lördag 31 mars 2012

Väckelsen i Sverige

Sven Nilsson intervjuades i TV på Kanal 10 lördagen den 17 mars 2012. Det var en intressant intervju för Sven berättade om jesusrörelsens och den karismatiska väckelsens framväxt på 60- och 70-talen. Det blev en intressant stund för oss som också var med på den tiden.

Sven berättade också om två tilltal som han fått för några år sedan.

1. Ingen människa söker Herren Gud spontant. Det är alltid Herren som söker och människan svarar JA!

2. Lika föraktfullt och nedlåtande man talat om Gud, lika desperat kommer man att söka Herren till frälsning.

Väckelsen i Sverige kommer allt närmare! En besökelsetid står för dörren till vårt land. Hundratusentals människor kommer att bli frälsta.

BED att Herren kallar skördearbetare till skörden, andliga fäder och mödrar som uthålligt vill möta de nyfrälstas behov av andlig vägledning.

Inga kommentarer: