söndag 25 mars 2012

Nära klimax - Derek Prince

Mellanöstern är verkligen i fokus när det gäller världsnyheterna. Det är en fullständig förändring under de senaste 50 – 60 åren.

Jag kommer ihåg från min uppväxt i Storbritannien mellan de två världskrigen att man kunde läsa i tidningen en hel vecka utan att det stod en enda nyhet från länderna i Mellanöstern, länderna som nämns i Bibeln. Men idag har det ändrats helt och hållet, idag står det som händer i Mellanöstern i centrum av nyhetsflödet.

Detta är i sig av yttersta vikt. Det är helt i linje med Skriftens bild av den yttersta tiden. Fokus riktas mot Mellanöstern, Europa och Medelhavsområdet. det är en ändring som Gud använder för att tala om för oss att ”vi närmar oss denna tidsålders klimax”.

Att förstå islam
Den dominerande andemakten i Mellanöstern är islam, den muslimska religionen. Och vi behöver känna till vissa fakta om den religionen.

Islam är utan tvekan både Israels och Jesu sanna församlings eviga fiende. Fiendskapen fokuseras för närvarande på Israel därför att Israel har orsakat många nederlag. Den kristna församlingen anser man alldeles för lätt. Den erbjuder inget motstånd. Men Israel har visat sig vara ett svårt hinder. Islams uttalade mål är dock att lägga hela världen under sin religion.

Vi behöver förstå en mycket intressant och viktig sak angående islams dominerande andliga inflytande i Mellanöstern. Grunden för islams andliga kraft i Mellanöstern och Nordafrika kan sammanfattas med ett enda ord: proklamationer. Antingen det är medvetet eller omedvetet har araberna förstått den enorma andliga kraften som frigörs under ihållande proklamationer.

Jag tror att detta är det verkliga skälet till islams dominerande kraft. Det är dessa uthålliga och ändlösa proklamationer av andlig kraft som de vill etablera. Som kristna möter vi detta som en verklig utmaning. Jag tror nämligen att svaret på dessa proklamationer är mot-proklamationer. Jag tror att vi i den kristna församlingen inte riktigt förstått kraften och värdet av proklamationer.

När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Luk 11:21-22.

Jag tror att vi kan anropa Jesus Kristus så att vi kan ta den starkes vapen från honom och fördela bytet. Det är på det sättet jag ber. Och jag vill understryka att det är på det sättet jag ber; utifrån en djup omsorg om och medlidande med det muslimska folket.

Låt mig säga det ännu en gång: Jag är inte emot muslimer. Jag bryr mig om dem. Jag har själv bott i muslimska länder och känner till det förfärliga mörker, elände och slaveri som islam lägger på män och kvinnor – särskilt kvinnor. Mitt hjärtas önskan och rop till Gud är att Han ska gripa in på ett sådant sätt att islams fäste, som håller muslimerna i fångenskap, ska brytas upp och en väg öppnas för deras befrielse.

Proklamation
När du funderar på situationen i Mellanöstern vill jag uppmuntra dig och uppmana dig som kristen att inte sitta som en passiv åskådare som inte vet vad man kan göra. Här och nu är rätta tillfället att svara med proklamationer – i bön, förbön eller lovsång – på det sätt som Anden leder dig.

Vi proklamerar först och främst för Israel. Vi proklamerar att Israel skall bevaras från alla sina omgivande fiender genom Guds övernaturliga nåd och kraft, och att Israel ska vända tillbaka till sin Gud. Här är ett exempel på vad jag talat om och som riktar sig till oss som troende.

Ty så säger HERREN: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg: "Fräls, HERRE, ditt folk, de som finns kvar av Israel." Jer 31:7

Lägg märke till ordet säg. Vad bör vårt gensvar vara till det som sker i Israel? Vi bör be men också lovsjunga och proklamera.

Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. Jer 31:10

Detta är Guds budskap till nationerna. Men jag tror också att det är vårt ansvar att proklamera det över vårt land och över alla världens länder. Det vi ska proklamera är mycket enkelt: ”Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord.” Det var Gud som skingrade Israel för 1900 år sedan. Och det är Gud som samlar tillhopa samma folk, idag.

Gud säger inte bara att han ska samla Israel utan också att han skall bevara Israel. Det är en proklamation som vi behöver göra regelbundet. Samma Gud som skingrade Israel samlar det nu.

Gud som har samlat Israel ska bevara det nu och vaka över det. På ett sätt har Gud garanterat Israels säkerhet och framtid – inte utan hot, inte utan faror, inte utan kriser. Men till sist säger Gud ”Jag skall bevara dem.” Vi behöver proklamera detta in i den andliga sfären utan uppehåll.

Tid att be
Det som sker i Mellanöstern är spännande. Det är dramatiskt och det är kritiskt. Med anledning av det som sker där vill jag uppmana dig, som jag redan gjort, att inte vara passiv. Sitt inte med armarna i kors när du ser nyheterna och säg: ”Det är inget jag kan göra något åt.” eller ”Låt oss hoppas att det löser sig.” Om du är en överlåten kristen och du vet hur man ber och känner den kraft som finns i Guds Ord och den auktoritet vi har i Jesu namn, då kan du spela en helt avgörande roll i de händelser som nu rullas upp i Mellanöstern.

Derek Prince
www.derekprince.org

Inga kommentarer: