fredag 8 oktober 2010

Vi stärker ett försvagat försvar!

Det märkliga har hänt! Jag har fått ett svar på min debattartikel Sveriges svaga försvar införd i Världen Idag i måndags. Den som svarar är ingen mindre än Herr Försvarsministern Tolgfors personligen, Vi stärker ett försvagat försvar . Inte dåligt! Han säger bl.a. att i spåren av den finansiella krisen (2008) har ett stort antal EU-länder tvingats till omfattande besparingar på försvaret, underförstått så också Sverige. Jag undrar om det är helt sant eftersom försvaret har reducerats och minimerats under decennier, inte bara under 2008!

Men det som är fint och bra är att försvaret ska bli starkare. Och det är ett böneämne vi har haft under många länsbönedagar i Kalmartrakten på 90-talet och vid andra senare bönesamlingar.

Gud är god

Inga kommentarer: