måndag 11 oktober 2010

Bed för utbildningsministern

Idag, den 11 oktober, presenterade utbildningsminister Jan Björklund den nya läroplanen för grundskolan (Lgr11) vid en webbutsänd pressträff i Rosenbad. Läroplanen innehåller nya kursplaner för samtliga ämnen i grundskolan. Björklunds presskonferens kan du se här

Vad som gör det hela intressant är att kristendomen får en starkare ställning än tidigare. Precis som när vi läser historia betonas Sveriges historia, eller i geografi betonas Sveriges och hembygdens geografi etc.

Det är viktigt att vi hör av oss till Jan Björklund med några uppmuntrande ord. Andra grupper som inte tror eller har en annan religion än kristendomen hör av sej och vill påverka. Men gör du din insats! Skriv några uppmuntrande ord till Jan Björklund att stå fast vid den kristna tron! Hans e-postadress är jan.bjorklund@education.ministry.se

Låt oss också be för Jan Björklund och för hans arbete med skolan!

Så önskar jag dej en välsignad och fin höstdag

fredag 8 oktober 2010

Vi stärker ett försvagat försvar!

Det märkliga har hänt! Jag har fått ett svar på min debattartikel Sveriges svaga försvar införd i Världen Idag i måndags. Den som svarar är ingen mindre än Herr Försvarsministern Tolgfors personligen, Vi stärker ett försvagat försvar . Inte dåligt! Han säger bl.a. att i spåren av den finansiella krisen (2008) har ett stort antal EU-länder tvingats till omfattande besparingar på försvaret, underförstått så också Sverige. Jag undrar om det är helt sant eftersom försvaret har reducerats och minimerats under decennier, inte bara under 2008!

Men det som är fint och bra är att försvaret ska bli starkare. Och det är ett böneämne vi har haft under många länsbönedagar i Kalmartrakten på 90-talet och vid andra senare bönesamlingar.

Gud är god