tisdag 2 februari 2010

Bön kan bevara Sverige

Jag såg en barnkör stå och sjunga nedanför Sveriges flagga. De sjöng Sveriges nationalsång, Du gamla du fria ... Barnkören sjöng inför äldre personer. När barnen sjungit sången färdigt går en man fram. Han har en säck av juteväv med sig. Han vänder sig till någon och säger att han ska sätta upp Sveriges karta på overhead. Kartan var jättestor, den var lika hög som flaggstången, uppskattningsvis ca 12 meter. Han ville ha kartan bakom flaggan, ljuset föll så att flaggan låg mitt i Sverige, men han vill ha flaggan nedtonad.

En bönestation i varje residensstad

Barnkören består av ca 25-30 barn, men han kallar fram bara en del av barnen. Så öppnar han säcken och i den har han marschaller. Han ger ett barn en marschall och säger: ”Den ska brinna över Norrbotten.” Han fortsätter dela ut marschaller för varje län. Samtidigt sätts symbolen in på overheaden. Varje marschall symboliserar en bönestation i varje läns residensstad. Varje nationaldag är den återkommande.

Bland de äldre människorna så blir det en sådan förkrosselse. Då säger mannen : ”Jag måste förklara, min generation har genomgått ett andligt krig och med den fara som landet står inför, ett krig, som kan komma vilken dag som helst, så måste kristenheten ställas inför allvaret att det finns ingenting annat än bön, som kan bevara Sverige. Bönen ska inte tala om problemen, utan ska bestå av grunden till nöd och svårigheter. Jag önskar med de orden att Sverige ska gå vidare för att beskydda sitt land i Andens kraft och hänförelse. Till sist vill jag att vi sjunger, Det urgamla kors…”

Amen, kom Herre Jesus!

Slut på synen.

Åke Forslin, 2 februari 2010

Inga kommentarer: