tisdag 3 april 2012

Stora grupper av muslimer kommer till tro


Berättelsen om hur tiotusentals muslimer kommer till tro på Jesus Kristus i Västafrika är helt otrolig, Men att hela  moskéer i Sahara kommer till tro? Den nyheten är kanske än nu svårare att ta till sig, men det är faktiskt vad som sker enligt rapporter från en tidigare missionär bland muslimer i Västafrika.

I sin nya bok Mirakulösa rörelser berättar Jerry Trousdale häpnadsväckande och inspirerande berättelser om hur muslimer i Västafrika börjar tro på Jesus. Författaren öppnar en ny värld för västerländska läsare, och tar dem i centrum för Guds "mirakulösa rörelse" i Afrika som förvandlar muslimers hjärtan.

Trousdale skriver att händelser "utan motstycke" sker bland den muslimska befolkningen där de bor och arbetar.

• I flera fall har muslimer i hela moskéer kommit till tro

• Tusentals vanliga män och kvinnor används av Gud för att uppnå till synes omöjligt resultat

• Tiotusentals människor med muslimsk bakgrund blir kristna och överlåtna förebedjare som ber att evangeliet ska bryta fram i grannbyn.

• I muslimska folkgrupper som aldrig sett en kyrka, har mer än femtio kyrkor planterats. I vissa fall mer än hundra kyrkor – under de senaste två åren.

• Tidigare shejker, imamer och militanta islamister utgör 20 procent eller mer av de nya kristna ledarna i muslimska regioner

- Vi har arbetat sju år nu i Afrika. Och i 81 muslimska folkgrupper har minst hälften av befolkningen blivit frälsta. I 45 av de 81 folkgrupperna är 100 procent kristna, berättade Trousdale i en intervju, så vi talar om ganska stora muslimska områden som nu har fått ett kristet inflytande. Folkgrupperna har varit muslimska i drygt hundra år, några i flera hundra år.

- Detta är bara goda nyheter att Gud är verksam som på Apostlagärningarnas tid, säger Trousdale och fortsätter, lärjungarnas antal ökar kraftigt och även präster, imamer och shejker finner Jesus Kristus och tron på Honom. Så jag tror att vi kanske kan avsluta uppdraget i denna generation!

Det finns många gripande berättelser om f.d. muslimer i boken. Zamil var en respekterad ledare i sin moské och en framgångsrik affärsman. En natt drömde han om att Isa al Masih (Jesus Messias) besökte honom och sa att han (Jesus) var Världens ljus. Zamil kunde inte längre se efter den drömmen.

Han träffade några kristna som tog honom till en böneläger. Trots förböner fick han inte synen tillbaka. Senare mötte han Mama Nadirah, som var en av ledarna för bönelägret. Hon tog ansvar för honom. Zamils familj, inklusive hustrun hade övergett honom så snart de förstod att han blivit en kristen. Han var blind, hemlös och förlorat alla sina ägodelar efter att han blivit kristen!

Under Mama Nadirahs vård deltog Zamil i en upptäckargrupp, lärde sig att vara en lydig lärjunge till Jesus och att Jesus befallt sina efterföljare att gå ut och leda andra fram till en levande tro. Trots att Zamil var blind, berättade Mama Nadirah, planerade han att gå till en annan by och vinna människor för Herren. Alla sa försiktigt till honom att han inte kunde gå eftersom han var blind.

Men en morgon tog Zamil en taxi och åkte till en muslimsk gemenskap i närheten. Några dagar senare berättade Zamil var han befann sig. Inom en månad hade han grundat en församling. Han skulle komma hem innan han for vidare för att evangelisera på annat håll.

Änkan Mama Nadirah, som inte kunde läsa, tränade en framgångsrik affärsman som tidigare hade varit en engagerad muslim tills han blev blind efter ett möte med den Uppståndne. Det är sådana under som sker varje dag, under som leder till omvändelser och att nya församlingar bildas skriver Trousdale.

Trousdale ger först och främst Gud äran för det som sker men har samtidigt skapat en lärjungaskola med följande strategier:

• Gå långsamt fram i början för att gå snabbare sedan – Jesus strategi var att träna lärjungar och att förbereda dem att utveckla en global rörelse

• Fokusera på några få för att vinna många – Jesus gav all sin tid till koncentrerad undervisning av 12 lärjungar, och fokuserade särskilt på fyra av dem

• Engagera en hel familj eller en grupp, inte bara enskilda – NT berättar att hela familjer kommer till tro

• Vittna bara när människor är redo att höra – lägg bara tid på människor som Gud redan förberett att överbrygga evangeliet till deras familj eller till deras by


Källa
Jerry Trousdale är Director of International Ministries for CityTeam International, San Jose, USA

Inga kommentarer: