lördag 31 mars 2012

Svenska Kyrkan bygger ihop med moské


Gud Jehova, har en Son som heter Jesus Kristus och som är världens Frälsare. Muslimernas gud heter Allah. Allah har ingen son. Det innebär med nödvändighet att Jehova och Allah inte kan vara samma Gud. De kristnas Gud och judarnas Gud är inte densamme som muslimernas Allah.
Biskopen Bengt Wadensjö, som är docent och studerat teologi och religion i hela sitt verksamma liv, skrev angående samarbetet:
”Med utgångspunkt i det gemensamma ursprunget som Abrahams barn förenas de tre samfunden i den gemensamma tron på att den ende Guden, skapare av himmel och jord, är barmhärtig, nåderik och kärleksfull, att varje människa har samma värde och rättigheter samt att Gud kallar oss att respektera och älska vår medmänniska och värna allt liv.
Detta värdegrundsdokument uttrycker ett helt nytt sätt för Svenska kyrkan, den romersk- katolska kyrkan och muslimerna att se på varandra och leva tillsammans som goda grannar. De ser varandra som resurser i strävan att använda tron på Gud för att skapa fred i världen. Världshistoria skapas i Fisksätra. Världsfreden börjar i Fisksätra.”
Så skrev Biskopen Bengt Wadensjö i Svd Brännpunkt den 23 sept 2010. Han har uppenbarligen inte fattat, eller vill inte fatta, att Gud och Allah inte har något gemensamt!
Om du går in på länken nedan ser du på bilden att den muslimska moskén är högre belägen än kyrkolokalen. Det är helt i sin ordning inom islam som på det sättet proklamerar att islam är överlägsen alla andra religioner. Det är givetvis inte en fråga om respekt och hänsyn. Aningslösheten och okunnigheten är generande och total.

1 kommentar:

Börje P sa...

Vad har Jesus och vår Gud gemensamt med avguden allah och den falske profeten mohammed?
Detta är en styggelse för Judarnas och de Kristnas Gud och kommer inte att leda till något gott i framtiden.