söndag 25 mars 2012

Orsak och verkan?

Finns det ett samband mellan stora katastrofer i USA och då USA tvingat fram eftergifter i Israel till förmån för palestinierna?

Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Ps 122:6

I augusti 2005 pressades Israels premiärminister Ariel Sharon av USA:s president George W Bush att utrymma Gaza. Bush ville att Gaza skulle vara helt ”judenrein”. 8500 judiska familjer tvingades bort från bostad och livsuppehälle. Företag avvecklades och 15 000 palestinier i Gaza blev utan jobb. Företagen hade en årsomsättning på sammantaget flera 100 miljoner dollar.

Några dagar senare slog orkanen Katrina in över området kring New Orleans i södra USA och orsakade skador för flera miljarder dollar.

I januari 2006 drabbades dessutom Ariel Sharon av hjärnblödning och ligger i skrivande stund som ett livlöst kolli hemma på sin gård.

Den 19 april 2010 meddelade Barak Obama från Vita Husets pressrum att från och med idag kommer inte USA att bruka sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd från framtida resolutioner mot Israel och som är negativa för Israel.

President Barak Obama har under sin ämbetstid utvecklat en grov antisemitism.

Dagen efter pressmeddelandet från Vita Huset inträffade oljekatastrofen i Mexikanska Golfen med enorma skador på miljön och miljardkostnader i ekonomiska ersättningar.

Orsak och verkan?

Ty så säger HERREN Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: "Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Sak 2:8

Inga kommentarer: