torsdag 10 maj 2012

Proklamera Herrens seger


Jag får en bild av stora områden där ett andligt mörker råder. De är inte så långt borta.

- Jag kallar dig, ja, jag kallar dig Gudskvinna att gå in och bryta detta mörker, så sök dig upp på en högre höjd och ropa ut bönens Ande och proklamera ut min seger. Du har några vänner som kan stå vid din sida. Jag ser hur ni sitter runt en liten eld. Det är ett tecken på att någonting sker i andevärlden över landets norra del.

- Det kommer att ske något speciellt en natt då solen skiner från en klar himmel. På den platsen ska ni kunna se åt norr, söder, öster och väster. Ni ska sträcka era händer mot dessa vädersträck och ropa ut att mörkrets andemakter ska lämna den här delen av ert land, säger Herren.

Det kommer att ske svåra saker i denna del av ert land. Det kommer att skövlas och det kommer att medföra svårigheter för folket i norr. Ni ska förbereda en andlig armé som vill be för detta folk (måste vara samerna som Herren menar) som är förskingrade p.g.a. markens förstörelse i denna del av landet. Det är en tung uppgift, säger Herren men jag ska ge er kraft att samla män och kvinnor som är kallade att be med kraft, som är villiga att lämna sin bekvämlighet, säger Herren. Det är inte tal om hur mycket folkets egna tankar ska styra, utan det är fråga om att leva under den helige Andes ledning.


En kraftverksdamm brister

Jag hör ett väldigt mullrande på ganska långt avstånd, men det kommer närmare och nu ser jag en väldigt hög kraftverksdamm som brister. Ovanför de här massorna längre ner ser jag liksom hål i dammen och ett enormt vattenflöde sprider sig över flera stora områden. Skogen bryts av som vore det tändstickor ända ner emot havet. Det blir svåra skador på jordmassorna efter älven, vattnet blir väldigt jordfärgat. Små sommarstugor dras med i raset och jag kan se hur det blir svåra skador i naturen ända ner mot havet. Människor nere vid havet springer ifrån älvfårans utlopp. Husen ligger kanske en 10-15 meter upp ifrån stranden, men det blir jordskred till följd av vattnets framfart.

Åke Forslin
20120505

Inga kommentarer: