måndag 23 maj 2011

Bed för alla människor

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv … 1Tim 2:1-2.

När vi ber till Gud ber vi många gånger för oss själva och våra närmaste men Herren vill att vi ska höja blicken och se utanför den närmaste vänkretsen. Ordet uppmanar oss att be för alla ”i ledande ställning” – för alla som har något att säga till om!

Hur ber man för folk och situationer man inte vet så mycket om? Man kan samla information från många håll, t.ex. olika organisationers hemsidor, från nyhetssändningarna på radio och TV, granskande reportage etc.

Den allra bästa förbönslistan tycker jag är lokaltidningen. Ta en stund efter frukosten och läs din morgontidning med omsorg. Kolla gärna de små notiserna. Där finns många böneämnen.

Var också öppen för sådant du plötsligt tänker på. Det kan vara Anden som ger dig ett böneämne! En gång när jag var ute på Öland och plockade fläder en varm sommardag, fick jag en ingivelse att be för FN-chefen. Någon vecka senare kunde jag läsa en notis i tidningen att han varit utsatt för en mordkomplott men polisen i New York kom förövarna på spåren och avslöjade dem. Så fick jag, tillsammans med många andra förebedjare, vara en del i New York polisens arbete den gången!

Vi ber: Herre, gör mig lyhörd för din ledning och dina ingivelser. Hjälp mig att finna sådana böneämnen som är viktiga och avgörande. Hjälp mig att be efter din vilja.

Sten-Åke

(Publicerat i Världen Idag 110527)