söndag 1 april 2012

Ecce homo och Kalmar

Fotoutställningen Ecce Homo visades i Uppsala domkyrka i september 1998 och vållade stor uppståndelse. Bibeltroende kristna kände sig kränkta av de blasfemiska och erotiska bilderna. Svenska Kyrkans högsta ledning med KG Hammari spetsen tyckte inte att det var så mycket att bråka om och så fick det bli. Utställningen visades i Uppsala domkyrka. Det blev ytterligare ett stort steg bort från klassisk kristen tro.

En morgon i april 1999 kunde jag på väg till morgonbönen läsa på löpsedlarna ”Den homosexuelle Jesus kommer till Kalmar”.

Vi var en sju – åtta förebedjare som samlades tidigt på morgonen i dåvarande Citykyrkan. Alla hade sett löpsedlarna och vi upprördes av tanken på att utställningen skulle komma till Kalmar. Ingen av oss ville att den hädiska och vanvördiga fotoutställningen skulle komma hit. Men hur skulle vi få stopp på eländet?

Någon föreslog att vi kunde väl bindaoch lösa som det står i Skriften i Matt 18:18. Sagt och gjort!

I tanken gick vi runt till alla lokaler i Kalmar där det skulle vara möjligt att visa den ogudaktiga fotoutställningen. Vi stängde lokalerna i Herren Jesu namn.

Därefter bad vi att alla präster och pastorer i Kalmar skulle vara överens om att utställningen inte skulle visas iKalmar.

När utställningen visades i Växjö rapporterade TV4 Sydost om evenemanget. Reportern frågade den ansvarige arrangören när utställningen kommer till Kalmar.

- Det gör den inte, svarade han. Det visade sig vara fullständigt omöjligt. Alla lokaler var upptagna på än det ena än det andra projektet. Dessutom ville ingen präst eller pastor medverka.

Vi tackade Gud för bönesvar, att vi slapp se den smädande fotoutställningen i Kalmar om vår älskade Frälsare Jesus Kristus.

Utställningen kom aldrig till Kalmar.

Inga kommentarer: