lördag 31 mars 2012

Svenska Kyrkan bygger ihop med moské


Gud Jehova, har en Son som heter Jesus Kristus och som är världens Frälsare. Muslimernas gud heter Allah. Allah har ingen son. Det innebär med nödvändighet att Jehova och Allah inte kan vara samma Gud. De kristnas Gud och judarnas Gud är inte densamme som muslimernas Allah.
Biskopen Bengt Wadensjö, som är docent och studerat teologi och religion i hela sitt verksamma liv, skrev angående samarbetet:
”Med utgångspunkt i det gemensamma ursprunget som Abrahams barn förenas de tre samfunden i den gemensamma tron på att den ende Guden, skapare av himmel och jord, är barmhärtig, nåderik och kärleksfull, att varje människa har samma värde och rättigheter samt att Gud kallar oss att respektera och älska vår medmänniska och värna allt liv.
Detta värdegrundsdokument uttrycker ett helt nytt sätt för Svenska kyrkan, den romersk- katolska kyrkan och muslimerna att se på varandra och leva tillsammans som goda grannar. De ser varandra som resurser i strävan att använda tron på Gud för att skapa fred i världen. Världshistoria skapas i Fisksätra. Världsfreden börjar i Fisksätra.”
Så skrev Biskopen Bengt Wadensjö i Svd Brännpunkt den 23 sept 2010. Han har uppenbarligen inte fattat, eller vill inte fatta, att Gud och Allah inte har något gemensamt!
Om du går in på länken nedan ser du på bilden att den muslimska moskén är högre belägen än kyrkolokalen. Det är helt i sin ordning inom islam som på det sättet proklamerar att islam är överlägsen alla andra religioner. Det är givetvis inte en fråga om respekt och hänsyn. Aningslösheten och okunnigheten är generande och total.

Om väckelsen i Sverige
12/28/2011

En märklig predikant och missionär var Sven Svensson från Värmland. Han kallades Böne-Sven för det verkade som om han bad och var tillsammans med Herren mer än han var tillsammans med människor.

Under en mötesserie i Skåne i mitten av 1980-talet berättade Böne-Sven vad Herren visat honom om den kommande väckelsen, om den sista tiden och den sista skörden. Nedanstående text är en sammanställning från bland annat den mötesserien.

- Vi ska kasta ut alla demoner, som är över Sverige, säger Böne-Sven, genom att endräktigt hålla ut i bön! En äldstearmé ska resas upp för det framtida verket. Räkna med att Herren för dig in i en specialträning (under de kommande åren), men bara för dem som vill ge sig helt och ge sitt liv. Gud har all makt.

”Vakna upp,vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad; ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats, Jerusalem; lös banden från din hals, du fångna dotter Sion”, Jes 52:1ff (1917)

- Det är dags att resa sig i TRO på Guds kraft! Oket ska brista på grund av smörjelsen, Jes 10:27! Jag ser i anden hur mäktiga änglahärar är på väg ner över landet! Vi ska resa oss upp i tro!

- Ett liv i tro har inget att göra med de fem sinnena; när sjukdomen kommer så vägra ta emot den, om du i övrigt lever rent och till Guds behag!

- Vi kristna har makt över den politiska utvecklingen, när vi betalat priset! Jesus måste alltid ha någon eller några som förbereder det Herren vill göra. Johannes döparen förberedde Jesus ankomst, de 70 lärjungarna förberedde de platser Jesus skulle komma till för att nämna ett par exempel. Och vi måste bereda i bön det Gud vill göra i vårt land!

- Gud har sagt, att något som sker ska bli omtalat, med häpnad och förundran och respekt i hela världen! Och Sverige kommer att bli ett av de rikaste länderna i världen. Statsskulden kommer att bli betald. Alla möjliga länder ska få låna från Sverige.

- Och så ska Herren koncentrera de gudomliga stridskrafterna till Sverige. En broder i Filadelfia i Jönköping, Karl Käck, bad ofta och fastade, ibland en hel månad. Under en evangelistvecka fick han se stora kvadrater av härar och väldiga änglar uppställda i himlen, och det var ingen ände på dem! Herren har resurser! Men de ska inte vara kvar däruppe - de ska komma hit ner till jorden.

"Och Herren sade: Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare: jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet, upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung." 2 Mos 3:7-8

- Gud dirigerar ner oerhörda stridskrafter, för det har utgått arresteringsorder från den Högsta auktoriteten, över alla dessa vedervärdiga, smutsiga andefurstar. Djävulens andemakter blir kastade ur sina ställningar och alla alkoholandar, narkomani, och falska lärors andar och våldsandar, krigsandar, tjuvandar – alla ska arresteras! Ära vare Herren!!

- Det blir en våldsam ungdoms väckelse.

- Jag besökte Stockholm och "Förebedjare för Sverige" en gång när jag var ute på resa. De hade en bönelokal där man bad i timmar varje dag. Det var en väldig kraft där. Gud talade till en syster, som fick se en mörkrets andefurste över Stockholm, hur han satt och grät!


Väckelsen vi har att vänta i Sverige

- Det var efter en oerhörd bönekamp, natt och dag i Kenya, det var mycket svåra saker, för det gällde att offra livet – men fienden kastades ur ställningarna. Under den bönen kom dessa hälsningar från himlen. Det är "det fördolda mannat"; Upp 2:17; "Den som vinner seger (över andemakterna), skall Jag giva av det fördolda mannat !"

- Herren berättade att minst 5 miljoner människor blir frälsta i Sverige. Sverige blir ett av de största missionerande länderna i världen. I en del stora städer blir alla människor frälsta. Bland dessa städer är Norrköping, Göteborg och Malmö. Bara i Stockholm blir det en församling på 500 000, i början. Sedan blir det väl större. Och på många, många platser där det finns tillräckligt med folk, bildas församlingar på 100 000 - och på mindre städer och platser blir det 10 000, 15 000 och 20 000 frälsta.


Om Norrköping

- Och Herren visade mig Norrköping, vad som kommer att ske där. Det var olika händelser, jag var alldeles skakad! Jag ropade: Oj oj! Oj oj!

- Kom ihåg att allt stort börjar mycket smått, började Herren och fortsatte, ju större ting det ska ske, desto djupare måste du böja dig. Och Jesus böjde sig djupt. Han var lydig ända till döden på korset. Därför har Gud upphöjt Honom över allting!

- För det andra visade Herren att det var en kampanj, och hela staden kom i gungning ... och det formades en församling på 100 000 och i den inneslöts alla de kristna i stan. Det är en välsignelse som Herren har i beredskap.

- Men det blir ingen organisation eller mänsklig sammanslutning. Det blir bara Ett Huvud - och ibland kanske Han får ta till Svärdet och ”hugga” av alla andra ”huvuden”. Prisad vare Herren!! Tack och lov!! Och i denna församling var bröder mäktigt smorda av Anden, som var Ledaren för församlingen

- Och de hade eget missionsflyg (i framtiden). Det finns flyg nu - men det kommer att utvecklas bättre - det lyfter vertikalt! Det är jetflyg! Det lyfter rakt upp och flyger sedan framåt tills det kommer till missionslandet. Så landar du rakt ner som en helikopter. Och där formar Herren team till en stark församling, där änglarna färdas upp och ned, och där det är vanligt att Jesus uppenbarar sig. Och dessa team använder Herren till att skaka hela länder!


Berget Sverige

- Jag vill nämna en sak till i samband med det här. Läs Jesaja 25:6-7 "Och Herren Seabot ska på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Och han ska på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk och det täckelse som betäcker alla folkslag."

- Alltså, för det första får vi ett missionscenter och detta missionscentret är byggt i samband med flygfält för jetflyg. Det är ett jättestort center och det byggs runt i en cirkel för jättestora konferenser, där de mest smorda redskapen från hela världen, kommer till Sverige! Och i husen runt omkring finns all administration, logi - och allt ordnat med mat, till dessa jättestora konferenser.

- Så började Herren göra väldiga ting, och i mötena har vi 100 000 kristna - och så står det en ändlös rad med ambulanser med de obotligt sjuka som de har skickat från sjukhusen. För Herren hade berett i mindre skala, men så har kraften ökats ... I ett möte kommer det att bli ett vidrörande, där en ambulans kommer med en döende – och rätt vad det var så hoppade han rätt upp och sprang. Så blev det mer och mer och fler och fler. TV kommer att visa det, och i kvällstidningarna står det på första sidorna om de under som Herren gör. Prisad vare Herren!! Och det får de höra om, långt bort i fjärran länder, för på något sätt så kopplades det ihop så det kunde visas i TV över hela världen, och då kommer de med fler sjuka och döende i charterflyg från olika länder, till gästabudet på "Berget Sverige".

Så bärs de ut på det här området, hundratals obotligt sjuka och döende i olika slags stadier. Guds kraft är där och helar dem allesammans! Ärad vare Herren!!!


Uthållig bön

- Herren har sett sitt folks betryck. Alla olika demoner har fått arresteringsbeslut.

- Jag var i Mjölby och hade fastat och bedit i några dar. Jag besöker en broder och när vi dricker te, flammar det till på himlen. Vi får se Sveriges karta, och så får vi höra de här orden: "Alla dessa höll endräktigt ut i bön." Apg 1:14. Så får vi se ett tjockt täcke av andemakter över vårt land. Därovanför fanns en änglahär! Så steg änglahären ner, och täckelset av ondskans andemakter rensades undan.

Amen!

Sverige en världsbank

1) Sverige blir ett av de största oljeproducerande länderna i världen. Vi får mer olja än alla arabländerna tillsammans.

2) Vi får en ny jättelik guldgruva, som har oerhörda rikedomar.

Kommentar: Helt nyligen berättade man i media om stora guldfyndigheter i Fäboliden utanför Lycksele i Lappland. Guldet hade en ovanligt hög kvalité och fyndet uppskattades till flera tiotals miljarder kronor.

3) Herren har gett uppfinnare och kontruktörer uppfinningar på effektiva produkter, som inte finns idag men som behövs i hela världen. Det kommer att byggas jättestora fabriker och det blir export till många länder. Här berättar Böne-Sven om "petrofibrer" som används i hela världen till att suga upp oljespill. Det kommer mer uppfinningar i framtiden.

Slutsumman på det här: Sverige blir världsbank!


Ät mindre – fasta mer – be mer!

- Vi är kallade till att fördärva Djävulens gärningar. Jesus kommer för att upprätta skördearbetet. Fienden ska kastas ut från alla sina maktpositioner och vi ska inta många länder! Fullkomlig hälsa får vi under den sista skörden. Ät mindre - fasta mer, be mera!

- En kväll hade vi besök ifrån himlen. Jag blev alladeles skakad. Och nu kom det den eldvagnen ner till oss, med samma personer som kom till Jesus i Lukas 9. Det var Moses och Elia och Petrus och Paulus. Jag satt så här (visar), och så landade de där! Och de var så oerhört intresserade hur det var härnere idag. Det är fantastiska saker igång nu!

- Om det känns som att du hängde i ett hårstrå över helvetet och djävulen satt på huvudet på dig – för det får man uppleva ibland när man går in i den andliga kampen, det är fruktansvärt många gånger – så skulle ni se vilken frälsning Herren bereder!

- Herren ska strida för er – tala inte otro – ni ska bara vara stilla. Vi ska inta länder. Herren skapar elittrupper av bönekrigare som ska sändas ut. Först i hemlandet, sedan till grannländerna, sedan till resten av världen. Var ort, som er fot beträder, så är den oss given i Herren!

- I Kina skall Gud frälsa kommunistledarna och det leder till en våldsam väckelse. Fem hundra miljoner kineser blir frälsta i Kina. Världens största mission blir i Kina. Och där får vi vara en del av det Skördens Herre utför i de dagarna, hängivna, passionerade, effektiva.

När vi har fullbordat vår uppgift i den sista skörden, för den har redan börjat, då kan vi säga med Paulus: "Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig." 2 Tim 4:7-8

Sven Svensson

Sammanställt av RoseMarie Fredriksson 

Väckelsen i Sverige

Sven Nilsson intervjuades i TV på Kanal 10 lördagen den 17 mars 2012. Det var en intressant intervju för Sven berättade om jesusrörelsens och den karismatiska väckelsens framväxt på 60- och 70-talen. Det blev en intressant stund för oss som också var med på den tiden.

Sven berättade också om två tilltal som han fått för några år sedan.

1. Ingen människa söker Herren Gud spontant. Det är alltid Herren som söker och människan svarar JA!

2. Lika föraktfullt och nedlåtande man talat om Gud, lika desperat kommer man att söka Herren till frälsning.

Väckelsen i Sverige kommer allt närmare! En besökelsetid står för dörren till vårt land. Hundratusentals människor kommer att bli frälsta.

BED att Herren kallar skördearbetare till skörden, andliga fäder och mödrar som uthålligt vill möta de nyfrälstas behov av andlig vägledning.Uppmaning till gemensam förbön - Forslin
12/20/2011

På söndag kväll den 4 dec. 2011 fick Sigrid en sång i Anden och Åke ett profetiskt budskap.
"Det jag nu kommer att säga har varit återkommande denna möteshelg i Byske", berättar Åke.


Under första lovsången såg jag en bild på Europas flaggor, samma som man kan se på olika TV reportage när det gäller EU s beslut. Denna bild kom tillbaka vid varje möte under helgen. Orden från en sång kom till mig på söndag morgonen, ”Ni behöver mig Jesus, nu mer än någonsin för världen är i den ondes våld, speciellt Europas länder.” Så hörde jag Herren säga: ”Det är mitt folk som ska rädda Europas länder. Det är mitt folk, som ska rustas till strid i andevärlden, men glöm icke de andra länderna, som krigar och strider för rättvisa.”

Än en gång hör jag Herren säga: ”Det är ni mitt folk som ska strida för tiden går mot sitt slut, men jag vill och t.o.m. begär att ni ska resa er upp i Enhet och ropa till mig. Be inte bara för det som rör sig i er närhet utan ge er kraft i bön. Stå sida vid sida så ska jag bönhöra er, säger Herren. Res upp ett bönealtare där elden ska brinna dag och natt, den får aldrig slockna. Tänd en eld, tänd en eld mitt älskade folk, för ni färdas i denna världs svårigheter.

Denna helg har varit en helg, då jag sände min tjänare för att mitt folk ska vara enade och allt mörker som har varit är för evigt glömt, säger Herren. Gräv ej i de gamla brunnarna utan låt mitt vatten ge er kraft och styrka. Se på varje människa oavsett om de vandrar min väg eller ej, se på dem som mina älskade barn för hela ert land och hela Europa är så fyllt av människohat, men säger Herren, ni ska ge överflödande kärlek till medmänniskorna. Be för de länder som varit i krig den sista tiden. Ert älskade Sverige har fått vara i fred men det pågår ett kallt krig, som jag ska ge er kraft att strida för, säger Herren.

Det kommer en klocka att ringa in en speciell tid, säger Herren och det är en signal att då är det stora bönebehov, säger Herren. Jag kommer att över hela Europa resa upp böneledare som ska vara ledda av mig, säger Herren. Det kommer att bli ett sådant bönekontaktnät den kommande tiden, som det aldrig har varit tidigare, säger Herren. De böneeldar, som man har försökt att tända, har blåst ut, t.o.m. blivit utblåsta av trossyskon men, säger Herren de är förlåtna för de har lidit nederlag. Men om ni inte förlåter dem som gjort fel kommer ingenting att hända hur ni än ber! Börja med en förlåtelsebön, säger Herren som grund för den bön jag kallar er till för Europas länder och även för världen, för mina ögon ser och mina öron hör vad som ropas ifrån mitt älskade folk, säger Herrens Ande. Amen

Åke och Sigrid Forslin
2011-12-04

söndag 25 mars 2012

Sju skäl varför vi ska be för Israel

Många kristna frågar sig varför vi ska be för Israel och judarna. Här är några skäl utifrån Guds eget Ord. Men när vi ber för Israel är det välbehagligt för Gud, som vill att vi ska be för alla människor, att vi också ber för det palestinska folket!

1 Gud har inte gett upp Israel

Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Rom 11:1-2

Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Jer 31:4

Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Rom 11:29


2 Guds Ord uppmanar oss

att … Önska Jerusalem frid! Ps 122:6

Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Jes 62:6-7

Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: HERRE, skona ditt folk! Joel 2:17


3 Församlingen hör ihop med Israels historia, nutid och framtid

Om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Rom 11:18

De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit ... Rom 9:4-5


4 Hedningarna har fått nytta av judiska folkets fall

Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna Rom 11:11

Om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Rom 11:15

5 Gud älskar Israel

– och om vi har hans kärlek och hans Ande skulle inte vi också älska Israel?

Med evig kärlek har jag älskat dig ... du jungfru Israel Jer 31:3-4

De är älskade för fädernas skull. Rom 11:28

Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Sak 2:8

6 Jesus återkomst och hans tusenåriga regering beror av Israels frälsning

Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apg 3:21

Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Matt 23:39

Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, Upp 1:7


7 Gud vill välsigna dig när du välsignar det judiska folket

Jag skall välsigna dem som välsignar dig 1 Mos 12:3

Det är vår plikt att hjälpa det judiska folket

Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Rom 15:27

Källa: Out of Zion Ministries – kiwi@netvision.net.il

Orsak och verkan?

Finns det ett samband mellan stora katastrofer i USA och då USA tvingat fram eftergifter i Israel till förmån för palestinierna?

Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Ps 122:6

I augusti 2005 pressades Israels premiärminister Ariel Sharon av USA:s president George W Bush att utrymma Gaza. Bush ville att Gaza skulle vara helt ”judenrein”. 8500 judiska familjer tvingades bort från bostad och livsuppehälle. Företag avvecklades och 15 000 palestinier i Gaza blev utan jobb. Företagen hade en årsomsättning på sammantaget flera 100 miljoner dollar.

Några dagar senare slog orkanen Katrina in över området kring New Orleans i södra USA och orsakade skador för flera miljarder dollar.

I januari 2006 drabbades dessutom Ariel Sharon av hjärnblödning och ligger i skrivande stund som ett livlöst kolli hemma på sin gård.

Den 19 april 2010 meddelade Barak Obama från Vita Husets pressrum att från och med idag kommer inte USA att bruka sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd från framtida resolutioner mot Israel och som är negativa för Israel.

President Barak Obama har under sin ämbetstid utvecklat en grov antisemitism.

Dagen efter pressmeddelandet från Vita Huset inträffade oljekatastrofen i Mexikanska Golfen med enorma skador på miljön och miljardkostnader i ekonomiska ersättningar.

Orsak och verkan?

Ty så säger HERREN Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: "Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Sak 2:8

Nära klimax - Derek Prince

Mellanöstern är verkligen i fokus när det gäller världsnyheterna. Det är en fullständig förändring under de senaste 50 – 60 åren.

Jag kommer ihåg från min uppväxt i Storbritannien mellan de två världskrigen att man kunde läsa i tidningen en hel vecka utan att det stod en enda nyhet från länderna i Mellanöstern, länderna som nämns i Bibeln. Men idag har det ändrats helt och hållet, idag står det som händer i Mellanöstern i centrum av nyhetsflödet.

Detta är i sig av yttersta vikt. Det är helt i linje med Skriftens bild av den yttersta tiden. Fokus riktas mot Mellanöstern, Europa och Medelhavsområdet. det är en ändring som Gud använder för att tala om för oss att ”vi närmar oss denna tidsålders klimax”.

Att förstå islam
Den dominerande andemakten i Mellanöstern är islam, den muslimska religionen. Och vi behöver känna till vissa fakta om den religionen.

Islam är utan tvekan både Israels och Jesu sanna församlings eviga fiende. Fiendskapen fokuseras för närvarande på Israel därför att Israel har orsakat många nederlag. Den kristna församlingen anser man alldeles för lätt. Den erbjuder inget motstånd. Men Israel har visat sig vara ett svårt hinder. Islams uttalade mål är dock att lägga hela världen under sin religion.

Vi behöver förstå en mycket intressant och viktig sak angående islams dominerande andliga inflytande i Mellanöstern. Grunden för islams andliga kraft i Mellanöstern och Nordafrika kan sammanfattas med ett enda ord: proklamationer. Antingen det är medvetet eller omedvetet har araberna förstått den enorma andliga kraften som frigörs under ihållande proklamationer.

Jag tror att detta är det verkliga skälet till islams dominerande kraft. Det är dessa uthålliga och ändlösa proklamationer av andlig kraft som de vill etablera. Som kristna möter vi detta som en verklig utmaning. Jag tror nämligen att svaret på dessa proklamationer är mot-proklamationer. Jag tror att vi i den kristna församlingen inte riktigt förstått kraften och värdet av proklamationer.

När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Luk 11:21-22.

Jag tror att vi kan anropa Jesus Kristus så att vi kan ta den starkes vapen från honom och fördela bytet. Det är på det sättet jag ber. Och jag vill understryka att det är på det sättet jag ber; utifrån en djup omsorg om och medlidande med det muslimska folket.

Låt mig säga det ännu en gång: Jag är inte emot muslimer. Jag bryr mig om dem. Jag har själv bott i muslimska länder och känner till det förfärliga mörker, elände och slaveri som islam lägger på män och kvinnor – särskilt kvinnor. Mitt hjärtas önskan och rop till Gud är att Han ska gripa in på ett sådant sätt att islams fäste, som håller muslimerna i fångenskap, ska brytas upp och en väg öppnas för deras befrielse.

Proklamation
När du funderar på situationen i Mellanöstern vill jag uppmuntra dig och uppmana dig som kristen att inte sitta som en passiv åskådare som inte vet vad man kan göra. Här och nu är rätta tillfället att svara med proklamationer – i bön, förbön eller lovsång – på det sätt som Anden leder dig.

Vi proklamerar först och främst för Israel. Vi proklamerar att Israel skall bevaras från alla sina omgivande fiender genom Guds övernaturliga nåd och kraft, och att Israel ska vända tillbaka till sin Gud. Här är ett exempel på vad jag talat om och som riktar sig till oss som troende.

Ty så säger HERREN: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg: "Fräls, HERRE, ditt folk, de som finns kvar av Israel." Jer 31:7

Lägg märke till ordet säg. Vad bör vårt gensvar vara till det som sker i Israel? Vi bör be men också lovsjunga och proklamera.

Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. Jer 31:10

Detta är Guds budskap till nationerna. Men jag tror också att det är vårt ansvar att proklamera det över vårt land och över alla världens länder. Det vi ska proklamera är mycket enkelt: ”Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord.” Det var Gud som skingrade Israel för 1900 år sedan. Och det är Gud som samlar tillhopa samma folk, idag.

Gud säger inte bara att han ska samla Israel utan också att han skall bevara Israel. Det är en proklamation som vi behöver göra regelbundet. Samma Gud som skingrade Israel samlar det nu.

Gud som har samlat Israel ska bevara det nu och vaka över det. På ett sätt har Gud garanterat Israels säkerhet och framtid – inte utan hot, inte utan faror, inte utan kriser. Men till sist säger Gud ”Jag skall bevara dem.” Vi behöver proklamera detta in i den andliga sfären utan uppehåll.

Tid att be
Det som sker i Mellanöstern är spännande. Det är dramatiskt och det är kritiskt. Med anledning av det som sker där vill jag uppmana dig, som jag redan gjort, att inte vara passiv. Sitt inte med armarna i kors när du ser nyheterna och säg: ”Det är inget jag kan göra något åt.” eller ”Låt oss hoppas att det löser sig.” Om du är en överlåten kristen och du vet hur man ber och känner den kraft som finns i Guds Ord och den auktoritet vi har i Jesu namn, då kan du spela en helt avgörande roll i de händelser som nu rullas upp i Mellanöstern.

Derek Prince
www.derekprince.org

Fundamental förljugenhet - Paul Widén

Stormuftin i Jerusalem trodde att han på fullt allvar kunde skrika för full hals ”DÖDA ALLA JUDAR!” rätt in i en officiell palestinsk TV-kamera. Några dagar senare förnekade han sitt uttalande!

"Uppståndelsen kommer inte att inträffa förrän ni kämpar mot judarna." - 23 January, 2012 22:11

När det palestinska Fatah-partiet firade sitt 47-årsjubileum den nionde januari gjorde den palestinska myndighetens högsta religiösa företrädare, stormuftin Muhammad Hussein, ett uttalande under ett massmöte som först nu, två veckor senare, har börjat nå internationell press.

Som så ofta förr var det organisationen Palestinian Media Watch (PMW) som såg till att det som sägs i palestinsk media på arabiska till hemmapubliken också blir översatt till engelska, i hopp om att det internationella samfundet någon gång ska inse det medeltida mörker som präglar den officiella palestinska politiska diskursen.

Ironiskt nog valde internetsajten YouTube att stänga ner kanalen tillhörande PMW efter att stormuftins översatta tal hade laddats upp. YouTube motiverade beslutet med att PMW genom uppladdningen hade gjort sig skyldig till att sprida antisemitisk hatpropaganda. Det dröjde två dagar innan YouTube fattade att PMW försöker exponera antisemitism, inte sprida antisemitism. På en punkt var dock alla rörande överens: det rörde sig om antisemitism.

Det stormuftin sa under Fatahs massmöte den nionde januari var egentligen inget nytt. Han citerade en välkänd hadith (citat av den muslimske profeten Muhammad) som gör gällande att muslimer kan påskynda domedagen genom att döda judar. ”Uppståndelsen kommer inte att inträffa förrän ni kämpar mot judarna. Juden kommer att gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer då att ropa, ”O du muslim, O du Allahs tjänare, det står en jude gömd bakom mig, kom och döda honom!” Stormuftin kallade hadithen för ”tillförlitlig” och satte den i samband med den palestinska kampen mot Israel.

Den israeliska regeringen fick genom PMW nys om stormuftins hatpropaganda först i slutet av förra veckan. Premiärminister Binyamin Netanyahu har bett justitiekanslern Yehuda Weinstein att inleda en förundersökning. Under gårdagens regeringssammanträde påpekade energiminister Uzi Landau det uppenbara: ”Det här kommer inte från Hamas, som vi har vant oss att höra det här ifrån. Det här kommer från den palestinska myndighetens TV-kanal! Om inte detta är antisemitism vet jag inte vad som är att kalla antisemitism.”

Stormuftin Muhammad Hussein försökte igår att släta ut det hela genom att säga att han inte alls hade uppmanat palestinier att döda judar. Han hade ju bara citerat en hadith. ”Jag är inte ansvarig för hadithen,” sa han till israelisk radio. ”Det är visserligen en ädel hadith, men det är inte min hadith.”

Denna bortförklaring håller dock inte ett uns vatten, vilket blir uppenbart när man tittar på sammanhanget. Stormuftin presenterades under massmötet med orden, ”Vårt krig mot avkomlingarna till apor och grisar [judarna] är ett religionskrig. Länge leve Fatah! Vi välkomnar dig, ärade sheikh…” varpå stormuftin kom upp på scenen och fortsatte i samma anda. Att han inte har ryggrad nog att vara folkmordisk alla dagar i veckan är naturligtvis hans ensak, men att han på fullt allvar tror att han kan skrika ”Döda alla judar!” rätt in i en TV-kamera och sedan några dagar senare förneka att han uppmanade till mord på judar är minst sagt förvånande. Men det ger en liten fingervisning om hur fundamentalt förljuget det palestinska etablissemanget är.

Att ett land som Sverige, där det fortfarande ältas om huruvida Ingvar Kamprad hade nazistiska sympatier på 1950-talet, har en sådan gränslös tolerans för palestinsk antisemitism förblir obegripligt. Stormuftins hatpropaganda lär inte påverka flödet av de hundratals miljoner svenska skattekronor som kommer att pumpas in i den palestinska myndighetens kassa i år, trots att de pengarna direkt och indirekt underblåser den antisemitiska retoriken.

Paul Widen, Jerusalem
http://nyheter.paulwiden.se/

lördag 24 mars 2012

Är president Obama kristen?

Vid en bönefrukost anordnad av president Obama den 2 februari 2012 för 3000 kristna ledare och förebedjare, berättade han för första gången om sin kristna tro.

Påskhelgen 2010 besökte han Billy Graham. Besöket avslutades med att Billy Graham bad för presidenten, som han gjort för så många presidenter tidigare. Barak Obama berättade vid bönefrukosten att han alltsedan dess böjt sina knän varje dag och sökt Herrens hjälp för sig själv, sin familj och för landet.

Vittnesbördet spelades in och du kan se ett kort avsnitt på länken från profeten Kim Clemens hemsida
http://www.kimclement.tv/?ref=play&i=627&nowshowing=1
Spela fram till c:a 65 min

torsdag 22 mars 2012

Hur man avkristnar ett land

Ibland hör folk av sig och frågar varför jag protesterar mot att äktenskapsbalken ska ändras. Ändringen skyddar ju familjen ännu mer hävdar man. Här är mitt svar!

Sverige är ett land byggt med kristna värderingar sedan många hundra år.


Kungen med uppdrag från Gud

Vid Uppsala möte 1593 beslutades att den svenska kyrkan skulle vara en luthersk bekännelskyrka, i 1634 års regeringsform stadgades uttryckligen i dess första paragraf att en enhetlig religion är den kraftigaste grundvalen till stabilitet, i ett kungligt brev från 1662 slår regeringen fast att enheten i luthersk tro är en rikets fundamentallag. Kyrkolagen från 1686 slog fast samma sak. I ett uttalande av Karl XI sägs att Konungen är förbindelselänken mellan Gud och Sverige, dvs att vara konung i Sverige var ett uppdrag från Gud. Kungen är därmed ansvarig endast inför Gud. Sverige skulle vara ett kristet land med Gud som den högste makthavaren.


Kyrkan skapade skolan

Den drivande kraften bakom folkbildningen var kyrkan, både i Lund och på annat håll redan på 1700-talet, men motarbetades av det politiska etablissemanget, främst hatt-partiet som menade att allmogen inte hade något behov av bildning.

Kyrkans ståndpunkt var att alla skulle få möjlighet till utbildning. Då skapade man dugliga och goda medborgare. 1842 kom folkskolestadgan som ett resultat av mång kristna ledares lobby-arbete.

Numera har staten (läs: socialdemokraterna) tagit över ansvaret för skolan och bekämpar med näbbar och klor alla försök att etablera friskolor på kristen grund. På vissa platser finns sådana friskolor trots motståndet men granskas av Skolverket mycket ingående. Kommunala skolor granskas inte alls på samma sätt enligt ett flertal reportage i Världen Idag.


Fackligt arbete startades av kristna

Metodismen började spridas i England i slutet av 1700-talet och kom till Sevrige i början av 1800-talet. Många predikater blev talesmän för arbetare på fabriker och sågverk. Fackföreningar växte fram på detta sätt med många kristna i ledningen. Socialismen tog över det ideologiska och fackliga arbetet under senare hälften av 1880-talet.


Nykterhetsrörelsen

Under 1840-talet vaknade insikten bland folk att dryckenskapen var ett ok som måste brytas. Prästen Peter Wieselgren satte hela landet i rörelse när han under sina många resor propagerade mot superiet och att avskaffa husbehovsbränningen. Det var starten på nykterhetsrörelsen vars verkningar vi kan se långt in i våra dagar.


Läskunnigheten ökar genom kolportörer

Folkväckelsen tog fart vid mitten av 1800-talet efter det att man avskaffat konventikelplakatet 1858. Vid 1900-talets början var 30 – 40 % av befolkningen kristna. Väckelsepredikanten C-O Rosenius tidning Pietisten hade i slutet av 1800-talet en större upplaga än Aftonbladet. EFS bokförlag var det tredje största bibelspridande bokförlaget i världen trots att man till allra största delen sålde biblarna i Sverige! Detta gjordes möjligt genom kringresande kolportörer och bidrog till den ökande läskunnigheten bland alllmogen. Bara i Östergötland och norra Kalmar Län fanns det vid 1800-talets utgång 10 kolportörer på heltid förutom ett stort antal deltidskolportörer.


Kreativa personer startade livskraftiga företag

Många av våra största företag av idag grundades den här tiden. Jag tänker på Holmen som grundades 1854, Sandvik 1862, Atlas Copco 1873, Ericsson 1876, ASEA 1883, Skanska 1887, Scania 1891, AGA 1904, Trelleborg 1905, SKF 1907, Astra och SSAB 1913, Volvo 1915, Swedish Match 1915-1917, Electrolux 1919, SCA 1929, Securitas 1934, SAAB 1937, Tetrapack och IKEA 1943, H&M 1947 och Gambro 1964, för att nämna några. Tetrapack och IKEA är inte börsnoterade på Stockholmsbörsen. Övriga företag finns på listan över de största industriföretagen i landet. IKEA är god för 300 miljarder kronor och har sitt säte i Holland, Tetrapack omsatte 75 miljarder kr under 2002, H&M omsatte 53 miljarder kr under 2002.


Herrens välsignelse vilade över landet

Hur kan det komma sig att det finns så många stora företag som grundats samtidigt som folkväckelsen bröt fram i Sverige? Och varför finns det inte lika många stora företag som grundats efter 1951? Det finns många stora och stabila företag som grundats efter 1950 i andra länder men inte många i Sverige.


Sverige ett icke kristet land

1951 beslutade den dåvarande (socialdemokratiska)regeringen att alla svenska medborgare inte behövde tillhöra något kristet samfund. Det flerhundraåriga förbund mellan Gud och Sveriges högsta ledning, som fäderna ingått, bröts därmed. Sverige låg i topp när det gäller jordens rikaste länder på den tiden och hade undgått två världskrig. Från mitten av 1950-talet började Sverige tappa fart och ligger idag, 50 år senare, snart på 20 plats i välfärdsligan. En numera medioker nation där företag köps upp av utländska ägare och statsskulden är mycket stor.


Ny grundskola utan kristen profil

1969 försvann morgonbönerna och kristendomsämnet i den nystartade grundskolan. Det ersattes med ämnet Religion och kristen tro blev en av de många religionerna i världen. Även här var sossarna den drivande kraften. Vid denna tiden började kriminaliteten öka i landet, främst våldsbrott och stölder.


Abortlagen – många kvinnors trauma

1974 kom abortlagen som fram till idag gjort det möjligt att genomföra 1 miljon aborter, därav många i sent skede. Jag uppfattar det här som ett folkmord av jämförelsevis gigantiska proportioner och blir nästan gråtfärdig när jag tänker på det. Bland denna miljon barn finns med all säkerhet många som med sin kreativitet skulle ha fört Sverige framåt i utvecklingen.

Genom manipulation och lögner hävdar ledande politiker att barnet i mammas mage är en cellklump som kvinnan själv förfogar över. Ingen frågar vad pappan vill.

Ingen vill eller vågar heller fråga kvinnorna efter aborten hur de mår. En fråga som Barbro Westerholm bekämpade med näbbar och klor på den tiden hon satt i riksdagen. En sådan fråga är fullständigt irrelevant och saknar betydelse menade hon. Samma toner hörs från andra statliga myndigheter. Man väljer att blunda och förtiga många kvinnors vånda - kvinnor som lämnas ute i kylan att hjälpa sig själva!

Abortlagen är farlig därför att den tillåter oss att döda oskyldiga och trubbar av vårt sinne när det gäller rätt och fel. Jag håller det inte för otroligt att vi snart får en lag som tillåter dödshjälp. De svaga i samhället har alltid haft en utsatt ställning oavsett vad de ledande politiska partierna säger.

Bibeln hävdar att döda en oskyldig och svag människa är en svår synd i Guds ögon och är något som drar en dom över landet.

Guds dom innebär att Herren drar sig tillbaka. Folket i ett sådant land får inte längre del av Guds hjälp och välsignelse.

Gud uppmanade människan att föröka sig och uppfylla jorden. Abortlagen står därför i strid med det Gud har påbjudit. Visst finns det specialfall med våldtäkter och annat men det talar jag inte om här. Jag talar om den industriella abortproduktionen på våra många sjukhus.


Attacker på familjen

1987 kom sambolagen. Den blev spiken i kistan för äktenskapet, som är den första institution Herren Gud instiftade för människan. Den öppnade även dörren för homosexuella samboförhållanden. Samma år försvann även hemskillnadsåret vilket gjorde det lättare att skiljas.

Socialdemokraterna har genom alla år vid makten dessutom byggt upp ett skattesystem som missgynnar familjer där mamman är hemma och sköter barnen och pappan förvärvsarbetar.

Om någon mamma ändå skulle vilja vara hemma och sköta barnen får hon höra: "Ska du inte jobba!?" dvs att sköta barn, hem och hushåll är inget arbete! Så tokigt det kan bli!


Den homosexuella livsstilen förhärligas

1994 kom partnerskapslagen där samhället godkände homosexuell samlevnad. Detta är ytterligare ett steg bort från den tanke Herren hade med oss människor - att föröka oss och uppfylla jorden. Visst kan homosexuella fostra barn, det är inte det saken gäller, men den homosexuella livsstilen är ett uppror mot Guds plan för människan.

Och Guds dom kom efter beslutet den 7 juni 1994. OBS! Än en gång säger jag: Guds dom innebär att Gud "lyfter på sin hand" som beskyddar landet från ondska. Om vi stiftar lagar i strid med Bibelns bud och nationens ledning vänder Gud ryggen, är det då så märkligt att Herren drar sig tillbaka?


Vad hände 1994 efter den 7 juni

Först sköt en värnpliktig vilt omkring sig en sommarkväll i Falun. 6-7 männiksor dog. Det har aldrig hänt tidigare i landet. I september inträffade Estonia-katastrofen och 600 - 700 människor drunknade. Sedan inträffade Stureplans morden och diskoteksbranden i Göteborg. Kriminaliteten sköt fart med MC-gäng, maffia liknande avrättningar i Stockholm etc.

Tillfälligheter? Kanske? Men det tror inte jag. Jag tror att det finns ett samband, orsak och verkan.


Ockulta riter sprids över landet

1996 besökte Dalai Lama Stockholm och genomförde en ockult rit vid Strömmen. Syftet med den ockulta riten var att öppna Sverige för ockult inflytande. Dalai Lama inbjuds på skattebetalarnas bekostnad till ett fullsatt Globen och får tala till gymnasieungdomar om fred och frihet.

Efter detta bara väller ockultismen in i landet.

Samma år, 1996, började 1 096 dagars tillbedjan av solen vid Kulturhuset i Stockholm inför kulturhuvudstadsåret 1998. Inför millenieskiftet pågick ritualer kl 12 varje dag på 11 olika platser över hela landet, främst vid kuststäder (!), under ett års tid. Ritualerna hade ofta ett moment där solen och naturen tillbads.

Dessa aktiviteter finansierades vanligtvis med skattemedel dvs verksamheten sponsrades av de ledande i landet.

Generellt sett har det knappast blivit bättre i dessa städer efter millenieritualen. Flera städer har drabbats av allvarliga översvämningar och företagsnedläggelser för att nämna något. Jag tänker på bl.a. Arvika, Sundsvall och Karlskrona

Vad jag inte begriper är att media är så undfallande och ställer så snälla frågor till Dalai Lama. Om Dalai Lama har ett sådant förträffligt budskap om fred, hur kan det komma sig att nationer, där buddismen är den största religionen, är så fattiga?

Om buddismen är så förträfflig och överlägsen kristen tro, varför leder inte starka buddist-nationer utvecklingen? Jag tänker på Buthan och Thailand för att nämna några. Buthan har dessutom ett starkt åsiktsförtryck och många av mina kristna vänner som arbetar i norra Indien på gränsen till Buthan kan berätta om omfattande förföljelser av kristna och andra oliktänkande. Fred och frihet? För vem?


Hetslagen

Efter detta kom rätten för homosexuella att adoptera och den s.k. hetslagen. Nu vill man förändra äktenskapsbalken genom att ersätta äktenskapet mellan man och kvinna till att gälla även samkönade par.

Detta kan aldrig leda till något gott eftersom det står i strid med Bibelns klara Ord och det uppdrag människan fått av Gud. Därför är inte föreslagna förändringar något som värnar äktenskap och familj utan istället kommer att bryta sönder det ännu mer. Därav mina (starka) formuleringar i artikeln Landets grundvalar rivs upp efter jul.

När man förenklade genomförandet av skilsmässa 1987 skulle det vara något alldeles fantastiskt fint menade man. Men man brydde sig inte ett dugg om den vånda barnen i familjen tvingas gå igenom vid en skilsmässa. Många skilsmässor skuldbelägger barnen. Tyvärr har jag fått sitta och prata med elever som plötsligt misslyckas i skolan därför att föräldrarna ska skiljas. Betygen rasar. Ungdomarna tar ofta på sig skulden till föräldrarnas skilsmässa. En del gråter hejdlöst, men det ser ju inte mamma och pappa. Mina elever är 17-19 år.

Det finns mer att säga om utvecklingen i landet men jag tror jag stannar här.

Sverige är en nation som alltmer tar avstånd från sin Herre och Gud. Hur långt kan vi gå innan Herren slutgiltigt tar sin hand ifrån vårt land? Hur blir då samhället?

Jag vill att du observerar att jag inte riktar mej mot de homosexuella för de har redan en svår situation. Det beror på att man påstår att homosexualitet är medfött, det ligger i generna, vilket innebär att en homosexuell människa inte kan förändra sin livsstil.

Det är inte sant.

Det finns många f.d. homosexuella män och kvinnor som fått kraft av Gud att förändra sin livsstil. Homosexuella som vill förändra sin situation får ingen hjälp därför att samhället jobbar med all kraft att stifta lagar som främjar och befäster livsstilen.

Ur ett kristet perspektiv är en homosexuell livsstil inte märkvärdigare än att stjäla en penna på jobbet eller att vara otrogen sin hustru. Herren kallar allt för synd. Synden har utplånats av Jesus Kristus på Golgata kors och syndaren kan få hjälp och kraft av Gud att lämna sin homosexualitet, sluta att stjäla, sluta att vara otrogen sin hustru helt enkelt genom att be Gud om hjälp.

Det jag främst vänder mej mot är kristna bröder och systrar i olika kyrkor som tramsar med i den nedbrytande utvecklingen i landet. Vi som ska vara "saltet i världen" sköter inte det uppdrag Herren gett oss - att be för "kungen och all överhet", kort sagt alla som har något att säga till om. Alltför många kristna ser inte Guds Ord som något beständigt utan menar att Bibelns bud kan man ändra på alltefter behag. "Skulle väl Gud ha sagt ... ?" är en fråga som först ställdes av djävulen själv redan i Paradiset.

Därefter riktar jag min kritik mot regering och riksdag som arbetar fram sådana lagar som de vet är skadliga för landet.


Vi har fått ett samhälle där Gud inte har någon plats

Idag har vi fler sjukskrivna än arbetslösa! Välfärdssystemet är bortom all räddning. Det beror inte på systemet utan på samhällsklimatet.

Hur ska skolan någonsin lära alla barn att läsa och skriva och räkna då barnen är trasiga av stress och självmordstankar?

Hur ska vården kunna ta emot alla som kommer till akuten med alla diffusa besvär som magont, huvudvärk, muskelvärk etc. Sjukdomstillstånd som egentligen beror på stresss.

Det samhälle vi lever i producerar stressade och sjuka människor. De sjukskrivna är till antalet fler än de arbetslösa idag. Den offentliga sektorn, det system som (främst) socialdemokraterna medverkat till att bygga upp under sina år vid makten, sliter mest på sina arbetare. Det politiska parti som började med att värna om arbetarens hälsa och välmående har idag blivit värre som arbetsgivare än många privata arbetsgivare. Det system som skapades för att ta hand om sjuka och svaga människor, skapar istället sjuka och svaga människor!

Är inte det en paradox?!


Välfärdssystemets kollaps närmar sig

Hur har det blivit så? Jo, vi har blivit bekväma och bortskämda och kräver att samhället ska ta hand om våra nära och kära - barnen och våra gamla föräldrar - medan vi själva gör karriär.

Kanske är ett välfärdssystem i upplösning och kollaps inte hela världen om det leder till ett mänskligare samhälle? För ett samhälle utan 10 Guds bud är ett omänskligt samhälle.

Därför önskar jag att äktenskapsbalken inte ska ändras. Därför vill jag inte ha en samkönad äktenskapsbalk. Därför vill jag att äktenskapsbalken ska vara som den är, för äktenskapet är ett förbund mellan tre parter: en man och en kvinnan och Gud. Då är det fortfarande möjligt att Herrens välsignelse kan vila något litet över vårt land. Då kan det hända att det går väl för Sverige!

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Herren välsigne dig
Sten-Åke Bredmar
2004-02-03

torsdag 15 mars 2012

Över 1 miljon ton guld

Mineralreserver över en miljon ton i Pahtavaara

Lappland Goldminers redovisar uppdaterade mineralreserver i Pahtavaara, vilket motsvarar minst 2 års produktion med nuvarande produktionsnivå.

Den totala mineralreserven i Pahtavaara per den 1 januari 2012 uppgår till 1 078 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,60 gram per ton. Av denna har 849 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,62 gram per ton klassificerats som bevisad mineralreserv medan 229 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,52 gram per ton klassificerats som sannolik mineralreserv. Den totala guldmängden i mineralreserven uppgår till 1 725 kg varav 1 378 kg i den bevisade mineralreserven och resterande 347 kg i den sannolika mineralreserven. I bedömningen har en cut-off på 0,80 gram guld per ton använts.

Kärnborrningen under 2011 gjordes såväl från gruvan som från dagytan. Totalt borrades cirka 36000 meter. Lappland Goldminers redovisar nu de uppdaterade mineraltillgångarna och mineralreserverna för fyndigheten Pahtavaara i norra Finland per den 1 januari 2012. Den uppdaterade mineralreserven motsvarar minst 2 års produktion vid nuvarande produktionsnivå. Bolagets målsättning att nå en mineralreserv i Pahtavaara 2014 motsvarande cirka 5 års produktion kvarstår. Lappland Goldminers bedömer att de genomförda investeringarna i gruvan och anrikningsverket ger goda produktionsförutsättningar de kommande åren. I början av 2012 inleddes även ett haltkontrollprogram med syfte att successivt öka guldhalten i gruvproduktionen. Haltkontrollprogrammet involverar såväl externa som interna experter.

Bedömningen av mineralreserven baseras på kända och indikerade mineraltillgångar som uppgår till totalt 962 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,95 gram per ton: känd till 752 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,99 gram per ton och indikerad till 210 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,83 gram per ton. Därtill kommer en antagen mineraltillgång på 61 000 ton med en genomsnittlig halt om 2,94 gram per ton. Mineraltillgångarna är bedömda med en cut-off på 0,50 gram guld per ton.

- De framgångsrika borrningarna i Pahtavaara styrker vår uppfattning att det finns ytterligare mineraliseringar nära gruvans befintliga infrastruktur och att de guldförande zonerna i gruvan fortsätter mot djupet. Därmedräknar vi med att produktionen fortsätter i nuvarande omfattning under de kommande åren samtidigt som vi successivt kan utöka mineralreserven, säger Lappland Goldminers VD Henrik Grind i en kommentar.


Pressmeddelande Lycksele den 24 februari, 2012
Bolagets hemsida

Guld i Fäboliden

Läs profetian om väckelsen i Sverige och guld i Norden här