måndag 21 maj 2012

Bön för staden - Goiania


Vad kan hända när kvinnor kommer samman och ”bara” ber?

Förbönsledare i Goiania, en stad med närmare 1.2 miljoner innevånare strax söder om huvudstaden Brasilia, berättar att andelen kristna i staden vuxit under de senaste sex åren från 8 % till 45 %. Tidigare hade staden varit ett starkt fäste för spiritism men det är den inte nu längre!

Pastorer i Goiania säger att denna väldiga tillväxt där 100-tusentals människor fann Jesus på bara några år, hänger samman med intensiv förbön av kristna kvinnor. Elizabeth Cornelio, hemmafru, mamma och en av förbönsrörelsens initiativtagare, blev tillsagd av sin pastor att inte bedja tillsammans med kristna från andra kyrkor. ”Medlemmar från andra kyrkor är inte andliga bröder och systrar, på sin höjd andliga kusiner!” sa han. 


Världens största bönenätverk

För sex år sedan inbjöd Elizabeth kristna från olika kyrkor att bedja enhälligt för staden. För denna ”synd” uteslöts hon ur sin församling. De 850 som kom till det första mötet har nu vuxit till världens största nätverk av förebedjare med 188 000 kvinnor som ber varje morgon för sin stad. De har kontakt med varandra genom ett direktsänt radioprogram av Elizabeth Cornelio och hennes nära medarbetare Elizabeth Albernaz.


372 nya församlingar på en månad

Varje kyrka i staden har vuxit och många nya församlingar har startat rapporterar man. Förebedjarna, för det mesta kvinnor, ber regelbundet hemma hos folk, ber för befrielse från demoniska krafter, ber profetiskt eller ber på gatorna i någon stadsdel som ännu ej nåtts av väckelsen. De upplever ofta hur en församling bildas bara dagarna efter det man varit och bett på platsen!

- Bön, säger man, gör människor otroligt öppna för evangelium. Därför är förbönen något som hänger ihop med att bilda församlingar. Bönen är till den som sade: ”Jag skall bygga min församling!”

I ett samfund bad och fastade man i 40 dagar i slutet av 1998 och kunde starta 372 nya församlingar enbart under januari månad 1999!


Vem är de verkliga ledarna?

Trots att det finns pastorer som fortfarande har problem med att samarbeta med kristna från andra kyrkor, har kvinnorna uppnått något som många ledande pastorer ansåg omöjligt: De samarbetar nu med över 80 lokala grupperingar av kyrkor, de har tränat över 5 000 böneledare och har gett Guds folk en förebild av hur en stad kan förvandlas andligt, en flammande låga som redan spridit sin eld till många städer och byar i Brasilien och även till andra nationer. 


Bön förhindrar blodbad

För en tid sedan blev det upplopp i Goianias fängelse och man tog gisslan. Polisen och personalen på fängelset stod maktlösa. Utvecklingen hade gått dem ur händerna. De kontaktade förebedjarna och bad dem att bedja för den hopplösa situationen. 

Elizabeth Cornelio mobiliserade inte bara tusentals förebedjare utan fick även en direkttelefon in till fängelset så att hon kunde leda och målinrikta förbönen. Hela staden såg i direktsändning hur dramat vände och slutade lycjkligt utan någon kom till skada, precis vid den tidpunkt man profeterat om! ”Bön förhindrade blodbad!” stod det på lokal-tidningarnas löpsedlar och förstasidor. 


Ett ord till de kristna kvinnorna

Tiden för det esoteriska och för New Age har passerat. Mödrar ber på många platser för sina barn, att Guds eld skall bränna i deras hjärtan så att de når sina skolor och universitet genom dem. 

Vi måste rensa våra öron så att vi hör Guds röst igen. Det kommer en andlig jordbävning som påverkar kyrkor och samfund och gemenskaper. 

Befolkningen skall skakas. Gud väcker de som påstår sig vara förnyade men som fortfarande sover. 

Smärtan är som en födslosmärta. Gud söker andliga barnmorskor som kan bedja fram det Gud vill göra på varje plats – även där du bor. 

Allt Gud vill är ditt öppna hjärta och villigheten att lyda honom från och med nu.

Gud välsigne dig!

Källa: Friday Fax 5 mars 1999, E. Albernaz och E. Cornelio. 
The Friday Fax is a newsletter sent only to subscribers. To subscribe, send a message with the subject subscribe to friday_fax@ibm.net

Från BED nr 4 från 1999

Inga kommentarer: