söndag 1 april 2012

Skakningar på gång!?


Medan jag var i Köpenhamn, Danmark, hade jag en öppen syn. Synen ägde rum när min fru och jag promenerade i utkanten av staden på väg mot landsbygden. Där stannade vi för att vila, och jag satte mig ner för att be, då jag plötsligt fick denna starka syn.
Jag såg de skandinaviska nationerna sova. Herrens hand sträckte sig ner från himlen och skakade nationerna så att de vaknade. 
Detta var mycket påtagligt och starkt. Sedan sa Herren: "Detta uppvaknande kommer att vara associerat med det profetiska". Han sade: "Detta återfinns i Romarbrevet 13:11-14 och kommer också att vara i samband med Hesekiel 37:1-10". En av nycklarna till detta kommande "Uppvaknande" är Hesekiel 37:7 "Jag profeterade som jag hade blivit befalld." Profeterna är på väg att profetera så som de har blivit befallda, saker kommer att hända när Guds Ord talas. 
Rom. 13:11-14 " Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv."
(Bobby Conner, 1998-09-07)

Inga kommentarer: