fredag 22 juni 2012

Änglar – andar i helig tjänst

Det finn över 300 referenser i Skriften om änglar. Här är några exempel.
Abraham fick ofta besök av änglar t.ex. 1 Mos 18-19
Mose mötte Herrens ängel i den brinnande busken 2 Mos 3:2
Josua mötte ängeln – befälhavaren över Herrens här, Jos 5:14
Daniel fick flera änglabesök t.ex. Dan 9, 10
Marias bebådelse t.ex. Luk 1:27
Herdarna på ängen, Luk 2:9,13
Två änglar vid Jesus himmelsfärd, Apg 1:10
En Herrens ängel talade till Filipus om att gå ut på landsvägen, Apg 8:26
En ängel besökte Kornelius, Apg 10:3
Petrus väcktes av en ängel i fängelset, Apg 12:7
Uppenbarelseboken är full av berättelser om änglar
Även idag finns ett ökande antal berättelser om änglabesök


Änglar – andar i helig tjänst – för oss!

Heb 1:13-14 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Vem skall ärva frälsningen?
Vi som tror på Jesus som vår Frälsare (Rom 8:17, Gal 3:7-9, Tit 3:7, 1Tess 5:9 m.fl) är de som ska ärva frälsningen och få hjälp av änglarna.


Samarbete mellan änglar och människor

Jes 44:26  Jag är den … som bekräftar sin tjänares (en människa) ord och fullbordar sina sändebuds (änglars) råd.

Dan 4:14 Så är det förordnat (genom en proklamation) genom väktarna ()verkställande (strids-)änglar), och så är det befallt i denna sak av de heliga(människor), för att de levande skall veta att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.

Änglarnas uppdrag är alltså att hjälpa oss i arbetet att evangelisera/missionera och att upprätta Guds rike på jorden.


Änglar aktiveras med bön / förbön

Dan 9:20-23  Medan jag ännu talade och bad ,,, Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked

Dan 10:12  Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull.”

Apg 12:5  Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Det är Gud som styr allt men vi har möjlighet att samarbeta med Gud och kalla på änglars hjälp. I all synnerhet när det sker i samband med bön/förbön.


Änglar aktiveras genom proklamationer av Guds Ord

Ps 103:20 Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.

KJV: Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. (ljudet av hans ord)

Voice Strongs H6963 From an unused root meaning to call aloud; a voice or sound.

Ängeln som kom till Daniel med bönesvar säger ”Jag har nu kommit för dina ords skull” Dan 10:12

Här är det inte fråga om vilka ord som helst. Det är bara Guds Ord som änglarna lyssnar till och reagerar på. Jesus är den absoluta och enda hörnstenen som allting vilar på. Häxor, wodopräster och annat löst folk använder inte Guds Ord. De använder egna onda ord och frigör på så vis onda makter.

Det finns många ord i Skriften som kan proklameras över en stad eller ett samhälle. Själv proklamerar jag följande ord så ofta den helige Ande påminner mig:

Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam!
Nu ska den starkes fångar tas ifrån honom
Nu skall bytet ryckas ur tyrannens hand
Jag skall själv strida mot dina fiender
Jag skall själv rådda dina barn
Jes 49:23,25

Inga kommentarer: