måndag 21 september 2009

Jag förstår inte

President Barak Obama har bjudit in Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas till samtal för att få liv i den avsomnade fredsprocessen. Målet är att försöka få till stånd fred mellan israeler och palestinier.

Vilka förväntas Israel förhandla med?

Palestinian Liberation Organization, PLO, är en paraplyorganisation för palestinska nationalistgrupper, och erkänns som en slags inofficiell regering för palestinier över hela världen. Till en början krävde man att Israel skulle utplånas med idag har man motvilligt gått med på en tvåstatslösning. Alla aktiva palestinska grupper finns inte med i PLO, t.ex. Islamiska Jihad.

Al Fatah, eller bara Fatah, är en del av den palestinska nationalistiska befrielserörelsen och är den största gruppen inom PLO. Al Fatah har som mål att utplåna staten israel och skapa en palestinsk stat. Medan man väntar på att det målet skall uppnås strider man nu och då med Hamas och andra palestinska grupper.

Hizbollah i Libanon vill ha en enstatslösning i Palestinafrågan då de ser Israel som en olaglig statsbildning och inkräktande ickenation. Hizbollah har som mål att staten Israel skall avvecklas och utplånas.

Den islamiska motståndsrörelsen Hamas i Gaza har ett långsiktigt mål och det är att med våld och terror ersätta staten Israel med en islamisk stat omfattande nuvarande Israel, Västbanken och Gaza. Denna islamiska stat ska sedan enligt Hamas stadgar tillåta de palestinska flyktingarna att återvända. Hamas erkänner inte staten Israel och har som främsta mål att utplåna Israel.

USA, EU, FN och Ryssland kräver att Israel ska underteckna ett fredsavtal med organisationer som vill utplåna staten Israel! Hur kan man ingå ett fredsavtal med sådana grannar?

Israels grannar vill alltså utplåna staten och ”kasta alla judarna i havet”!

Hur kan man kräva att Israel ska sluta fred med sådana grannar och med de mest högljudda terrororganisationerna då de samtliga har som främsta mål att förinta Israel?

Ett sådant krav förstår inte jag!

Inga kommentarer: