lördag 17 april 2010

Publicera det som uppenbarats

Det kommer ett uppfriskande – ett som beror på vad som i förväg har uppenbarats.

Jag såg ett täcke, ett sånt där som är väldigt löst vävt, och Herren sade till mig:

"Det saknas trådar. Mitt folk har fått mycket uppenbarat och det du nu ser är det som publicerats.

"Jag ville ha ett tätt sammanvävt täcke, men några bland mitt folk håller tillbaka den uppenbarelse som de har blivit anförtrodda. Av olika anledningar håller de emot, men nu sänder jag Min Andes vind för att motivera dem, för inge dem mod, så att de kan publicera det som behövs för att åstadkomma ett uppfriskande.

"Mitt barn, håll inte tillbaka det jag ger dig, oavsett hur obetydlig eller oviktig det än verkar för vara. Det är en tråd i väven och andra trådar är beroende av denna. Så publicera din uppenbarelse genom att berätta om den - eller skriv ner den och skicka ut den till andra.

(Fritt översatt till svenska av moderatorn för PraySweden)
-----------

In English

This word is submitted by Rose Provencher [roselion@insightbb.com]

-----------
Release the Revelation

A "refreshing" is coming, and it is dependent on the revelation that is preceding it. I saw a blanket, one of those that is very loosely woven, and the Lord said to me:

"There are threads missing. There has been much revelation given to My people, and what you see is what has been released.

"I would have a tightly woven blanket but some of My people are withholding revelation that they have been entrusted with. They withhold it for various reasons, but I am sending the wind of My Spirit to motivate them, to embolden them, to release this which is necessary for the Refreshing.

"My child, do not hold back what I give to you, no matter how insignificant or unimportant it may seem to you. It is a thread, and there are other threads dependent on it. So release the Revelation by speaking it to others, or by writing it down and sharing it with others."

Inga kommentarer: