söndag 12 augusti 2012

En bedjande församling

Året 1980 startade Gordon och Grace Magney ett radioprogram på pushtun-språket, som sändes varje vecka från FEBA:s starka sändare på Seychellerna. Språket talas av en onådd folkgrupp i bl.a. Pakistan. De första sju åren fick man inget gensvar alls. Under de följande sju åren fick man in upp till sex brev per år! 

Så plötsligt från den 1 januari 1995 började breven strömma in, ibland upp till 1000 per månad! 

Vad hade hänt? 

Ett halvår senare fick Gordon veta orsaken till denna dramatiska vändning. Det var en församling i Colorado Springs i USA som i januari 1995 startat en bönekampanj för just pushtuner - en stor onådd folkgrupp! Församlingens medlemmar hade gett ”löftesoffer” - att bedja en viss tid för folkgruppen varje månad. Det blev 13000 timmars förböner varje månad med start nyåret 1995!

Inga kommentarer: