torsdag 19 april 2012

Bön för staden - Kalmar

Bön för staden och de styrande är något som Herren uppmanar oss till både i NT och i GT. Här följer ett vittnesbörd om vad Herren gjort i Kalmar under de sju år som förbönen för staden pågick.

I Barometern – en av våra lokaltidningar i Kalmar – kunde man läsa i torsdags (23 januari 2003) om den ökande brottsligheten i kalmartrakten. Man kunde läsa att antalet brott ökat markant under 2002. Så har exempelvis grov misshandel utomhus ökat med 38 %, våld mot polisman med 188 %, butiksrån utan skjutvapen med 300 %! Vid ett tillfälle nyligen blev en ung man nerskjuten på öppen gata!

I artikeln stod det att ökningen var ett trendbrott. Sedan 1995 har nämligen totala antalet brott hela tiden minskat. Under 2002 vände antalet brott uppåt säger polisens talesman.

Bön på muren
När jag läste artikeln slog det mig att det sammanföll med de tider som några förebedjare stod ”på muren” vid Kalmar slott och bad Gud välsigna Kalmar! Det gjordes regelbundet från sommaren 1994 till sommaren 2001.

Ofta bad vi att de mörkermakter som hetsar folk till våld och kriminalitet skulle bindas i Jesu namn. Och varje gång avslutade vi vår bön på fredagsmorgnarna med att lyfta våra händer och välsigna Kalmar genom att läsa välsignelsen över staden: Herren välsigne dig Kalmar och bevare dig ...

Det verkar precis som att våra böner i regn och rusk, snöstorm och solsken hade en viss påverkan på staden med omgivningar!

Bed för din stad
Jag är böjd att uppfatta artikeln i Barometern som en personlig hälsning från Herren till dig och mig att bedja för staden där vi bor! Gud vill lyssna på våra böner för staden och vill välsigna vår stad med en allt starkare närvaro av honom själv.

Därför vill jag vänligt men bestämt uppmuntra dig att be för vårt land och för platsen där du bor.

Våra förböner påverkar!


Och sök den stadens bästa dit jag har fört er ... och be för den till HERREN. 

Jer 29:7

Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt skall kvinnorna be ... 

1 Tim 2:8-9

HERREN är nära alla dem som åkallar honom, alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begär och hör deras rop. 

Ps 145:18-19 (1917)

Inga kommentarer: