torsdag 15 mars 2012

Över 1 miljon ton guld

Mineralreserver över en miljon ton i Pahtavaara

Lappland Goldminers redovisar uppdaterade mineralreserver i Pahtavaara, vilket motsvarar minst 2 års produktion med nuvarande produktionsnivå.

Den totala mineralreserven i Pahtavaara per den 1 januari 2012 uppgår till 1 078 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,60 gram per ton. Av denna har 849 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,62 gram per ton klassificerats som bevisad mineralreserv medan 229 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,52 gram per ton klassificerats som sannolik mineralreserv. Den totala guldmängden i mineralreserven uppgår till 1 725 kg varav 1 378 kg i den bevisade mineralreserven och resterande 347 kg i den sannolika mineralreserven. I bedömningen har en cut-off på 0,80 gram guld per ton använts.

Kärnborrningen under 2011 gjordes såväl från gruvan som från dagytan. Totalt borrades cirka 36000 meter. Lappland Goldminers redovisar nu de uppdaterade mineraltillgångarna och mineralreserverna för fyndigheten Pahtavaara i norra Finland per den 1 januari 2012. Den uppdaterade mineralreserven motsvarar minst 2 års produktion vid nuvarande produktionsnivå. Bolagets målsättning att nå en mineralreserv i Pahtavaara 2014 motsvarande cirka 5 års produktion kvarstår. Lappland Goldminers bedömer att de genomförda investeringarna i gruvan och anrikningsverket ger goda produktionsförutsättningar de kommande åren. I början av 2012 inleddes även ett haltkontrollprogram med syfte att successivt öka guldhalten i gruvproduktionen. Haltkontrollprogrammet involverar såväl externa som interna experter.

Bedömningen av mineralreserven baseras på kända och indikerade mineraltillgångar som uppgår till totalt 962 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,95 gram per ton: känd till 752 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,99 gram per ton och indikerad till 210 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,83 gram per ton. Därtill kommer en antagen mineraltillgång på 61 000 ton med en genomsnittlig halt om 2,94 gram per ton. Mineraltillgångarna är bedömda med en cut-off på 0,50 gram guld per ton.

- De framgångsrika borrningarna i Pahtavaara styrker vår uppfattning att det finns ytterligare mineraliseringar nära gruvans befintliga infrastruktur och att de guldförande zonerna i gruvan fortsätter mot djupet. Därmedräknar vi med att produktionen fortsätter i nuvarande omfattning under de kommande åren samtidigt som vi successivt kan utöka mineralreserven, säger Lappland Goldminers VD Henrik Grind i en kommentar.


Pressmeddelande Lycksele den 24 februari, 2012
Bolagets hemsida

Guld i Fäboliden

Läs profetian om väckelsen i Sverige och guld i Norden här

Inga kommentarer: