fredag 11 maj 2012

100 procent överlåtelse


Nu kommer en elds-väckelse över detta land, från norr till söder, från öster till väster.
En eld som kommer att förbränna allt brännbart – allt av hö och strå, all lögn och orättfärdighet, allt det människor byggt upp av egen kraft.

Nu är det mitt Namn som skall få framträda med full klarhet.
Nu skall människorna få se vem jag verkligen är, jag skall träda fram i hela min strålglans.

Så mycket av vad människor har byggt omkring sig själva och allt som min Ande inte varit med och bestämt, detta har skymt evangelium och mitt ansikte för folket, men nu bränner jag upp allt detta och min bild skall nu framträda i klarhet. Ja, det skall stråla över hela landet. Nu har tiden kommit då jag skall upprätta mitt rike i detta land.

Å det skall bli äkta guld som är renat i eld. Jag skall rena mitt folk från deras synder och rena dem med mitt blod så att de inte kan gå sina egna vägar längre. Hela deras håg kommer att stå till mina vägar. Jag vill ge dem råd och låta mina ögon vaka över dem.

En tid av 100 procent överlåtelse.

Nu kommer jag att skaka detta land i dess grundvalar. En stor förskräckelse kommer över folket. Men genom detta kommer folket att kasta sig på mig och ge hela sitt hjärta. Då kommer väckelsen över landet.

Varje människa kommer att skakas i sitt innersta och se att det bara är min försoning som gäller.

Folk kommer att kasta sig ner på gator och torg och ropa på mig. Ja, en stor förskräckelse från Herren kommer nu.

Men jag älskar detta folk därför låter jag detta ske.

Mitt folk gå in i era kamrar och bed till er Fader i det fördolda, då skall Min Fader som ser i det fördolda vedergälla er.

Förmedlare:
Bedjande kvinna som lever nära sin Herre
2012-03-20

1 kommentar:

Anonym sa...

Apokalypsen börjar - läs och begrunda !.

Johannes' uppenbarelse, 6 Kapitlet

De sex första inseglen brytas.

1. Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag
hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst:
»Kom.»
2. Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en
båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom
segrare och för att segra.

http://www.elion.se/?page_id=178

http://www.dagen.se/bilagor/petrus/kristinebergsprofetian/

http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4332311803766211412&postID=2491473315537018839&page=1&token=1308209531439

Arne Strand.