måndag 21 september 2009

Jag förstår inte

President Barak Obama har bjudit in Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas till samtal för att få liv i den avsomnade fredsprocessen. Målet är att försöka få till stånd fred mellan israeler och palestinier.

Vilka förväntas Israel förhandla med?

Palestinian Liberation Organization, PLO, är en paraplyorganisation för palestinska nationalistgrupper, och erkänns som en slags inofficiell regering för palestinier över hela världen. Till en början krävde man att Israel skulle utplånas med idag har man motvilligt gått med på en tvåstatslösning. Alla aktiva palestinska grupper finns inte med i PLO, t.ex. Islamiska Jihad.

Al Fatah, eller bara Fatah, är en del av den palestinska nationalistiska befrielserörelsen och är den största gruppen inom PLO. Al Fatah har som mål att utplåna staten israel och skapa en palestinsk stat. Medan man väntar på att det målet skall uppnås strider man nu och då med Hamas och andra palestinska grupper.

Hizbollah i Libanon vill ha en enstatslösning i Palestinafrågan då de ser Israel som en olaglig statsbildning och inkräktande ickenation. Hizbollah har som mål att staten Israel skall avvecklas och utplånas.

Den islamiska motståndsrörelsen Hamas i Gaza har ett långsiktigt mål och det är att med våld och terror ersätta staten Israel med en islamisk stat omfattande nuvarande Israel, Västbanken och Gaza. Denna islamiska stat ska sedan enligt Hamas stadgar tillåta de palestinska flyktingarna att återvända. Hamas erkänner inte staten Israel och har som främsta mål att utplåna Israel.

USA, EU, FN och Ryssland kräver att Israel ska underteckna ett fredsavtal med organisationer som vill utplåna staten Israel! Hur kan man ingå ett fredsavtal med sådana grannar?

Israels grannar vill alltså utplåna staten och ”kasta alla judarna i havet”!

Hur kan man kräva att Israel ska sluta fred med sådana grannar och med de mest högljudda terrororganisationerna då de samtliga har som främsta mål att förinta Israel?

Ett sådant krav förstår inte jag!

måndag 14 september 2009

Hindu-politiker uppväkt från de döda

En nyfrälst kristen, som lyssnat när hans pastor talade om de under och tecken som Jesus gjorde, blev plötsligt själv helad från en tumör. Tillsammans med lidandet försvann tumören. Denna peronliga erfarenhet av hur Jesus helade folk idag gjorde att hans tro växte.

När den unge mannen en tid senare var på resa passerade han en by i delstaten Rajastan i nordvästra Indien. Just då hade en politiker dött och ceremonierna att begrava honom hade börjat. Han hade för övrigt tillhört det fanatiska hindu-partiet RSS.

Den kristne erbjöd sig att be för den döde. Den dödes mannens släktingar bad honom att försvinna, men den unge mannen var envis! Jesus kunde verkligen väcka upp folk från de döda!

Han trängde sig fram genom folkhopen och lade sin hand på den dödes kropp. När han bad började mannens hand att röra sig, något som höll på att skrämma vettet ur åskådarna!

Den unge mannen blev frimodig och vände sig till folket som stod och tittade på.

- Ni måste alla bekänna Jesus som er Herre och Frälsare, annars tänkte jag då rakt inte fortsätta att be! utmanade han.

Alla de närvarande ville bli kristna och deltog i frälsningsbönen. Förbönen fortsatte och den döde mannen reste sig upp mitt framför ögonen på dem!


Reaktioner

När det blev känt att alla i politikerns familj blivit kristna och fler därtill i byn, rapporterades händelsen till polismyndigheten för brott mot anti-konverterings-lagarna, som förbjuder någon att omvända sig till annan religion.

När polisen kom för att undersöka saken och arrestera de anklagade, hamnade de mitt i ett ett bönemöte. Polisen ombads att vänta till efter bönen om de ville arrestera några. Sen gick gruppen till en damm i närheten, där 350 nyligen ortodoxa hinduer döptes rakt framför ögonen på polisen!

- Hallå där, nu ser vi att det här är en verkligen konvertering som ni håller på med! ropade polisen.

- Nej, vi är redan kristna, svarade dopkandidaterna. Vi tar bara tar ett heligt bad. Det kan ni säkert förstå.

Och polisen avlägsnade sig!


Källa:
DAWN Fridayfax. Rapporterat av Rev. Rajamani, (Madurai, South India, Tel. +91-452-603691) Mission Director or the Assemblies of God Churches in India och UKIRN News 3rd June 1997 Översatt av Torsten Lantz

söndag 13 september 2009

Lite kyrkohistoria

Under tiden från Missionsbefallningen fram till Muhammed och islams framväxt på 600-talet e.Kr. ökade antalet kristna i Mellanöstern hela tiden. Vid slutet av perioden fanns det 21 milj. kristna men vid ingången av 1500-talet fanns det bara 3.4 milj. kristna kvar i området!

De som överlevde hade sina rötter i grekisk ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan. Bland ledarna i dessa kyrkor fanns en orubblig övertygelse att Jesus är gudomlig, att han är Guds Son som blev människa och föddes av Maria, en jungfru i Betlehem.

Den teologi som formades på 300-talet innebar början till ett allmänt avfall där man så småningom förnekade att Jesus blev människa och att han uppstod fysiskt. "Avfallsteologerna" som inte var fast rotade i sin tro på Gud föll ifrån allt eftersom liksom deras församlingar de var satta att leda.

Likheten med dagens situation är slående. Inte många av dagens teologer är orubbliga i sin tro på Bibeln som Guds Ord. De lägger ner mycket möda för att hitta på undanflykter och krystade förklaringar så att de slipper följa instruktionerna i Bibeln.

När islam växte fram närmade sig teologerna genom samtal och dialog alltmer muslimsk tro genom att man förnekade den mest viktiga och avgörande frågan om Jesus person, att han kom som en människa och samtidigt var Guds Son, föddes av en jungfru, offrades på ett kors, uppstod fysiskt från de döda, sitter nu på Faderns högra sida, ska komma tillbaka för att hämta de som tror på honom och att det inte finns någon väg till himmelen annat än att man tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare.

Islams företrädare var till en början toleranta och tillmötesgående men de blev senare brutala och hårda med krav på total underkastelse. De som inte ville underkasta sig avrättades! Hundratusentals kristna miste livet!

Kyrkans historia är en utmaning till oss dagens kristna. Hur vill vi se utvecklingen i Europa och i vårt land?

Det man sår får man skörda!

Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som förtröstar på Herren Ords 16:20

Ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jak 1:17

Läst gärna http://bednu.blogspot.com/search/label/Analyser

Källa
Philip Jenkins bok God´s Continent – Christianity, Islam and Europe´s Religious Crisis. Oxford University Press 2007.