måndag 21 maj 2012

Bön för staden - Nottingham


Kraftfull och förenad bön reducerar kriminalitet i en förort till Nottingham, England. 

Det var en anmärkningsvärd pålysning som en radiostation i England gjorde i sommaren 2001. Nyhetsuppläsaren berättade om ett märkligt initiativ som togs för två år sedan i ett område i Nottingham där kriminaliteten var anmärkningsvärt hög. 

En polischef har märkt en dramatisk minskning av kriminaliteten och menar att det följer som svar på bön. Alan Stuart, polischef för Arnold utanför Nottingham, sade att bilstölder och annan kriminalitet hade reducerats nästan över en natt efter det att han sänt ut en begäran om förbön till var och en av stadens 19 församlingar. 

Och ungdomsbrottsligheten hade minskat med 47% sedan förbönen började. 


Bön fungerar

Polischefen, som är verksam inom anglikanska kyrkan, gav exempel på hur bönen påverkat brottsligheten i staden. Så har t.ex. ungdomsvåldet i vissa kvarter helt upphört, bilstölderna minskat från 35 per vecka till en eller två bilstölder i veckan. Det har också blivit betydligt lugnare i stadens skolor där gängvåldet reducerats från 80 ingripanden i veckan till fyra i de 20 skolorna. 


Viktig förbön

Under de två åren som förbönen pågått har den sammanlagda brottsligheten bland ungdomar i Arnold minskat med över 40%. Polischefen Stuart berättar att hans överordnade frågade vad i all världen som är på gång i Arnold och han svarade att ”staden ber!” Det pågår allvarlig och uppriktig förbön bland stadens kristna!

- Kritikerna hävdar att det är tillfälligheter(!) men siffrorna talar för sig själv. I vissa kvarter i staden genomfördes 35 bilinbrott eller bilstölder i genomsnitt varje vecka men veckan efter böneuppropet till församlingarna konstaterade jag att det bara skett en enda bilstöld berättar Stuart. Och i staden som helhet har dessa brott minskat från 80 till ett eller två i genomsnitt under de två åren. 


Vi bara slutade

Dagen efter en liknande böneupprop för ungdomsgäng som orsakat skadegörelse i ett område i Arnold under flera månader, upphörde oroligheterna genast. Rektorn för en skola i området frågade några av de ungdomar som han trodde var ansvariga för skadegörelsen, varför man slutat. 

- Vi vet inte, svarade de, vi bara slutade!

Arnold är den enda staden i England som har en minskande ungdomsbrottslighet. Sedan man startade det systematiska förbönsarbetet har den nästan halverats medan kriminaliteten i allmänhet har minskat med 10 %. 

Gud kan!

Källa: Setinel UK update
Från BED nr 4 från 2001

Inga kommentarer: