söndag 13 september 2009

Lite kyrkohistoria

Under tiden från Missionsbefallningen fram till Muhammed och islams framväxt på 600-talet e.Kr. ökade antalet kristna i Mellanöstern hela tiden. Vid slutet av perioden fanns det 21 milj. kristna men vid ingången av 1500-talet fanns det bara 3.4 milj. kristna kvar i området!

De som överlevde hade sina rötter i grekisk ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan. Bland ledarna i dessa kyrkor fanns en orubblig övertygelse att Jesus är gudomlig, att han är Guds Son som blev människa och föddes av Maria, en jungfru i Betlehem.

Den teologi som formades på 300-talet innebar början till ett allmänt avfall där man så småningom förnekade att Jesus blev människa och att han uppstod fysiskt. "Avfallsteologerna" som inte var fast rotade i sin tro på Gud föll ifrån allt eftersom liksom deras församlingar de var satta att leda.

Likheten med dagens situation är slående. Inte många av dagens teologer är orubbliga i sin tro på Bibeln som Guds Ord. De lägger ner mycket möda för att hitta på undanflykter och krystade förklaringar så att de slipper följa instruktionerna i Bibeln.

När islam växte fram närmade sig teologerna genom samtal och dialog alltmer muslimsk tro genom att man förnekade den mest viktiga och avgörande frågan om Jesus person, att han kom som en människa och samtidigt var Guds Son, föddes av en jungfru, offrades på ett kors, uppstod fysiskt från de döda, sitter nu på Faderns högra sida, ska komma tillbaka för att hämta de som tror på honom och att det inte finns någon väg till himmelen annat än att man tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare.

Islams företrädare var till en början toleranta och tillmötesgående men de blev senare brutala och hårda med krav på total underkastelse. De som inte ville underkasta sig avrättades! Hundratusentals kristna miste livet!

Kyrkans historia är en utmaning till oss dagens kristna. Hur vill vi se utvecklingen i Europa och i vårt land?

Det man sår får man skörda!

Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som förtröstar på Herren Ords 16:20

Ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jak 1:17

Läst gärna http://bednu.blogspot.com/search/label/Analyser

Källa
Philip Jenkins bok God´s Continent – Christianity, Islam and Europe´s Religious Crisis. Oxford University Press 2007.

Inga kommentarer: