onsdag 21 december 2011

Vatikanen i huggsexa

Vatikanen vill lägga vantarna på de heliga platserna i Jerusalem.

"Fredsförhandlingarna i Mellanöstern måste inbegripa vilken status de heliga platserna i Jerusalem ska ha", säger kardinalen Jean-Louis Tauran, chef för Vatikanens råd för mellanreligiös dialog. Några av de heliga platserna, t.ex. Övre Salen där nattvarden instiftades, Getsemane, kung Davids grav och Oljeberget i Jerusalem skulle läggas under Vatikanens styre.

”Det blir ingen fred om man inte löser frågan om de heliga platserna. Klagomuren, en helig plats för tre religioner, är ett mänsklighetens arvegods. Områdets heliga och unika karaktär måste skyddas och det kan endast ske genom att området garanteras internationell status” säger kardinal Tauran.

Samtalet mellan israeliska myndigheter och Vatikanen har hamnat i ett dödläge. Vatikanen upprepar sina krav på kontroll av de heliga platserna i de äldsta delarna av Jerusalem där mycket grundades av kung David på sin tid som Israels huvudstad.

Källa: Läs mer här

Joel 3:2-3 Jag skall hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.

Inga kommentarer: