lördag 20 oktober 2012

Väckelsetider

I min ande har jag i kväll sett 10 mycket kända pastorer i vårt land. (Namnges inte här.) Herren förde mig till deras församlingar, där en del var samlade i bön, i andra var det predikan. Det var mycket kallt i lokalerna. Det enda som fanns för uppvärmning var stearinljus. Jag kunde se folk sitta och gråta högljutt, andra ropade högt: ”Det är nöd i våra församlingar!” På en del platser var kyrkdörrarna stängda. Utanför fanns det skaror som ville komma in, men dörren var stängd.

Där stod ungdomar och flera utslagna som bankade på dörren men den förblev stängd. Det var väldigt mycket folk i rörelse i södra delen av landet, även i norra och mellan Sverige var det folk som ropade efter att få möta Herren. 

Så hörde jag Herren säga: ”Det kommer en vedermöda bland mitt folk och den tiden är nära i ert land.” Jag såg Herrens ansikte tårefyllt när han såg ner på dem. På de olika platserna såg jag att han ville ge sin KÄRLEK till dem som inte kom in. Det fanns även mycket invandrare som stod utanför de stängda dörrarna. Men så kunde jag se stora kyrkor byggda i tegel och med höga torn där dörrarna var öppna på både kortsidor och långsidor och folk strömmade dit. Där var liv och glädje och Kristi KÄRLEK rådde där. Jag fördes också ut på några gator i olika städer. Där fanns några få som hade Biblar med sig och som samtalade med folk. 

Med stark röst hör jag Herren säga: ”Var är den första KÄRLEKEN?” Så ropar han flera gånger: ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Denna vedermöda, säger Herren, den ska skaka om pastorer, evangelister och de styrande i mina församlingar. De ska lämna sitt eget tänkande för att söka min vilja i mina församlingar, säger Herren, för där min Ande är ska ingenting fattas. Allt vad ni ber om i mitt namn ska jag ge er. Så lämna det världsliga i detta land, säger Herren och förkunna Ordet med makt och härlighet så ska ingenting fattas mitt folk, säger Herren. Det är inte världen som ska ge er rikedomar utan det är JAG, säger Herren. Jag ska avsätta ledare som har gått på den breda vägen, säger Herren. De ska bara komma bort från sin kallelse. Jag ska resa upp dem som vill gå med Ordet och som vill leda min församling med Ordet som grund, säger Herren. Det är en svår tid bland Sveriges folk som inte har mött mig, men de som lever i Ordet är de som ska leda dem fram till frälsning, säger Herren för jag älskar ert folk och ert land.

Det finns en sång som ni sjunger om ert kära fosterland. Det ska komma en dag när äran av mitt namn ska vara över ert land, säger Herren. Som det är idag finns det ingen som ärar mitt namn i renhet. Stilla er mitt folk, stilla er mitt folk och lyssna på mina budbärare om ord som jag ger dem för att resa upp ett nytt folk med makt och härlighet och med den första KÄRLEKEN. Det finns tjänare som har grävt och grävt och grävt men aldrig fått skörda. De är nu hemma hos mig, säger Herren. Tänk tillbaka någon gång på vad de förkunnade. De förkunnade Ordet i makt och härlighet. De hade inte tid att diskutera och tänka utan de bad till mig både dag och natt, de stod på knä och ropade till mig och jag svarade dem. Men ni lyssnade inte på dem mina ledare.

Så visas åter de 10 männen, nu med sänkta huvuden. De har glömt saker, de har inte trott att jag har talat genom dessa trotjänare utan de har gått egna vägar, de har gått världens vägar i mina församlingar, säger Herren. Det är inte segertider idag, det är nedgångstider ibland mitt folk. Men jag ska resa upp några starka böneledare på olika platser som ska förlösa en ny tid i detta land med kärlek och renhet, säger Herren för jag älskar ert land.

Amen
Åke Forslin 2012-10-19

Inga kommentarer: