tisdag 13 december 2011

Förvandla nationen med bön

- Herren kan ändra en nations inriktning och förvandla den genom dej, berättar Faytene Kryskow.

På länken Förbön i Canada berättar hon mer.

Faytene samlade förebedjare på fem olika platser i Canada och mellan 1000 - 12000 deltog på varje plats. Hela bönekampanjen genomfördes sommaren 2008 och sommaren 2009.

Några av böneämnena var
- Herre, vill du komma till vår nation och skaka det som kan skakas!
- Välsigna de som gör rätt.
- Ta bort din välsignelse från dem som står för orättfärdighet.

Efter bönedagen var det val i Canada. Man fick fler kristna i landets högsta ledning än man haft någonsin tidigare. Landet öppnades för kristna värden.

Alkoholmissbruk bland ungdomar minskade liksom narkotika och rökning. Sexuell lösaktighet bland ungdomar före äktenskapet minskade. Allt detta som ett resultat av bönedagen i Canada.

Världens största ockulta mässa i British Columbia med bl.a. kristaller ställdes in två dagar efter bönedagens avslutning. Bönesamlingen stängde något i andevärlden.

Premiärministern tillfrågades av en stor socialistisk dagstidning: Vad kommer det att stå i historieböckerna om din insats i Canada som premiärminister? Han svarade: Vad som kommer att stå i historieböckerna är av mindre värde. Det jag fruktar mest är vad Gud ska säga! Premiärministern hade aldrig pratat så öppet tidigare.

Canada stödjer Israel

Något hände i nationen i andevärlden efter bönedagen.

Genom ett profetiskt budskap hälsade Herren bedjarna i Canada med orden: Jag har givit utvecklingen av Canadas historia i den bedjande församlingens händer.

Jesus skickade ut sina lärjungar till alla städer han tänkte besöka. Luk 10:1
De rättfärdigas bön behagar Herren, Ords 15:8

Skulle en sådan bön som i Canada vara möjlig här i Sverige?

Inga kommentarer: