torsdag 12 april 2012

Bilden av Concordia

Lyxkryssarens namn Concordia
betyder harmoni, samstämmighet, enhet.
Det är en profetisk bild av Europa

Olyckan inträffade på kvällen den 13 januari 2012. Lyxkryssaren gick på grund vid ön Giglio i Medelhavet utanför Italienska kusten. Nu ligger den med 65 graders lutning alldeles vid inloppet till den lilla hamnen Giglio Porto. 

Vad har Europeiska Unionen (EU) att göra med Concordia? Är det bara en tillfällighet att fartygets 13 däck har fått namn efter europeiska nationer?

Dessa är 1 Holland, 2 Sverige, 3 Belgien, 4 Grekland, 5 Italien, 6 Storbrittanien, 7 Irland, 8 Portugal, 9 Frankrike, 10 Tyskland, 11 Spanien, 12 Österrike och 13 Polen. 

När jag såg bilden av Concordia talade den Helige Ande till mig:
 
 
Det blir situationen för Europas nationer. Den stolta kolossen har fallit och kommer att gå under om man inte ångrar sig och vänder om. Och detta är en bild av Kyrkan och kyrkorna i dina länder. De är i allra största fara att välta och sjunka. De befinner sig i en nödsituation! De behöver räddas, de behöver hjälp med att resa sig och bli återupprättade. Därför blåser jag i trumpeterna! Lyssna till alarmen. Vakna upp och återvänd till Jesus! Dra dig tillbaka och inse att jag är GUD!

W.W.

1 kommentar:

Lennart sa...

Det kan mycket väl vara på detta sätt. Gud talar i det naturliga för att vi ska fatta bättre. Concordia-händelsen var ingen slump.