söndag 25 mars 2012

Sju skäl varför vi ska be för Israel

Många kristna frågar sig varför vi ska be för Israel och judarna. Här är några skäl utifrån Guds eget Ord. Men när vi ber för Israel är det välbehagligt för Gud, som vill att vi ska be för alla människor, att vi också ber för det palestinska folket!

1 Gud har inte gett upp Israel

Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Rom 11:1-2

Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Jer 31:4

Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Rom 11:29


2 Guds Ord uppmanar oss

att … Önska Jerusalem frid! Ps 122:6

Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Jes 62:6-7

Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: HERRE, skona ditt folk! Joel 2:17


3 Församlingen hör ihop med Israels historia, nutid och framtid

Om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Rom 11:18

De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit ... Rom 9:4-5


4 Hedningarna har fått nytta av judiska folkets fall

Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna Rom 11:11

Om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Rom 11:15

5 Gud älskar Israel

– och om vi har hans kärlek och hans Ande skulle inte vi också älska Israel?

Med evig kärlek har jag älskat dig ... du jungfru Israel Jer 31:3-4

De är älskade för fädernas skull. Rom 11:28

Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Sak 2:8

6 Jesus återkomst och hans tusenåriga regering beror av Israels frälsning

Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apg 3:21

Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Matt 23:39

Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, Upp 1:7


7 Gud vill välsigna dig när du välsignar det judiska folket

Jag skall välsigna dem som välsignar dig 1 Mos 12:3

Det är vår plikt att hjälpa det judiska folket

Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Rom 15:27

Källa: Out of Zion Ministries – kiwi@netvision.net.il

Inga kommentarer: