fredag 23 december 2011

Gazas tårar

Programmet visades den 20 december 2011 i TV1 och handlade om Israels försök att få stopp på raketbeskjutningen från Gaza mot samhällen i södra Israel.

Som så många gånger tidigare visade man ett hårt vinklat program där man så noga och omständigt som möjligt framställde Israel i dålig dager och de lidande gazaborna i positiv dager. Någon objektiv rapportering var det inte fråga om.

Det är bara att konstatera att Sveriges Television ställer sig i den allt större skaran av antisemiter med uppgiften att bygga hat mot Israel.

Programmet bestod av en serie hopklippta sekvenser med ett minimum av kommentarer för att skapa så starka hatkänslor mot Israel som möjligt. Syftet var helt klart att smutskasta Israel. Inte vet jag om man lyckades med den tydliga vinklingen. Allt var så uppenbart och motbjudande.

Man nämnde ingenting om Hamas många vapenlager som byggts i källare under skolor och andra offentliga byggnader. Inte heller ett ord om avfyrningsramper för raketer som ställts upp i bostadsområden och avfyrats mot städer i södra Israel.

Vapenlagren avslöjades när missilerna träffade sina mål genom att explosionerna var kraftigare än missilerna som avfyrades!

Inte heller nämnde man något om att Israels armé både spred flygblad i områden som skulle attackeras och att man ringde till folk som bor i dessa områden.

En av dem som intervjuades sa ”Om vi inte hade tunnelsystemet skulle vi inte kunna överleva eftersom Israel stängt alla gränser!”. En ren lögn som går hem hos dem som inte vet. Israel transporterar en ständigt ökande mängd gods till Gaza varje månad. I november 2011 körde 5390 fullastade långtradare över gränsen från Israel till Gaza med totalt 149 165 ton med gods. Av dem var 2521 långtradare lastade med med mat

Inte heller nämnde man att svårt skadade palestinier transporterades till sjukhus i Israel för läkarvård.

Före den andra intifadan kunde palestinier från Västbanken resa fritt till närmaste sjukhus i Israel för att få en behandling som inte fanns i den egna sjukvården. Därefter började Israel bekämpa den dagliga terrorn från Hamas och PLO och friheten att resa till Israel upphörde. Idag har situationen lättat igen trots fortsatta vägspärrar och det är åter möjligt för palestinier att med hjälp av Israels civila administration komma över till Israel för kvalificerad sjukvård. Under 2010 behandlades 180 000 palestinier på israeliska sjukhus.

Varför nämner man inget om detta?

Källor
Om 180 000 palestinier Läs här
Om cancervård av barn i Israel Läs här

Vad andra säger om filmen Gazas tårar
Läs här och här och här

onsdag 21 december 2011

Val i maj 2012

Val i Gaza och i Juda och Samarien i maj 2012

Hamas val-slogan: Rösta på oss! Vi dödar fler judar!

I ett officiellt uttalande av Hamas militära ledning säger man att unde de senaste 20 åren har man dödat 1365 israeler och skadat ytterligare 6411 personer i 1117 attacker. Därutöver har man avfyrat 11000 raketer och missiler från Gaza in i södra Israel.

Några timmar efter tillkännagivandet drog tiotusentals gazabor ut på gatorna i Gaza City för att fira Hamas framgång.

Firandet blev upptakten till valet i maj 2012. Och med sin slogan (Vi dödar fler judar) hoppas man på samma stora seger som vid valet 2006.

Källa Läs mer här

Vatikanen i huggsexa

Vatikanen vill lägga vantarna på de heliga platserna i Jerusalem.

"Fredsförhandlingarna i Mellanöstern måste inbegripa vilken status de heliga platserna i Jerusalem ska ha", säger kardinalen Jean-Louis Tauran, chef för Vatikanens råd för mellanreligiös dialog. Några av de heliga platserna, t.ex. Övre Salen där nattvarden instiftades, Getsemane, kung Davids grav och Oljeberget i Jerusalem skulle läggas under Vatikanens styre.

”Det blir ingen fred om man inte löser frågan om de heliga platserna. Klagomuren, en helig plats för tre religioner, är ett mänsklighetens arvegods. Områdets heliga och unika karaktär måste skyddas och det kan endast ske genom att området garanteras internationell status” säger kardinal Tauran.

Samtalet mellan israeliska myndigheter och Vatikanen har hamnat i ett dödläge. Vatikanen upprepar sina krav på kontroll av de heliga platserna i de äldsta delarna av Jerusalem där mycket grundades av kung David på sin tid som Israels huvudstad.

Källa: Läs mer här

Joel 3:2-3 Jag skall hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.

tisdag 13 december 2011

Förvandla nationen med bön

- Herren kan ändra en nations inriktning och förvandla den genom dej, berättar Faytene Kryskow.

På länken Förbön i Canada berättar hon mer.

Faytene samlade förebedjare på fem olika platser i Canada och mellan 1000 - 12000 deltog på varje plats. Hela bönekampanjen genomfördes sommaren 2008 och sommaren 2009.

Några av böneämnena var
- Herre, vill du komma till vår nation och skaka det som kan skakas!
- Välsigna de som gör rätt.
- Ta bort din välsignelse från dem som står för orättfärdighet.

Efter bönedagen var det val i Canada. Man fick fler kristna i landets högsta ledning än man haft någonsin tidigare. Landet öppnades för kristna värden.

Alkoholmissbruk bland ungdomar minskade liksom narkotika och rökning. Sexuell lösaktighet bland ungdomar före äktenskapet minskade. Allt detta som ett resultat av bönedagen i Canada.

Världens största ockulta mässa i British Columbia med bl.a. kristaller ställdes in två dagar efter bönedagens avslutning. Bönesamlingen stängde något i andevärlden.

Premiärministern tillfrågades av en stor socialistisk dagstidning: Vad kommer det att stå i historieböckerna om din insats i Canada som premiärminister? Han svarade: Vad som kommer att stå i historieböckerna är av mindre värde. Det jag fruktar mest är vad Gud ska säga! Premiärministern hade aldrig pratat så öppet tidigare.

Canada stödjer Israel

Något hände i nationen i andevärlden efter bönedagen.

Genom ett profetiskt budskap hälsade Herren bedjarna i Canada med orden: Jag har givit utvecklingen av Canadas historia i den bedjande församlingens händer.

Jesus skickade ut sina lärjungar till alla städer han tänkte besöka. Luk 10:1
De rättfärdigas bön behagar Herren, Ords 15:8

Skulle en sådan bön som i Canada vara möjlig här i Sverige?