fredag 20 juli 2012

Mikrochipet är här!


När Barak Obama drev igenom den allmänna sjukförsäkringen i USA tidigare i år nämndes ingenting om nästa steg: att operera in ett biochip eller microchip i handen hos alla amerikaner. Chipet ska innehålla alla data om personen: namn och adress, fingeravtryck, sjukdomshistorik, inkomster och mycket annat som man inte gärna pratar om för då skulle det bli uppror. 

Chipet ska inopereras i handen mellan tummen och pekfingret. Syftet är, sägs det, att öka säkerheten i sjukvården genom att göra den medicinska historien för personen som söker vård, lätt tillgänglig för vårdpersonalen.  Biochipet ska börja opereras in hos nyfödda under mars månad 2013!

Vissa delstater har redan protesterat och delstaten Virginia ställer sig helt utanför och har förbjudit befolkningen i delstaten att låta operera in ett sådant chip. 


Personligen är jag tveksam till om mars 2013 kommer att hålla. Jag tror att det blir en stor och känsloladdad diskussion i USA innan man börjar operera in chipen på människor. Mars 2013 kan mycket väl flyttas fram ett bra tag men tanken finns där hos ledarna. Det är nog bara en tidsfråga innan vi börjar diskutera saken även här i Sverige. Hittar man vettiga argument kan det gå fort.

Men det är ju en dröm för alla regeringar världen över att få medborgarna att bära ett sådant chip. I USA har man tidigare förkastat alla försök till tvångsregistrering. Nu That may be about to change, according to the Wall Street Journal kan det vara på väg att ändras. Skälet till ändringen är att stoppa den illegala invandringen.


Ett inte alltför avlägset tidstecken?

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Upp 13:16


Källor

Om du söker på internet på ordet biochip eller microchip får du en hel del länkar att läsa vidare på. Här kan du läsa mer

Inga kommentarer: