onsdag 4 april 2012

Är Obamas dagar räknade?

Den här kvällen när jag såg nyheterna om Högsta Domstolen och Obamas senaste gormanden mot dem, talade Herren till mej och sa:


”Stolthet går före fall. President Obama har överskridit sina befogenheter och jag kommer att ödmjuka honom och döma honom inför hela nationen.”
Jag har aldrig hört Herren tala till mig om Hans dom över Obama. Jag hörde Herren tala till mej att han var domen över Amerika när han blev vald.
MEN … Guds folk har varit lydiga instruktionen i 2 Krön 7:14 att ödmjuka sig och be … och Gud svarar! Jag säger genom Anden att Obamas dagar är räknade. Se vad som händer nu … det har varit en seger i Anden, och det kan bli en vändning för Amerika. Jag ber bara att Gud skulle ge oss lite mer tid.
Det här är det första uppmuntrande ord jag har fått om Amerika på lång tid. Pris ske Gud! Jag fick också instruktionen att publicera det här ordet omgående.
Nu har jag gjort det. Amen
Välsignelser
Maurice Sklar
Inga kommentarer: