fredag 22 juni 2012

Änglar – andar i helig tjänst

Det finn över 300 referenser i Skriften om änglar. Här är några exempel.
Abraham fick ofta besök av änglar t.ex. 1 Mos 18-19
Mose mötte Herrens ängel i den brinnande busken 2 Mos 3:2
Josua mötte ängeln – befälhavaren över Herrens här, Jos 5:14
Daniel fick flera änglabesök t.ex. Dan 9, 10
Marias bebådelse t.ex. Luk 1:27
Herdarna på ängen, Luk 2:9,13
Två änglar vid Jesus himmelsfärd, Apg 1:10
En Herrens ängel talade till Filipus om att gå ut på landsvägen, Apg 8:26
En ängel besökte Kornelius, Apg 10:3
Petrus väcktes av en ängel i fängelset, Apg 12:7
Uppenbarelseboken är full av berättelser om änglar
Även idag finns ett ökande antal berättelser om änglabesök


Änglar – andar i helig tjänst – för oss!

Heb 1:13-14 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Vem skall ärva frälsningen?
Vi som tror på Jesus som vår Frälsare (Rom 8:17, Gal 3:7-9, Tit 3:7, 1Tess 5:9 m.fl) är de som ska ärva frälsningen och få hjälp av änglarna.


Samarbete mellan änglar och människor

Jes 44:26  Jag är den … som bekräftar sin tjänares (en människa) ord och fullbordar sina sändebuds (änglars) råd.

Dan 4:14 Så är det förordnat (genom en proklamation) genom väktarna ()verkställande (strids-)änglar), och så är det befallt i denna sak av de heliga(människor), för att de levande skall veta att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.

Änglarnas uppdrag är alltså att hjälpa oss i arbetet att evangelisera/missionera och att upprätta Guds rike på jorden.


Änglar aktiveras med bön / förbön

Dan 9:20-23  Medan jag ännu talade och bad ,,, Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked

Dan 10:12  Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull.”

Apg 12:5  Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Det är Gud som styr allt men vi har möjlighet att samarbeta med Gud och kalla på änglars hjälp. I all synnerhet när det sker i samband med bön/förbön.


Änglar aktiveras genom proklamationer av Guds Ord

Ps 103:20 Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.

KJV: Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. (ljudet av hans ord)

Voice Strongs H6963 From an unused root meaning to call aloud; a voice or sound.

Ängeln som kom till Daniel med bönesvar säger ”Jag har nu kommit för dina ords skull” Dan 10:12

Här är det inte fråga om vilka ord som helst. Det är bara Guds Ord som änglarna lyssnar till och reagerar på. Jesus är den absoluta och enda hörnstenen som allting vilar på. Häxor, wodopräster och annat löst folk använder inte Guds Ord. De använder egna onda ord och frigör på så vis onda makter.

Det finns många ord i Skriften som kan proklameras över en stad eller ett samhälle. Själv proklamerar jag följande ord så ofta den helige Ande påminner mig:

Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam!
Nu ska den starkes fångar tas ifrån honom
Nu skall bytet ryckas ur tyrannens hand
Jag skall själv strida mot dina fiender
Jag skall själv rådda dina barn
Jes 49:23,25

söndag 10 juni 2012

Yoga i den svenska skolan

Här följer en anmälan till Skolinspektionen med anledning av att man bedriver yoga-meditationer i den svenska grundskolan. Skolinspektionen har tagit emot anmälan och låtit den berörda skolan svara. Nederst följer svaret på yttrandet från Stockholms Utbildningsförvaltning. Får du en stund över? Då är jag tacksam för förbön.Till Skolinspektionen 
Stockholm


Ang. Praktiserande av yoga under lektionstid i skolan
Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar i kyrkan, men inte när man praktiserar yoga i skolan.
Glada barn och entusiastiska lärare på Östermalmsskolan i Stockholm gick ut i media nyligen och berättade om yogans positiva effekter. Skolans ledning förklarar att man säger "Aum" för att skapa en viss typ av fysiska vibrationer i kroppen.
Den historiska yogatraditionen menar att "Aum" ger en erfarenhet av hinduismens gudar. Enligt de äldsta hinduiska skrifterna sammanfattar ljudet "Aum" all djupare tanke, kunskap och insikt. Genom ljudet "Aum", som är ett mantra, får yogautövaren fysiska upplevelser. Ljudet "Aum" används för att inleda ritualer och riter och har en helgande eller välsignande innebörd genom att man får en erfarenhet av ”gud”. Stavelsen Aum är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen och även inom buddismen. Det representerar ”treenigheten” av gud, Brahma, Vishnu och Shiva. Det är alltså inte bara en teknik man introducerar utan även en kontakt med hinduiska gudar. Att som skolledning och lärare på Östermalmsskolan i Stockholm hävda att yoga inte är en religion vittnar om stor okunnighet.
Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.
Begreppet religion är ett system av föreställningar och hur människan bör förhålla sig till dessa. Det sträcker sig alltifrån en idé till en personlig Gud. För en del människor kan t.ex. kärleken vara helig och värd respekt medan det för andra kan vara bilden av en gud som är helig och vördnadsvärd.
I vardagen använder vi oss av syn, hörsel och känsel för att uppfatta det som är i vår omgivning. Ibland händer det att vi tycker oss uppfatta andra signaler. Det har lett till uppfattningen att människan har ytterligare ett sinne som är känsligt för andra utomsinnliga processer t ex syner och drömmar.
Att stimulera och utveckla dessa upplevelser skiljer sig inte nämnvärt från tryggheten och glädjen hos ett barn när föräldrarna läser ”Gud som haver barnen kär …” på kvällen eller då prästen vid skolavslutningen läser välsignelsen ”Herren välsigne er och bevare er …”.
Jag begär därför att Skolinspektionen granskar huruvida yoga på Östermalmsskolan i Stockholm, och på övriga skolor där yoga praktiseras i landet, är ett religiöst inslag i verksamheten och bör förbjudas. 
Sten-Åke Bredmar

 Källa: Kyrkans tidning den 26 april 2012


Stockholms Utbildningsförvaltning har svarat på min anmälan. Här följer mina kommentarer till deras svar:

Kommentar till yttrande av grundskoledirektören Håkan Edman

”Skolans ståndpunkt är att yoga och hinduism är två skilda saker.”
Jag har bedrivit hjälparbete i Indien under mer än 15 år. Då gavs många tillfällen till ingående diskussioner med utövare av hinduism och yoga. Aldrig någon gång sa man att yoga och hinduism kunde separeras utan de var sammanflätade begrepp. Utan yoga ingen hinduism och vice versa. Var någonstans på vägen från Indien till Sverige delade man upp hinduismen och yoga så att det blev två skilda begrepp? Eller har någon svensk myndighet beslutat om en sådan uppdelning? 

”Yoga är inte en religion”
Hur kan man säga det utan att definiera vad religion är? Vad menas med ordet religion?  
Som jag skrev i anmälan ” Begreppet religion är ett system av föreställningar och hur människan bör förhålla sig till dessa. Det sträcker sig alltifrån en idé till en personlig Gud.” Om man uppfattar yoga som en kul grej och tar övningarna med en klackspark, inte olik en bra lektion i matematik, då är yoga troligen ingen religion men hävdar man, som skolledningen med grundskoledirektören i spetsen, på fullt allvar att yoga påverkar ungdomarnas sinnesstämning då är yoga definitivt en religion och måste förbjudas.

”Ordet aum har inte samma betydelse i hinduism som i yoga”
Vem har bestämt det? Aum skapar positiva effekter i kroppen, läser jag i yttrandet.  När man använder hinduismens främsta gudanamn upplever deltagarna lugn och harmoni och mindre stress. Samma lugna och avstressande effekt uppnår man när man använder namnet Jesus i kristen tro! Hur kan det komma sig att kroppen reagerar med lugn och harmoni om aum inte är ett gudanamn? Om jag mediterar över ett cykelstyre kommer jag då att uppleva samma lugnande effekt i kroppen?

Om det nu inte finns någon koppling mellan yoga och religionen hinduism då måste man kunna nämna namnet Jesus i sin yogameditation. Jesus har ju inte heller något med yoga att göra.

Av Utbildningsförvaltningens yttrande framgår med all önskvärd tydlighet att yoga är en religion och måste förbjudas i den svenska skolan.

Sten-Åke Bredmar

fredag 1 juni 2012

Sverigebön den 6 juni

På onsdag den 6 juni, nationaldagen, samlas kristna på många platser runt om i landet för att be för vårt land. På flera håll är det ekumeniska samlingar där flera församlingar går samman och ber gemensamt för sin stad. I skrivande stund har 96 församlingar anslutit sig. Gå till Sverigebönens hemsida, Där kan du hitta en församling i närheten som du kan gå till. Var med du också! Om din församling/bönegrupp inte registrerat sig kan du göra det här

Nationaldagsbön i Kalmar
Vi samlas på Larmtorget kl 12.00. Du kan läsa mer om vad som händer i Kalmar den dagen här. Programmet hittar du här

Bönenätverk Stockholm inbjuder till:
Sverigebön 6 juni i Klara Kyrka, kl. 14-16. Bön för norra förorter, Rinkeby, Tensta och Husby. 16:30 träffas vi vid stora ingången till Klara Kyrka för gemensam avfart till Rinkeby. Vi träffas 17:00 på Rinkeby torg.

Bön för Rinkeby, Tensta och Husby
En mindre grupp har upplevt kallelsen att be speciellt för våra norra stockholmsförorter, Rinkeby, Tensta och Husby. Vi tror att bönens kraft ska bryta oket och motståndet mot evangeliet i de invandrartäta förorterna. Strategisk bön banar väg för evangeliets genombrott och Guds villkorslösa kärlek!

Öviga Städer och platser kan du läsa om här