torsdag 22 oktober 2009

Skulle väl Gud ha sagt … ?

Jag har just nu fått beskedet att Kyrkomötet beslutat att införa vigsel för samkönade par. Man bryter därmed en 2000 årig tradition, en självklarhet i alla kulturer och sammanhang att äktenskapet mellan man och kvinna är till för släktets fortbestånd.

I Kyrkohandboken står det att Äktenskapet är av Gud instiftat till samhällets bestånd … Det innebär med nödvändighet att Kyrkohandboken måste skrivas om. Äktenskap mellan samkönade par är instiftat av Kyrkomötet 2009, inte av Gud.


Ett resultat av Bibel 2000

I Svenska Kyrkan använder man översättningen Bibel 2000 i gudstjänster, sammankomster och personlig andakt. Bibelkommissionen, som ansvarade för översättningen, ställde frågan I vilken mening Bibeln är Guds Ord? innan man började översättningsarbetet.

Efter många års intensivt funderande kom de lärde i Bibelkommissionen fram till följande slutsatser:

- Bibelns skrifter liksom alla andra produkter av mänsklig verksamhet innehåller misstag och felaktigheter
- Bibeln är oinskränkt mänsklig
- Bibelns läror, även läran om rättfärdiggörelse genom tro, är bara människotankar


Man kunde även ställa den urgamla frågan Skulle väl Gud ha sagt!? 1 Mos 3:1.

Bibelkommissionens respektlösa inställning till Guds heliga Ord har präglat översättningen och formar medvetet eller omedvetet även de som läser den – om man nu läser Bibeln.

Det är mot den bakgrunden man ska se dagens beslut. Man behöver inte bry sig så mycket om vad Bibeln säger i olika frågor, menar många tongivande ledare. Samhället utvecklas och vi måste följa med i utvecklingen.

Men Herren säger att hans Ord inte ändras. Det gäller i alla tider och i alla kulturer. Herrens Ord förblir i evighet, 1 Petr 1:25, himmel och jord skall förgå, men mina Ord skall aldrig förgå, säger Jesus i Matt 24:35.

Alla är ju fria att ha en personlig och väl underbyggd uppfattning. En dag kommer vi att möta vår himmelske Fader och få redogöra för våra gärningar. Då gäller det att ha Bibelns Ord som grund eller annan väl underbyggd argumentation - om den finns.

Kyrkomötet 2009 har idag fattat ett ödesdigert beslut, ett beslut som inte bådar gott för den fortsatta utvecklingen i vårt land, ett beslut som Herren sörjer. Beslutet leder med all sannolikhet till en utveckling av teologin som leder allt längre bort från bibeltro och klassisk kristendom.

Här kan du läsa mer om vad en av många bibelläsare anser om Bibel 2000.

Inga kommentarer: