fredag 27 juli 2012

Justitiekriget mot Israel


Trots att många av er nu redan är, eller är på väg, att åka på semester, vill vi ändå sända denna korta rapport eftersom saker och ting utvecklar sig snabbt på den internationella scenen. Denna rapport koncentrerar sej på det aktuella hotet som ett ensidigt utropande av en palestinsk stat i FN i september utgör, samt kungör några viktiga datum under år 2012 och 2013.

Våra planer för hösten kommer att vara beroende av våra finansiella tillgångar. Vi ber dej att under bön överväga att göra en generös donation under denna kritiska tidpunkt. Tack för din förbön och ditt stöd.

Det internationella ”justitiekriget” mot Israel intensifieras när PA planerar att komma till FN med ett nytt förslag att grunda en palestinsk stat 

Ett av de allvarligaste hoten mot den judiska statens säkerhet som gått ganska obemärkt förbi, är att den palestinska myndigheten (PA) deklarerat att de återigen i FN i september kommer att föreslå ett ensidigt utropande av en palestinsk stat. Detta kungjordes på en nyligen hållen presskonferens i Paris, ordnad av Frankrikes nyvalde president Hollande, som där antydde att han kommer att stöda palestiniernas strävanden.

Detta drag är en del av en välorganiserad kampanj inom det internationella justitiekrig*) som ytterst syftar till att olagligförklara och slutligt besegra staten Israel. PA hoppas på att uppnå detta genom ett ensidigt utropande av en islamsk stat på Israels historiska kärnland, med Gamla stan i Jerusalem som huvudstad. Detta innebär en farlig manipulation av internationell lag, som skulle ha förödande följder för den judiska staten. PA skulle då kunna utropa sin egen stat och bestämma dess gränser utan att någonsin behöva förhandla med Israels regering.

Detta är ett hot mot hela Israels existens som för det mesta inte uppmärksammats av Israels vänner. Internationell lag består av ett invecklat system av mekanismer som ibland kan missbrukas för att besegra en stat effektivare än genom traditionell krigföring. Därför är det viktigt att vi är medvetna om denna farliga utveckling och kämpar emot den genom bön, upplysning och genom att försvara Israels sak.

En gräns överskreds för första gången i St Petersburg i juni. PA lyckades få Födelsekyrkan i Betlehem listad som en palestinsk helig plats genom att falskeligen anklaga de judiska myndigheterna för att utgöra en fara för själva kyrkobyggnaden. På samma sätt anklagar de nu israelerna för att judaisera Jerusalem, trots det faktum att staden har varit judisk huvudstad i över 3000 år. PA ber nu FN att ingripa. Detta är ett allvarligt brott mot internationell lag och kan även stå i strid med själva FNs grundstadga.

ECI kommer återigen att starta en kampanj för att försvara det judiska folkets rätt till sitt urgamla hemland och att bevara Jerusalem som sin odelade huvudstad. Vi återupprepar vårt budskap från ifjol som uppfordrade till ”en förhandlingslösning baserad på historiska fakta och internationell lag”. Vårt öppna brev till FN undertecknades av over 60.000 vänner, inklusive många parlamentsmedlemmar och fd ministrar i sitt lands regering. Dessa senaste initiativ står i strid med alla tre principer (förhandlingar, historia, lag) som vi framhöll som förhandsvillkor för fred i Mellanöstern.

*) justitiekrig (eng lawfare, jf warfare, krigföring). Illegitim användning av nationell eller internationell lag i syfte att skada en opponent, få hegemoni i offentligheten, skada en opponent ekonomiskt , eller att binda upp hans tid så att han blir förhindrad att vidta andra åtgärder, tex att kandidera för offentliga tjänster 


Vänligen hjälp oss på något av följande sätt: 

1. Bed att varje palestinskt försök att ensidigt utropa en stat stoppas. Du kan följa med den senaste utvecklingen på Twitter @ECIUN, där vi förser dej regelbundet (ibland dagligen) med ny information.

2. Hjälp till att göra filmen ”Give Peace a Chance” känd genom e-post och sociala media . Planera särskilda  tillfällen i din församling eller i ditt lands parlament. Filmen har en bra budskap om staten Israels juridiska grund och farorna med ensidiga åtgärder. Filmen finns på www.givepeaceachance.info

3. Hjälp till att distribuera vår nya bok: “Foundations of the International Legal Rights of the Jewish People and the State of Israel” ("De lagliga grunderna för det judiska folkets och staten Israels rätt ”) skriven av Dr Cynthia Day Wallace. Boken stärker filmens budskap och tillsammans utgör de starka informationsredskap. Du kan beställa boken på sidan www.givepeaceachance.info eller genom att sända oss e-post till info@ec4i.org

4. Hjälp oss ekonomiskt att nå ut med detta budskap till FN och de nationer som är representerade där, speciellt till europeiska nationer. Vi har nu en öppen dörr till många FN organisationer i New York, liksom till regeringar och parlament världen runt. Dina förböner och ekonomiska stöd kan ta oss dit.


Viktiga datum under 2012 och 2013

Slutet av år 2012 ser ut att bli en viktig och avgörande tid när det gäller att försvara Israel. Tack att du står med oss genom förbön och ekonomiskt understöd under denna tid.

Notera följande datum och planera att komma till Bryssel i november och mars:

17 - 19 augusti 2012: Konferens i Oxford för unga vuxna. För mera information kontakta Debbie Usher, debbieusher@hotmail.com

22 - 29 september 2012. FNs generalförsamling i New York. En delegation från ECI kommer att närvara.

15 november 2012. Den årliga Policy-konferensen i Europa-parlamentet i Bryssel. Talarnas namn meddelas senare.

16 - 17 november 2012. Tränings- och undervisningskonferens i Bryssel (i anslutning till årskonferensen.)

22 - 24 mars 2013. Den 11. årliga europeiska bönekonferensen i Bryssel.

Se vår video rapport och ge den vidare till dina vänner Tomas Sandell  tomas.sandell@pp.inet.fi
European Coalition for Israel
www.ecfi.org

Inga kommentarer: