidareutveckling inom fornkyrkan. Så står det i uppslagsdelen i NT 81 under orden ”ande, andlig”.
”Anden får alltså i NT efter hand personliga drag; två gånger nämns den som jämställd med Gud och Kristus (Matt 28:19; 2 Kor 13:13). Härifrån går sedan linjerna till fornkyrkans tänkande om Treenigheten.”

4. Jungfrufödseln

Jesus skulle enligt Jesaja födas av en jungfru.
”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.”
(Jes 7:14, Svenska Folkbibeln)

Bibel 2000 har förändrat texten i Jesaja så att inte ordet ”jungfru” finns med.
”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ‘Gud med oss’. (Jes 7:14, B2K)

I Matt 1:18-24 beskrivs hur denna profetia går i uppfyllelse.

Enligt NT 81 har Matteusevangeliet fel (!). I noten till Matt 1:23 kan vi läsa följande:
”Jungfrun skall bli havande: Orden, som hämtats från Jes 7:14, syftar i sitt ursprungliga sammanhang på en av Jesajas samtida, en ung kvinna inom det judiska kungahuset. Hon skulle få ett barn, i vars födelse profeten såg ett tecken på att Guds löften om hjälp skulle uppfyllas. Det ord som Matteus i anslutning till Septuaginta återger med ”jungfru” kan i hebreiskan användas även om gifta unga kvinnor.”

Det hebreiska ordet ”almah” i Jes 7:14 betyder en ung orörd kvinna. Varje gång ordet ”almah” används i GT är det faktiskt fråga om en jungfru. Genom att NT 81 skriver att ”jungfru” i hebreiskan kan användas även om gifta unga kvinnor, ifrågasätter man jungfrufödelsen.

5. Räcker kärlek för att bli känd av Gud?

I Bibeln står det att om någon älskar Gud är han känd av honom.
”Men den som älskar Gud, han är känd av honom.” (1 Kor 8:3, Reformationsbibeln)

Enligt Bibel 2000 räcker det med kärlek för att bli känd av Gud.
”men den som har kärlek, han är känd av Gud.”
(1 Kor 8:3, Bibel 2000)

Detta är en farlig översättning där människans kärlek skulle räcka för att behaga Gud och bli frälst. Så har man smidigt och lätt hoppat över synden, Golgata kors och Jesus försoningsverk.

6. Den Heliga Skrift

Svenska Folkbibeln och 1917 års översättning har skrivit ut ”Den Heliga Skrift” och underrubriken ”Gamla och Nya Testamentets kanoniska böcker” på titelbladet.

Bibel 2000 har däremot tagit bort ”Den Heliga Skrift” och underrubriken ”Gamla och Nya Testamentets kanoniska böcker” på titelbladets framsida.

Bibelkommissionen anser inte att Bibeln är en helig skrift.

Det här är en förförelse på hög nivå!

Vill du läsa mer om tokerierna i Bibel 2000 kan du läsa mer här.

söndag 13 maj 2012

En profetia om de ryska judarnas ankomst till Sverige


Det var 1994. Sommaren hade varit varm och intensiv med många möten på Ölandsgården. Jag kände mig överansträngd och trött efter sommarens slut. Säsongen var över och de flesta sommargästerna hade börjat lämna Öland. Då ringde någon från USA ...

En dam frågade om det fanns möjlighet all hyra en stuga på Ölandsgården. Det var tre, eventuellt fem damer som skulle komma. Vi hälsade dem välkomna och tyckte att ett extra tillskott i församlingens kassa inte var att förakta även om vi kände oss trötta.

Sent på kvällen några dagar senare fick vi ett telefonsamtal från busstationen i Borgholm att det satt tre damer och väntade och de visste inte hur de skulle komma till Ölandsgården. Vi hade gått och lagt oss och det fanns ingen bussförbindelse så sent på kvällen, klockan var halv elva. Nu undrade man på bussterminalen hur man skulle göra med resenärerna?

- Jag kommer och hämtar dem med bil om tre kvart, svarade jag.

Till den här händelsen hör också att vi fått ytterligare ett telefonsamtal som meddelade att en av kvinnornas bror hade kört av vägen och störtat ned i en ravin och omkommit. Man hade fått lyfta upp bilen med hjälp av en helikopter. Detta tragiska budskap hade jag alltså att meddela.

Då vi återkom till Ölandsgården körde jag dem till den stuga där de skulle bo. Den enda kontakt vi hade med dessa damer var då de var inne hos oss och ringde med anledning av olyckan. Det gick några dagar och under tiden kom ytterligare två kvinnor från USA och som förenades med de andra. Jag visste inte alls vilka de var eller av vilken anledning de kommit till just oss på Ölandsgården.

Syner och tilltal

Efter några dagar kom en av kvinnorna, Esther Olsen, och bad att få träffa oss. De önskade be för mig och min fru, May.

Under tre dagar hade de fastat och varit inför Herren och nu hade de ett meddelande till oss. Vi hälsade dem välkomna och det första de gjorde var att presentera sig vilka de var. De berättade att de var evangelister och bönekvinnor som reste på Herrens befallning dit han gav dem order att resa. Nu hade Herren sagt åt dem att åka till norra Öland med ett uppdrag.

Den första kvinnan sade att hon kände igen May från en syn hon hade haft under bönen hemma i USA.

Den andra kvinnan berättade att hon under bönen hemma hade sett stugan som de nu bodde i.

Den tredje kvinnan berättade att hon under bönen hemma i USA hade sett hela området där de nu bodde, fyllt med änglar i vita kläder.

Den fjärde kvinnan berättade att kvällen innan hon skulle flyga över till Europa ringde en väninna, en bönekvinna i Los Angeles, upp henne och frågade vart hon skulle resa. Hon berättade då att hon först skulle resa till London och sedan till Amsterdam och sedan till en ö i Östersjön utanför Sveriges kust. Då sa kvinnan från Los Angeles: Den sista platsen är den viktigaste.

Tusentals flyende ryska judar

Efter presentationen sa en av kvinnorna, pastorn är sjuk men Herren skall hela dig. Du behöver vila, kom ihåg vila, vila, vila. Sedan kom ett profetiskt tilltal från Herren där han berättade att inom en snar framtid kommer tusentals ryska judar i småbåtar att gå iland just här nere i bukten och de kommer att gå upp till denna plats på Ölandsgården. Herren har utvalt er att ta emot dem och ni behöver inte bekymra er för medarbetare, dem kommer Gud att sända när tiden är inne. Herren kommer också att sända mat, kläder, medicin och pengar som ni skall förvalta. Er uppgift är att kontakta myndigheter, boka flygplan som kan transportera Guds folk till Israel, ordna med platser och husrum för att vila sig medan de väntar på vidare transport med bussar och andra transportmedel. Herren skall smörja er in i en ny tjänst och du kommer att vara såsom Mose.

Vi fick också personliga hälsningar från Herren. Efter någon dag lämnade bönekvinnorna Ölandsgården och for vidare, några till USA och några till Israel för nya uppgifter.
Dagen efter deras avfärd stod jag och tittade ut genom köksfönstret mot stranden och tänkte på vad dessa kvinnor hade förmedlat. Jag kände mig lite förvirrad och undrade vilket språk de talade.

- Ryska kan vi ju inte, sa jag till May. Jag undrar om det går med engelska eller vilket språk skall vi använda? Då svarade hon, Ann vår sonhustru har läst ryska!

- Vad säger du? sa jag.

En dröm

Ett par dagar senare blev vi inbjudna till ett födelsedagskalas, vår sonson fyllde nämligen 20 år. May kastade då fram frågan till vår sonhustru, har inte du läst ryska?

- Jo, i tre år.

- Hur kom det sig, frågade jag?

- Jag hade en dröm där jag såg att ryska judar kom i småbåtar och gick iland i Bödabukten och sedan gick de upp mot Ölandsgården.

Hon hade sett samma syn som de amerikanska bönekvinnorna! De visste ju inte alls om varandra. Jag gick länge och grunnade på vad Gud menade med att använda mig som Mose. Kunde det vara riktigt eller var det bara någonting som dessa bönekvinnor hade hittat på? Jag tyckte nog att det lät lite häftigt i mina öron.

Märklig profetia

En dag kommer min svåger hem. Han har en profetisk gåva och när han kom sa han, Nancy, det är hans fru, har skickat hit mig, jag vet inte varför. Sedan vi suttit och pratat en stund började vi att be och tacka Herren tillsammans. Då faller den helige Ande över min svåger och han säger: Herren har en hälsning till dig. Du skall slå upp Bibeln och läsa Josua 1:5. Jag fick tag i min Bibel och började läsa "Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar, såsom jag har varit med Mose, så skall jag ock vara med dig, jag skall icke lämna dig eller övergiva dig."

Min svåger har en underlig gåva. Han brukar profetera under nätterna då han sover! Han talar klart och tydligt men har ingen aning om vad han har sagt. Därför har hans fru en bandspelare som hon brukar sätta på då budskapen kommer! När min svåger kom hem, fick han höra inspelningen, så han ringde upp mig och sa: "Lyssna skall du få höra" Det var från nattens inspelning och jag hörde Herren tala genom Per-Olof "Du skall gå till din broder och meddela ett budskap från mig. Du skall låta honom läsa Josua 1:5. Men du Nancy får inte spela upp detta för Per förrän han har utfört sitt uppdrag,"

Ut ur Nordlandet'

Varför jag nu går ut och publicerar denna händelse och detta tilltal från Herren, beror på att jag nu upplever tiden mycket nära då det profetiska ordet skall gå i fullbordan: "Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: "Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn ut ur Egyptens land", utan "Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag har drivit dem bort." Och de skall få bo i sitt land, Jer 23 :7-8.

Att tiden närmar sig med hast för judarnas exodus, har jag gång på gång fått bekräftat genom flera profeter som var för sig, oberoende av varandra, har bekräftat detta. Jag vill nämna några, Rory Kaye, messiansk jude från Israel som tillsvidare bor i Göteborg, Douglas Lilley från Canada, Ester Leever från England och Maria Raus från Jerusalem. Alla dessa profeter har vid sina besök här i Kalmar och på Ölandsgården, var för sig, genom den helige Ande, bekräftat det förestående uttåget från Ryssland. Många ryska judar kommer just till denna kuststräcka.

De kommer inte bara i tusental utan i tiotusental.
Bo Lundin

En artikel från BED nr 2 1998

fredag 11 maj 2012

100 procent överlåtelse


Nu kommer en elds-väckelse över detta land, från norr till söder, från öster till väster.
En eld som kommer att förbränna allt brännbart – allt av hö och strå, all lögn och orättfärdighet, allt det människor byggt upp av egen kraft.

Nu är det mitt Namn som skall få framträda med full klarhet.
Nu skall människorna få se vem jag verkligen är, jag skall träda fram i hela min strålglans.

Så mycket av vad människor har byggt omkring sig själva och allt som min Ande inte varit med och bestämt, detta har skymt evangelium och mitt ansikte för folket, men nu bränner jag upp allt detta och min bild skall nu framträda i klarhet. Ja, det skall stråla över hela landet. Nu har tiden kommit då jag skall upprätta mitt rike i detta land.

Å det skall bli äkta guld som är renat i eld. Jag skall rena mitt folk från deras synder och rena dem med mitt blod så att de inte kan gå sina egna vägar längre. Hela deras håg kommer att stå till mina vägar. Jag vill ge dem råd och låta mina ögon vaka över dem.

En tid av 100 procent överlåtelse.

Nu kommer jag att skaka detta land i dess grundvalar. En stor förskräckelse kommer över folket. Men genom detta kommer folket att kasta sig på mig och ge hela sitt hjärta. Då kommer väckelsen över landet.

Varje människa kommer att skakas i sitt innersta och se att det bara är min försoning som gäller.

Folk kommer att kasta sig ner på gator och torg och ropa på mig. Ja, en stor förskräckelse från Herren kommer nu.

Men jag älskar detta folk därför låter jag detta ske.

Mitt folk gå in i era kamrar och bed till er Fader i det fördolda, då skall Min Fader som ser i det fördolda vedergälla er.

Förmedlare:
Bedjande kvinna som lever nära sin Herre
2012-03-20

torsdag 10 maj 2012

Proklamera Herrens seger


Jag får en bild av stora områden där ett andligt mörker råder. De är inte så långt borta.

- Jag kallar dig, ja, jag kallar dig Gudskvinna att gå in och bryta detta mörker, så sök dig upp på en högre höjd och ropa ut bönens Ande och proklamera ut min seger. Du har några vänner som kan stå vid din sida. Jag ser hur ni sitter runt en liten eld. Det är ett tecken på att någonting sker i andevärlden över landets norra del.

- Det kommer att ske något speciellt en natt då solen skiner från en klar himmel. På den platsen ska ni kunna se åt norr, söder, öster och väster. Ni ska sträcka era händer mot dessa vädersträck och ropa ut att mörkrets andemakter ska lämna den här delen av ert land, säger Herren.

Det kommer att ske svåra saker i denna del av ert land. Det kommer att skövlas och det kommer att medföra svårigheter för folket i norr. Ni ska förbereda en andlig armé som vill be för detta folk (måste vara samerna som Herren menar) som är förskingrade p.g.a. markens förstörelse i denna del av landet. Det är en tung uppgift, säger Herren men jag ska ge er kraft att samla män och kvinnor som är kallade att be med kraft, som är villiga att lämna sin bekvämlighet, säger Herren. Det är inte tal om hur mycket folkets egna tankar ska styra, utan det är fråga om att leva under den helige Andes ledning.


En kraftverksdamm brister

Jag hör ett väldigt mullrande på ganska långt avstånd, men det kommer närmare och nu ser jag en väldigt hög kraftverksdamm som brister. Ovanför de här massorna längre ner ser jag liksom hål i dammen och ett enormt vattenflöde sprider sig över flera stora områden. Skogen bryts av som vore det tändstickor ända ner emot havet. Det blir svåra skador på jordmassorna efter älven, vattnet blir väldigt jordfärgat. Små sommarstugor dras med i raset och jag kan se hur det blir svåra skador i naturen ända ner mot havet. Människor nere vid havet springer ifrån älvfårans utlopp. Husen ligger kanske en 10-15 meter upp ifrån stranden, men det blir jordskred till följd av vattnets framfart.

Åke Forslin
20120505

Nytt andligt ledarskap


Jag får en syn där Jesus visar sig. Herren säger: Jag kommer snart att uppenbara mig för att rena min församling från det världsliga arbete, som pågår. Mitt ledarskap i detta land har fört min församling på fel väg, så rening måste ske innan jag kommer åter för att hämta min brud. Den tiden vet ingen men tiden är nära.

Ni ska söka upp de förlorade fåren och föra dem in på den rätta vägen. Jag ska ge er mitt Ord till kraft och styrka. Om inte denna rening blir enligt Ordet, säger Herren så kommer ert land och mitt folk att gå förlorade.

Jag söker också nytt andligt ledarskap bland de yngre som följt mig i sitt liv. Ert land är inte välutrustad med en andlig armé, säger Herren, men det finns några utvalda av mig som börjar resa sig upp, men jag kallar fler krigare! Jag kallar er åter till den första kärleken i ert land.

Det finns så många som är ensamma, som inte har fått uppleva Herdens godhet. Jag kallar mina herdar att vårda sin hjord från den äldste till den yngste, säger Herren. Jag ser också många som går på sina sista dagar i min församling och som känner sig ensamma, övergivna. Det står i mitt Ord att ni ska älska dem, älska din nästa som dig själv. När jag åter kommer tillbaka ska mitt folk vara renade ifrån världens arbete. Så sök er ut, sök er ut bland människor som inte har funnit den rätta vägen för se, jag är vägen, sanningen och livet.

Amen

Åke Forslin
20120509

onsdag 9 maj 2012

Palestina är en myt


Den historiska utvecklingen i Israel glöms ofta bort och propagandan bygger mestadels på dagens händelser. Den amerikanske journalisten Joseph Farah skrev den här artikeln strax efter det att intifadan bröt ut i slutet av september 2000. 

Mer än 120 människor har dödats sedan de nuvarande striderna utbröt i och omkring Jerusalem (gäller i oktober 2000). Till vilken nytta?

Om du tror på det du läser i de flesta nyhetskällorna så är orsakerna följande:

Palestinierna vill ha ett hemland och muslimerna vill ha kontrollen över de platser, som de håller för att vara heliga. Enkelt, eller hur? 

Men är detta den verkliga bakgrunden? Som arabisk amerikansk journalist har jag tillbringat en del tid i Mellanöstern och betraktat oroligheterna med stenkastning och granatsplitter på nära håll.

Jag anser att det bara är falska ursäkter för upplopp, problemmakeri och att roffa åt sig land. Före kriget mellan araber och israeler 1967 fanns nämligen inte någon seriös rörelse för ett palestinskt hemland!


Erövrade mark från Jordanien

Under sexdagarskriget intog Israel Judéen, Samarien och östra Jerusalem. Man intog inte dessa territorier från Yassir Arafat. Man erövrade dem från Jordaniens kung Hussein. Hur kan det då komma sig att palestinier plötsligt upptäckte sin nationella identitet efter det att Israel vunnit kriget?

Sanningen är den att det arabiska Palestina inte är mer verkligt än "Landet Ingenstans". (Ur sagan om Peter Pan) Den första gången som namnet användes var år 70 e. Kr., när romarna genomförde etnisk rensning mot det judiska folket, rev ner deras tempel och proklamerade att landet Israel aldrig mer skulle finnas till. 

Från den dagen lovade romarna att landet i fortsättningen skulle benämnas Palestina. Namnet härledes från filistéerna, (eng. "Philistines") - Goliats folk, vilka hade varit Israels värsta fiender och som judarna besegrat århundraden tidigare. Detta var ett sätt för romarna att ytterligare förolämpa det folk man försökte utplåna. De ändrade även namnet Jerusalem till Aelia Capitolina, men detta fick aldrig samma genomslagskraft.


Ingen egen kultur

Palestina har dock aldrig existerat - vare sig förr eller senare - som en självstyrande stat. Det regerades alternerande av Rom, muslimer och kristna korsfarare, det Ottomanska Imperiet och, för en kort tid, av Storbritannien efter första världskriget. Britterna gick slutligen med på att ge tillbaka åtminstone en del av landet som hemland åt judarna. 

Det finns inget palestinskt språk. Det finns ingen kultur med särskilda palestinska särdrag. Det har aldrig funnits något palestinskt land styrt av palestinier. 

Palestinier är araber, som inte kan särskiljas från jordanier, (en annan ny uppfinning), syrier, libaneser, irakier etc. 

Kom ihåg, att araberna kontrollerar 99,9 procent av Mellanösterns totala landområde. Israel utgör endast en tiondel av en procent av landmassan. Men detta är för mycket för araberna. De vill ha allt. Detta är den yttersta orsaken till stridigheterna i Israel idag. 

Det spelar ingen roll hur många landavträdelser Israel gör, det kommer aldrig att vara tillräckligt. 


Men islams heliga platser?

Om vi håller oss till historiska fakta finns det ingen muslimsk helig plats i Jerusalem!

Du kanske tänker på Al-Aksa-moskén och Klippdomen i Jerusalem som sägs utgöra islams tredje heligaste plats, men det är inte sant. 

Om vi håller oss till fakta, så säger Koranen ingenting om Jerusalem. Den nämner Mecka hundratals gånger. Den nämner Medina oräkneliga gånger. Den nämner aldrig Jerusalem, av förklarliga orsaker. Det finns inget historiskt bevis som säger att Muhammed någonsin besökte Jerusalem. 

Hur kommer det sig då att Jerusalem har blivit den tredje heligaste platsen för islam? Muslimer idag gör ett tveksamt antagande utifrån ett avsnitt ur den sjuttonde suran i Koranen, som kallas "Den nattliga resan". Här talas det om hur Muhammed, i en dröm eller vision, på natten blev förd "... från det heliga templet till det tempel som ligger längst bort i fjärran, vars område vi har välsignat, så att vi kan visa honom våra tecken ..." På 600-talet kom några muslimer fram till att de två tempel, som nämns i denna vers i själva verket är templen i Mecka och Jerusalem.

Djupare än så är inte islams koppling till Jerusalem. Myt, fantasier, önsketänkande?


Judiska rötter i Jerusalem

Samtidigt kan judarna definitivt spåra sina rötter i Jerusalem tillbaka till Abrahams tid. 

Den senaste våldsvågen i Israel utbröt när Likudpartiets ledare Ariel Sharon besökte Tempelberget, grunden till templet som byggdes av Salomo. Detta är den heligaste platsen i världen för judarna. Sharon och hans följe möttes av stenar och hot. 

Jag vet hur det känns, jag har upplevt det. Kan du tänka dig hur det känns för en jude att bli hotad, stenad och fysiskt förhindrad att besöka judendomens heligaste plats? 


Lösningen på konflkikten

Vad är då lösningen på konflikten i Mellanöstern? Ärligt talat tror jag inte att det finns en mänsklig lösning. Men om det finns någon, måste den börja med sanningen. Att låtsas något annat kommer bara att leda till ännu större kaos. När man uppför sig som om en femtusenårig födslorätt, uppbackad av överväldigande historiska och arkeologiska bevis, är likvärdig med illegitima krav, önskningar och begär, ger man ord som diplomati och fredsbevarande en mycket dålig klang.

Joseph Farah
(Publicerad Jerusalem Post den 11.10.2000. Svensk version publicerad i Israels Vän nr 6-2000, här i sammandrag av SÅ Bredmar)

Messianska Föreningen Shalom, Postlåda 853, 360 42 Braås, E-post: shalom@wol.es