onsdag 16 januari 2013

Förebedjarna är landets sköldar!

Regementen läggs ner i Sverige. Man anser att det är lugnt i Europa just nu. Om läget förändras, hur snabbt kan vi då rusta upp?

På senare år har man lagt ner K4 i Arvidsjaur, I5 och F4 i Östersund, Amf1 i Vaxholm, A9 i Kristinehamn, P10 i Strängnäs och P18 i Visby m.fl. Tillsammans med tidigare nedläggningar tycks vi inte ha något nationellt försvar längre, endast insatsstyrkor för terroristbekämpning. Men Ryssland rustar!

Avvecklingen av den militära styrkan visar också på en annan sak: Vi har nästan inget andligt försvar i landet. Bristerna växer fram i det synliga. Det andliga försvaret av vårt land saknas. Det måste upprättas igen. Herren säger: Gå omkring på gatorna ... och lägg märke till vad ni ser ... Jer 5:1.

Vad ser du när du ”går omkring på gatorna”? Vilken utveckling i samhället speglas i media? Många händelser under senare år visar att landet är på väg åt fel håll.

Jesaja 59 beskriver ett korrumperat samhälle genomsyrat av ondska, ett samhälle nära kollaps och Herren förvånas att ingen griper in, v 15-16. Varför? Det fanns inga förebedjare!

En broder såg ett stort krig med hungersnöd och annat elände drabba Europa. Först verkade det som om alla nationer var inblandade men vid en närmare granskning såg han att vissa länder stod utanför. Vid deras gränser fanns stora stridsänglar som drev undan de främmande härarna. Bakom änglarna fanns förebedjare som bad till Gud om fred och beskydd. Så skonades en del länder och regioner från förödelse.
Jag vill verkligen uppmuntra dig så allvarligt jag någonsin kan! Tag en stund varje dag och bed några minuter för Sverige. Överlåt dig till bön för staden och nationen.

Herren är nära alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begär, Ps 145 (1917).

Gud vill lyssna på våra förböner för staden och landet.

Bed några minuter för Sverige varje dag, till exempel kl 9 varje kväll!
Bed om änglars beskydd över Sverige och de övriga nordiska länderna!
Bed i tro på att Herren svarar på bön!
Sten-Åke Bredmar