torsdag 12 april 2012

Vågar du be så?


I Hesekiel 22 och Jesaja 26 beskriver profeterna en situation i Israel som i långa stycken liknar den situation som vi har idag i vårt land.

I Hesekiel 22 läser jag:
Så säger Herren, HERREN: O stad, du som utgjuter dina invånares blod, så att din stund måste komma ... var och en av furstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod … hos dig föraktar man sin far och mor ... man bedriver avskyvärda ting med sin nästas hustru, och man orenar sin sonhustru ... andra kränker sin syster, sin fars dotter … prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting ... furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar ... de utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning ... folket i landet begår våldsgärningar och stjäl.

Jämför detta med nyhetsflödet i Sverige en vanlig vardag!


Tre böner för Sverige

1. Herre, skaka sönder orättfärdigheten i landet
När den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda, handlar han orätt, han ser inte HERRENS höghet. Jes 26:10

2. Tag bort din välsignelse från dem som arbetar för orättfärdighet
HERRE, i nöden sökte de dig, de utgöt tysta böner när din tillrättavisning drabbade dem. Jes 26:16

3. Välsigna rättfärdigheten i landet
Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig. Jes 26:7


Herren söker förebedjare. Är du en av dem?
Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Hes 22:30


Läs mer

Inga kommentarer: