söndag 22 december 2013

Ambassadör Alan Bakers brev till John Kerry om bosättningar


 
 
The Hon. James Kerry, USAs utrikesminister,
Utrikesdepartementet,
Washington DC
 
November 8, 2013
 
 
Kära sekreterare Kerry,

Efter att ha lyssnat till er deklaration upprepade gånger under de senaste veckorna att "Israels bosättningar är illegitima", måste jag respektfullt otvetydigt konstatera att du har fel och är felaktigt informerad, både i lag och i praktiken.
 
Enligt "Osloavtalet", och särskilt det Israel-palestinska interimsavtalet (1995), är "frågan om bosättningarna" ett av ämnena som ska förhandlas i förhandlingarna om permanent status. President Bill Clinton på uppdrag av USA, undertecknade det avtalet som vittne, tillsammans med ledarna för EU, Ryssland, Egypten, Jordanien och Norge.
 
Dina uttalanden inte bara föregriper denna förhandlingsfråga utan undergräver också integriteten av detta avtal, samt själva förhandlingarna som du så entusiastiskt förespråkar.
 
Din beslutsamhet att Israels bosättningar är olagliga är inte juridiskt underbyggd. Det ofta citerade förbudet mot överföring av befolkning till ockuperat territorium (artikel 49 i den 4:e Genèvekonventionen) var, enligt den internationella kommittén hos Röda Korsets egen officiella kommentar om denna konvention, avfattad 1949 för att förhindra tvångsarbete, masstransport av populationer som utfördes av nazisterna i andra världskriget. Den var aldrig avsedd att tillämpas på Israels bosättningar. Försök från det internationella samfundet att tillskriva denna artikel till Israel utgår från tydliga partiska motiv, som du, och USA nu identifierar med.
 
Den formella tillämpningen av denna konvention till de omtvistade territorierna kan inte åberopas eftersom de inte var ockuperade av en tidigare, legitim suverän makt [vilket krävs i konventionen].
 
Områdena kan inte definieras som "palestinska territorier" eller, som du själv ofta kallar det "Palestina". Ingen sådan enhet finns, och hela syftet med den permanenta statusförhandlingen är att bestämma, genom avtal, status för territoriet, som Israel har ett legitimt anspråk på, med stöd av internationella juridiska och historiska rättigheter. Hur kan du hålla på att undergräva denna förhandling?
 
Det finns inget krav på någon av de som undertecknade avtalen mellan Israel och palestinierna att Israel upphör, eller fryser bosättningar. Motsatsen är i själva verket fallet. Det ovan noterade 1995 års interimsavtal ger varje part rätt att planera, indela och bygga på de områden som är under dess respektive kontroll.
 
Israels bosättningspolitik varken föregriper resultatet av förhandlingarna eller medför det förskjutning av lokala palestinska invånare från deras privata egendom. Israel har förvisso korrekt åtagit sig att förhandla i frågan om bosättningarna, och därför finns det inget utrymme för några förutfattade meningar från dig för att föregripa resultatet av denna förhandling.
 
Genom ditt ständiga upprepande av denna helt felaktiga åsikt att Israels bosättningar är olagliga, och genom ditt hot mot Israel med en "tredje palestinsk intifada" och internationell isolering och delegitimisering, har du svalt, kopierar faktiskt och även underblåser den palestinska propagandan, och utövar otillbörlig press på Israel. Samma sak gäller ditt insisterande på en falsk och orealistisk tidsfrist för förhandlingarna.
 
På detta sätt visar du att du har valt sida och motverkar därigenom din egen personliga trovärdighet, liksom den amerikanska.
 
I syfte att återställa din egen och USAs trovärdighet, och att komma med rena händer till förhandlingarna begärs det respektfullt att du offentligt och formellt drar tillbaka din beslutsamhet om den "olagliga karaktären av Israels bosättningar" och  upphör med ditt tryck på Israel.
 
Högaktningsfullt,
 
 lanBakerSig_trans
 
Alan Baker, advokat, ambassadör (ret),
Tidigare jurist på Israels UD,
Fd ambassadör i Israel till Kanada,
Direktör, Institutet för samtida frågor, Jerusalem Center for Public Affairs,
Director, International Action Division, The Legal Forum for Israel
 
Copy:
HE Daniel B. Shapiro, USAs ambassadör till Israel,
71 Hayarkon Street, Tel Aviv, Israel 63903
 

Kommentar av "Israel i Sverige"
Så klart att till och med madame baronessan Ashlet, fil.kand. i sociologi och hennes beundrare Bildt borde ha chans att fatta vad EU har bevittnat officiellt. Läs på vetja. Liksom Obama och Kerry bör göra snarast för att inte än mer göra bort sej. Bildt VET, jag är inte säker på att Ashlet vet något. Jag hoppas han har väldigt ont nånstans långt inne av en stor antisemitisk tagg som håller fakta i schack när han tjabblar om Israel och palestinaaraber.
 

Inga kommentarer: