söndag 10 juni 2012

Yoga i den svenska skolan

Här följer en anmälan till Skolinspektionen med anledning av att man bedriver yoga-meditationer i den svenska grundskolan. Skolinspektionen har tagit emot anmälan och låtit den berörda skolan svara. Nederst följer svaret på yttrandet från Stockholms Utbildningsförvaltning. Får du en stund över? Då är jag tacksam för förbön.Till Skolinspektionen 
Stockholm


Ang. Praktiserande av yoga under lektionstid i skolan
Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar i kyrkan, men inte när man praktiserar yoga i skolan.
Glada barn och entusiastiska lärare på Östermalmsskolan i Stockholm gick ut i media nyligen och berättade om yogans positiva effekter. Skolans ledning förklarar att man säger "Aum" för att skapa en viss typ av fysiska vibrationer i kroppen.
Den historiska yogatraditionen menar att "Aum" ger en erfarenhet av hinduismens gudar. Enligt de äldsta hinduiska skrifterna sammanfattar ljudet "Aum" all djupare tanke, kunskap och insikt. Genom ljudet "Aum", som är ett mantra, får yogautövaren fysiska upplevelser. Ljudet "Aum" används för att inleda ritualer och riter och har en helgande eller välsignande innebörd genom att man får en erfarenhet av ”gud”. Stavelsen Aum är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen och även inom buddismen. Det representerar ”treenigheten” av gud, Brahma, Vishnu och Shiva. Det är alltså inte bara en teknik man introducerar utan även en kontakt med hinduiska gudar. Att som skolledning och lärare på Östermalmsskolan i Stockholm hävda att yoga inte är en religion vittnar om stor okunnighet.
Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.
Begreppet religion är ett system av föreställningar och hur människan bör förhålla sig till dessa. Det sträcker sig alltifrån en idé till en personlig Gud. För en del människor kan t.ex. kärleken vara helig och värd respekt medan det för andra kan vara bilden av en gud som är helig och vördnadsvärd.
I vardagen använder vi oss av syn, hörsel och känsel för att uppfatta det som är i vår omgivning. Ibland händer det att vi tycker oss uppfatta andra signaler. Det har lett till uppfattningen att människan har ytterligare ett sinne som är känsligt för andra utomsinnliga processer t ex syner och drömmar.
Att stimulera och utveckla dessa upplevelser skiljer sig inte nämnvärt från tryggheten och glädjen hos ett barn när föräldrarna läser ”Gud som haver barnen kär …” på kvällen eller då prästen vid skolavslutningen läser välsignelsen ”Herren välsigne er och bevare er …”.
Jag begär därför att Skolinspektionen granskar huruvida yoga på Östermalmsskolan i Stockholm, och på övriga skolor där yoga praktiseras i landet, är ett religiöst inslag i verksamheten och bör förbjudas. 
Sten-Åke Bredmar

 Källa: Kyrkans tidning den 26 april 2012


Stockholms Utbildningsförvaltning har svarat på min anmälan. Här följer mina kommentarer till deras svar:

Kommentar till yttrande av grundskoledirektören Håkan Edman

”Skolans ståndpunkt är att yoga och hinduism är två skilda saker.”
Jag har bedrivit hjälparbete i Indien under mer än 15 år. Då gavs många tillfällen till ingående diskussioner med utövare av hinduism och yoga. Aldrig någon gång sa man att yoga och hinduism kunde separeras utan de var sammanflätade begrepp. Utan yoga ingen hinduism och vice versa. Var någonstans på vägen från Indien till Sverige delade man upp hinduismen och yoga så att det blev två skilda begrepp? Eller har någon svensk myndighet beslutat om en sådan uppdelning? 

”Yoga är inte en religion”
Hur kan man säga det utan att definiera vad religion är? Vad menas med ordet religion?  
Som jag skrev i anmälan ” Begreppet religion är ett system av föreställningar och hur människan bör förhålla sig till dessa. Det sträcker sig alltifrån en idé till en personlig Gud.” Om man uppfattar yoga som en kul grej och tar övningarna med en klackspark, inte olik en bra lektion i matematik, då är yoga troligen ingen religion men hävdar man, som skolledningen med grundskoledirektören i spetsen, på fullt allvar att yoga påverkar ungdomarnas sinnesstämning då är yoga definitivt en religion och måste förbjudas.

”Ordet aum har inte samma betydelse i hinduism som i yoga”
Vem har bestämt det? Aum skapar positiva effekter i kroppen, läser jag i yttrandet.  När man använder hinduismens främsta gudanamn upplever deltagarna lugn och harmoni och mindre stress. Samma lugna och avstressande effekt uppnår man när man använder namnet Jesus i kristen tro! Hur kan det komma sig att kroppen reagerar med lugn och harmoni om aum inte är ett gudanamn? Om jag mediterar över ett cykelstyre kommer jag då att uppleva samma lugnande effekt i kroppen?

Om det nu inte finns någon koppling mellan yoga och religionen hinduism då måste man kunna nämna namnet Jesus i sin yogameditation. Jesus har ju inte heller något med yoga att göra.

Av Utbildningsförvaltningens yttrande framgår med all önskvärd tydlighet att yoga är en religion och måste förbjudas i den svenska skolan.

Sten-Åke Bredmar

6 kommentarer:

Rob sa...

Yes I understand the concern and yes it is a wrong thing to bring in spooky influences, that seems to be "innocent" but has an enormous (wrong) effect on the mind and spirit of our children..
But, my main concern is that we (christians) are not there to define to laws, that we only react when the bad has happened and I think it is time to go from complaining into defining, ruling, taking the part of decisions by sending in those who speak up and make a difference!
Yes it is a matter of prayer as we pray God to send the Gideons in and tear down the idols of "free of religious elements" as we stop them from making laws how we should raise our children and how we should educate them!
Watchmen, stay on the wall, speak out, cry out, but not just when the enemy already is in the city!
And you spiritual leaders, listen to your watchmen as they are there for a reason!

Neela sa...

Att säga att yoga o hinduism är två skilda saker är som att säga att Jesus och Kristendom är två helt skilda saker.man häpnar inför okunskap inför andra religioner.
Yoga ÄR hinduism och yoga är en väg till frälsning inom hinduismen.

Anonym sa...

Det finns bara tre saker att skriva i denna fråga:
1. Ni är intoleranta.
2. Ni vill förstöra något som många älskar.
3. Nu är rättshaverister.
Och just därför kommer kanske denna kommentar att censureras bort.

Per sa...

Bör även jul- och påskpynt och lov i samband med dessa i så fall anmälas till skolinspektionen?

Det är väl bra att barnen rör på sig och lär sig slappna av?

Carl Lachmann sa...

Ja, jag vet ju inte mycket om religion. Jag har utövat ashtanga yoga under 5 år, och mår bra av det. Olika fysiska problem och symtom har minskat. Men inte har jag kommit närmre några gudar.....
Jag tycker att anmälan är lite av att slösa med skattemedel, för att få uppmärksamhet för en egen sak.

Sten-Åke sa...

Till Anonym
Så där låter man när man inte sätter sig in i problemen. För att skyla sin okunnighet sänder du in din kommentar anonymt. Fegt tycker jag när man inte vågar stå för sina åsikter!

Till Carl Lachman
Pröva med Jesus!

Till Per
Vilket påskpynt tänker du på?