onsdag 3 juli 2013

Proklamera Guds Ord

HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera." (Jer 1:9-10)

Jeremia var bara 13-14 år gammal då han fick kallelsen att vara en Herrens profet. Det uppdrag han fick var att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Men hur skulle det gå till? Jeremia hade ingen militär makt som stödde honom, inte heller en stark folkopinion. Ofta hade han både kungen och folket emot sig.

Men Herren uppmuntrade Jeremia: Jag lägger mina ord i din mun. Att proklamera sådana ord – Herrens egna ord - är att medverka i skapandet. Det förlöser Guds kraft. Tycker du att det är konstigt? Tänk på hur du blev kristen! Om du tror i ditt hjärta och bekänner med din mun … (Rom 10:9)

En annan ung man, David, använde sin tro på Gud i kampen mot en skenbar övermakt, Goliat. David proklamerade sin tro på Guds kraft och hjälp innan striden började. 

Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. (1 Sam 17:45-46)

Alla vet hur det gick. David vann med Herrens bistånd!

Själv proklamerar jag följande, så ofta Herren påminner mig: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." (Ps 91:1-2).
Läs fortsättningen av Psalmen 91 vad som händer med den som proklamerar Guds trofasthet och godhet!

Över Kalmar, där jag bor, och över mina nära och kära, proklamerar jag ofta: ”Den som förtröstar på Herren kommer aldrig någonsin på skam! ... Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand… Jag skall själv strida mot dina fiender säger Herren, jag skall själv rädda dina barn! (Jes 49 i sammandrag).

Så vad händer då i andevärlden när man proklamerar Guds Ord?  

Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning (hebr. dabar = ord) Ps 103:20

Att proklamera Guds Ord föder tro i mitt eget hjärta. Men proklamation av Guds ord sänder också ut änglar på uppdrag. När Daniel bad, efter en ingivelse av Herrens Ande, fick han ett änglabesök. Ängeln hälsade honom med orden ”redan från första dagen … har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull” (Dan 10:12).

Herren talar till dig i dag: Låt din mun vitt upp så att jag får uppfylla den! (Ps 81:10).

Veckans lärdom: Att tala ut Guds levande ord i din bön och i ditt dagliga liv är kraftfullt. Din proklamation blir skapande och sätter Guds änglar i rörelse.

Sten-Åke Bredmar

1 kommentar:

Anonym sa...

Låtoss glädjas för ordet som kan förändra våran niställning till livet med Herren och att han får med rum in oss til frälsning och mat till andens a liv med oss och och dela detta bibel ord till runt oss som skapar tron och frälsning med Jesus bloods seger och vi vet ,att väckelse kommer över Sverige med och bland oss vi från Finland .Tack med välsignelse och be för oss,keijo södertälje