tisdag 30 juni 2009

Så närmar du dig Gud och får alltid bönesvar!

Bön leder dig in i Guds närvaro, och Guds närvaro leder dig in i beskydd och omsorg, Ps 91. Det är den som ber som har beskydd, ledning och omsorg. Psalmen säger ”den som bor i den Allmäktiges skugga” En som ber bor i den Allmäktiges skugga!

Så närmar du dig Guds närvaro och får alltid bönesvar!

Lärjungarna bad Jesus –Lär oss be! Lukas 11:1
Opinionsundersökningar har gjorts i dagens församlingar där ledarna har fått frågan om vad som är den största bristen i församlingarna i dag, och svaret har varit entydigt:

BRIST PÅ BÖN!

SAGT OM BÖN:
Bön opererar i den värld Gud är, ingenting är omöjligt i bön och ingenting är omöjligt för Gud! Allt som är möjligt i bön är också möjligt för Gud.

Bön flyttar inte berg, men bön griper armen som flyttar berg! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Mark 11:23

Bön kan förändra Guds intentioner, men aldrig Guds profetior! Mose bad för Israel, och Gud förändrade sina planer om att ödelägga Israel efter att de syndat då de stöpte guldkalven och tillbad den.

Gud förändrade sina planer om att ödelägga Ninive efter att folket omvände sig från sin synd och bad Gud om förlåtelse!

RESULTAT AV BÖN:
Det finns ett fel sätt att be på, och ett riktigt sätt att be på! När ditt ego är i centrum och Gud blir nr. 2, då svarar Gud aldrig på våra böner, men däremot när Gud är i centrum, dvs. är nr 1, då får du alltid bönesvar. Du ber utifrån Guds behov, Gud svarar med att möta dina behov! Sök först Guds rike och hans ättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt 6:33

Ni ber, men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt i njutningar. Jak 4:3

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Joh 15:7

Gud delar sitt hjärta med dem som åkallar Hans namn.
Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jer 33:3

Gud kan uppenbara framtiden för dig när att du ber, ... då sade Herren: Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? 1 Mos 18:17

Gud förvarnar dig mot djävulens planer därför att du ber, t.ex. genom drömmar. Gud visar dig saker i drömmar, kanske förfärliga ting som olyckor, katastrofer och liknande, med den avsikten att du skall gå i förbön inför Honom för folk och nationer, så att Gud kan förändra omständigheten och omintetgöra djävulens planer!

Gud kan visa dig ting som är dolda för omvärlden genom syner och uppenbarelser!

Du får en speciell känslighet för den helige Andes ingivelser, en andlig ”feeling” i valsituationer.

Du kan få en ”känsla/intuition” om att något är fel, ta dessa signaler på allvar!

Bön leder dig in i Guds närvaro, och Guds närvaro leder dig in i beskydd och omsorg, Ps 91. Det är den som ber som har beskydd, ledning och omsorg. I Ps 91 står det om ”den som bor i den Allmäktiges skugga”. En som ber bor i den Allmäktiges skugga!

OM BRIST PÅ BÖN:
Brist på bön härstammar från Edens lustgård efter syndafallet, då Adam och Eva gömde sig för Gud! En som inte ber önskar inte heller att Gud skall blanda sig i hans liv, 1 Mos 3:1-10!

Brist på bön är faktiskt att synda mot Gud själv! ... att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er, 1 Sam 12:23.

Brist på bön leder dig på fel väg om du inte önskar följa Gud, Job 21:14.

- leder dig till en plats där du inte fruktar Gud, Job 21:15.
- för dig ut från Guds välsignade omsorg, Job 21:16.
- för dig ut från Guds beskydd, Job 21:17.
- gör att du snubblar vid minsta prövning, Job 21:18.
- leder inte bara dig själv in i problem, utan också dina efterkommande, Job 21:19.
(Du är frälst för att någon bad för dig! Du är ett bönesvar!)
- tar från dig glädjen i ditt liv! Job 21:20-21.

BÖN GER MOTSATT EFFEKT AV DET SOM ÄR NÄMNT HÄR OVANFÖR!

JESU BÖNEMODELL:


Jesus gav oss en modell om hur vi skall be:

Fader Vår som står i Lukas 11,:2-4
Lägg märke till att Fader Vår har 3 röda trådar och lägg märke till ordningsföljden:

*Tråd nr. 1 - Guds behov

*Tråd nr. 2 - dina behov

*Tråd nr. 3 - Ge alltid Gud ÄRAN!

Fader Vår börjar med att vi tillber Gud och det avslutar med att ära Gud

Lägg märke till att Guds behov kommer alltid före dina behov! Detta är nyckeln till bönesvar!

Viktigt: Bygg först av allt Guds Rike före ditt eget rike! Be alltid för Guds Rikes framgång, innan du ber om din egen framgång. Då kommer Guds uppmärksamhet mot dig att bli skärpt. Faktiskt så ska du bli så välsignad att Gud bönhör dig innan du hinner be över dina behov! Många som aldrig blir bönhörda är faktiskt totalt uppslukade av sina egna behov och brister och har oftast förlorat fokus på allt som har med Guds rikes behov att göra. De är oftast fyllda av fruktan och bekymmer och har förlorat all tro på att Gud vill bönhöra dem.

- Nyckeln till att bli bönhörd är att sätta Guds Rikes behov framför alla andra behov, och du kommer garanterat att bli både bönhörd och välsignad! Jag upplever väldigt ofta att Gud bönhör mig innan jag har hunnit be om det!

GUDS BEHOV:
... Fader, helgat blive ditt namn ... Luk 11:2
Tillbe Gud! Starta alltid bönestunden med tillbedjan och tacksägelse! Gå in i hans porter med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, Ps 100:4

... komme ditt rike... Luk 11:2b.

BE OM GUDS RIKES FRAMGÅNG, BE OM HIMMELENS MANIFESTATIONER PÅ JORDEN! Var en förebedjare för folk som är aktiva och vinner människor för Gud.

DINA BEHOV:
Ge oss var dag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, Luk 11:3-4

BE om daglig omsorg! Var en givare och så in dina pengar i Guds Rike, så Gud kan öppna upp himmelens slussar och välsigna dig och din ekonomi, Malaki 3:8-12. När du ger till Guds Rike, löser du Guds armar till att välsigna dig rikligen på alla områden, också din ekonomi!

När du håller tillbaka det som hör Gud till, binder du Guds händer, och du blir fattig! Kom ihåg att Gud följer sitt Ord, Han kan inte ställa sitt Ord åt sidan! Såningsmannen skördar rikligt!

VANDRA I FÖRLÅTELSE
Var snabb med att förlåta, och var snar med att bekänna en synd inför Herren när den helige Ande påminner dig om det!

VANDRA I RENHET!

BE VARENDA DAG OM BLODETS BESKYDD MOT DJÄVULENS LÖMSKA PLANER!

Ta Guds fulla rustning på dig i bön, varenda dag, Ef 6:10-20, och be om Andens ledning!

TILL SIST:
GE ALLTID GUD ÄRAN! Matt 6:13


Avslutningen på Fader Vår är För dig tillhör, makten och äran i all evighet. AMEN!

Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Jes 42:8

Runar Balto
Källa. www.miraclepower.org
Översättare Sigrid Forslin

Inga kommentarer: