fredag 11 juni 2010

Nationaldagsbönen expanderar

6 juni 2010 blev ännu en framgång för Sverigebönen och dess nu landsomfattande bön för både Sverige och hemorten. På hemsidan www.sverigebonen.se hade 111 orter i landet registrerat organiserad bön på nationaldagen (en dryg fördubbling från föregående år), 22 av 25 landskap var representerade i bönerörelsen och 40 av de 100 största kommunerna i Sverige fanns med. I Stockholm var S:ta Clara kyrka och Södermalmskyrkan fullsatta av bedjare, i Göteborg samlades 500-600 i bön på Gustav Adolfs Torg, där bl a f d kommunalrådet Göran Johansson talade. Det rapporteras även stor uppslutning från andra håll i landet.

Nu siktar nätverket Sverigebönen på ytterligare fördubbling av ”bönevågen” på nationaldagen 2011 och på deltagande i de 100 största städerna som ett delmål.
Den stora uppslutningen, tillsammans med det uttalade stödet från bl a Drottning Silvia inger stort hopp om en allt kraftfullare bön för landet framöver och en förtröstan på bönens verkan i vårt land - Herren lämnar ingen bön ohörd!

För nätverket Sverigebönen

Carl-Erik Sahlberg
Direktor, S:ta Clara kyrka

Inga kommentarer: