onsdag 21 december 2011

Val i maj 2012

Val i Gaza och i Juda och Samarien i maj 2012

Hamas val-slogan: Rösta på oss! Vi dödar fler judar!

I ett officiellt uttalande av Hamas militära ledning säger man att unde de senaste 20 åren har man dödat 1365 israeler och skadat ytterligare 6411 personer i 1117 attacker. Därutöver har man avfyrat 11000 raketer och missiler från Gaza in i södra Israel.

Några timmar efter tillkännagivandet drog tiotusentals gazabor ut på gatorna i Gaza City för att fira Hamas framgång.

Firandet blev upptakten till valet i maj 2012. Och med sin slogan (Vi dödar fler judar) hoppas man på samma stora seger som vid valet 2006.

Källa Läs mer här

2 kommentarer:

anders sa...

Hamas är en sorglig historia. Men historien, och bibeln, lär oss egentligen precis samma sak: vi ska stå upp för vår nästa, vi är alla skapade till guds avbilder, somliga har funnit herren andra ska kanske aldrig finna honom. Satta i denna förgård i väntan på uppvaknandets dag är det vår skyldighet att se till dessa principer. Därför ogillar jag den enkelriktade viljan att liera sig med Israel. Så enkelt är det ingalunda. Vi kan inte helle - likt Madicken som skyfflar fram våren - hjälpa eskatologin "på traven". Det ankommer knappast på oss att göra tjusiga planer för guds skapelseverk. Det ankommer på oss att se nöd och orättvisa där den uppstår, att söka i våra hjärtan efter sanning och att leva i sanning. Då blir nöden bland Palestinierna den stora utmaningen. Jag tror det är så vi ska bli dömda. Den som såg världen som sann, som såg i världen den lidande och som sträckte ut en hand. Om man läser lite mer om situationen i Israel framkommer att lidandet är störst bland Palestinierna. Men så finns denna dogmatik kring det utvalda folket. Den är för genomskinlig, för besludlad av våld, för att kunna vara synonym med orden om de utvalda. Det krävs något mer av oss. Det krävs att vi ser världen och dess orättvisa. Våldet och döden är Lucifers verk och kärnan i vårt uppdrag att vända det ryggen och gå mot ljuset.

Väktaren sa...

Är det för att visa missaktning som du stavar Gud och Herren med liten bokstav?
Det finns inga positiva eller negativa synpunkter i notisen. Jag meddelade bara var Hamas meddelat från Gaza.