fredag 11 juni 2010

Nationaldagsbönen expanderar

6 juni 2010 blev ännu en framgång för Sverigebönen och dess nu landsomfattande bön för både Sverige och hemorten. På hemsidan www.sverigebonen.se hade 111 orter i landet registrerat organiserad bön på nationaldagen (en dryg fördubbling från föregående år), 22 av 25 landskap var representerade i bönerörelsen och 40 av de 100 största kommunerna i Sverige fanns med. I Stockholm var S:ta Clara kyrka och Södermalmskyrkan fullsatta av bedjare, i Göteborg samlades 500-600 i bön på Gustav Adolfs Torg, där bl a f d kommunalrådet Göran Johansson talade. Det rapporteras även stor uppslutning från andra håll i landet.

Nu siktar nätverket Sverigebönen på ytterligare fördubbling av ”bönevågen” på nationaldagen 2011 och på deltagande i de 100 största städerna som ett delmål.
Den stora uppslutningen, tillsammans med det uttalade stödet från bl a Drottning Silvia inger stort hopp om en allt kraftfullare bön för landet framöver och en förtröstan på bönens verkan i vårt land - Herren lämnar ingen bön ohörd!

För nätverket Sverigebönen

Carl-Erik Sahlberg
Direktor, S:ta Clara kyrka

torsdag 10 juni 2010

Avskaffa kungahuset?

Det finns en liten grupp människor som jobbar mycket energiskt att med hjälp av media avveckla det svenska kungahuset. I måndags (den 7/6-10) kom två till tals i Gomorron Sverige och fick nästan oemotsagda presentera sina argument. Det var dels Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider som med spydigheter och arrogans levererade en dikt där kungen bland annat beskrevs som "Sveriges störste socialbidragstagare".

Jag blir generad över sådan tarvlig argumentation för jag tror knappast att chefredaktören yttrar sig av okunnighet! Vårt kungahus är en stor tillgång inte bara i Sverige utan också internationellt.

Sedan undrar jag hur det skulle se ut om vi avvecklar kungahuset och låter socialisten Göran Greider inträda i kungens ställe under nobelmiddagen. Skulle han kunna skapa lika hög feststämning bland deltagarna som kungafamiljen gör?

Dels fick även ordförande i Republikanska föreningen advokaten och kristdemokraten Peter Althin berätta att enligt hans mening har inte kungahuset något existensberättigande i en demokrati eftersom kungahuset lever vidare genom arv. Inte heller Althin bryr sig om att fästa någon större vikt vid kungahusets betydelse i vardag och fest i Sverige och i utlandet.

Be om Guds välsignelse över kungafamiljen
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4