torsdag 10 juni 2010

Avskaffa kungahuset?

Det finns en liten grupp människor som jobbar mycket energiskt att med hjälp av media avveckla det svenska kungahuset. I måndags (den 7/6-10) kom två till tals i Gomorron Sverige och fick nästan oemotsagda presentera sina argument. Det var dels Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider som med spydigheter och arrogans levererade en dikt där kungen bland annat beskrevs som "Sveriges störste socialbidragstagare".

Jag blir generad över sådan tarvlig argumentation för jag tror knappast att chefredaktören yttrar sig av okunnighet! Vårt kungahus är en stor tillgång inte bara i Sverige utan också internationellt.

Sedan undrar jag hur det skulle se ut om vi avvecklar kungahuset och låter socialisten Göran Greider inträda i kungens ställe under nobelmiddagen. Skulle han kunna skapa lika hög feststämning bland deltagarna som kungafamiljen gör?

Dels fick även ordförande i Republikanska föreningen advokaten och kristdemokraten Peter Althin berätta att enligt hans mening har inte kungahuset något existensberättigande i en demokrati eftersom kungahuset lever vidare genom arv. Inte heller Althin bryr sig om att fästa någon större vikt vid kungahusets betydelse i vardag och fest i Sverige och i utlandet.

Be om Guds välsignelse över kungafamiljen
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Inga kommentarer: