måndag 21 maj 2012

Bön för staden – Oskarshamn


De kristna på en ort skall ta ett ansvar för den genom att be för sin ort. En församlings öde är förknippat med ortens öde.

När Guds folk använder bönens vapen, är de inte fågade av av uppåtgående eller nedåtgående trender, utan då är de själva med och skapar sin bygds historia. Vi får gång på gång vara med om profetiska vittnesbörd, föraningar om vad som kan hända i större skala.


Bönesvaret – en lugn nyårshelg

Nyårshelgen 1986-87 hade alla församlingar i Oskarshamn anordnat en gemensam kampanj under mottot Öppen famn. Samtidigt var 200 ungdomar på ungdomsläger med bibelundervisning. Ungdomarna formade en hänförd jättekör. Mötena hölls i sporthallen. 

Under nyårsaftonen skedde flera saker som visade att Guds folk tog ansvar för staden. Bland annat hölls en förmiddagssamling på torget i tio graders kyla, då ungdomarna sjöng och Thorbjörn Bastås intervjuade ett av stadens kommunalråd om stadens framtid och problem. 

I samband med denna samling hölls förbön för staden. Själv bad jag för Oskarshamn och hade i min hand ett gult papper om kommunens kampanj bland ungdomar emot alkohol och drogmissbruk. Jag bad om att kommunen skulle ha framgång i denna kampanj och att folk skulle ge Gud äran för hans omsorg om staden när bönesvaret kom. I samma tidning där reportaget fanns om denna förbönssamling för Oskarshamn, fanns också en rubrik Nyårshelgen den lugnaste på decennier.

- Det var den lugnaste nyårsnatten, som jag har upplevt under mina 25 tjänstgöringsår. 
Jan-Erik Eneman, vakthavande befäl vid Oskarshamnspolisen, blev verkligen glatt överraskad på sitt jourpass under nyårshelgen. 
- Vi behövde inte ta hand om en enda berusad kommuninvånare under natten mellan nyårsafton och nyårsdagen. Jag tror, att det är första gången på decennier, som vi slipper det. (Oskarshamnstidningen 2 januari 1987)


Guds härlighet vilar över staden

När Guds folk tar ansvar för sin ort, ber för den och önskar den välgång i Jesu namn, då får vi ofta läsa goda nyheter om bönesvar i ortens tidningar.

När vi ber för staden, segrar Herren över de onda och nedbrytande krafterna. Guds frid lägrar sig över staden, för att vi skall kunna predika och evangelisera utan att bli hindrade och störda av något. En väckelse är inte djupgående med mindre än att den också får effekt på ortens liv!
Kjell Sjöberg

Ur boken Att inta en ort av Kjell Sjöberg, Salt och Ljus 1988 (XP-media)

Inga kommentarer: